Tải Game

Hệ Thống Kỹ Năng

08/03/2019

Mỗi vị tướng trong Tam Quốc Vương Giả đều có một bộ kỹ năng cá nhân khác biệt với nhau, nhưng có thể phân biệt các kỹ năng theo các yếu tố sau

1. Mức độ ảnh hưởng

Là khu vực mà kỹ năng của 1 vị tướng có thể gây thiệt hại. Được chia thành các loại:

 - 1 mục tiêu - Thường là mục tiêu đứng đầu đội hình địch, hoặc mục tiêu đáp ứng 1 loại điều kiện nào đó - VD: HP cao nhất, lực chiến thấp nhất...

 - Gây thiệt hại theo hàng dọc

 - Gây thiệt hại theo hàng ngang

 - Gây thiệt hại cho toàn bộ địch

 - Gây thiệt hại cho 1 số lượng địch cố định nhưng ngẫu nhiên về vị trí.

Mức độ ảnh hưởng Phẩm chất tướng
Tím Cam Đỏ Hắc Kim
1 mục tiêu

Trương Bao

Chu Thương

Chân Cơ

Trương Chiêu

Văn Xú

Ngụy Diên

Hứa Chử

Nam Hoa

 
Hàng dọc

Liêu Hóa

Quan Hưng

Gia Cát Cẩn

Hoàng Trung

Tiểu Kiều

Điển Vi

Trương Phi

Hoàng Nguyệt Anh

Lưu Bị

Hoa Đà

Tư Mã Ý

Hàng ngang

Hoàng Cái

Hàn Đương

Vương Bình

Tổ Mậu

Lý Điển

Đặng Ngải

Viên Thiệu

Từ Hoảng

Đổng Trác

Pháp chính

Mã Vân Lộc

Tôn Sách

Gia Cát Lượng

Tào Tháo

Lữ Bố

Toàn đội 

Vu Cấm

Tào Phi

Lỗ Túc

Đại Kiều

Triệu Vân

Thái Sử Từ

Mã Siêu

Tào Tháo (Hợp kích)

Lưu Bị (Hợp kích)

Gia Cát Lượng (Hợp kích)

Lữ Bố (Hợp kích)

 

Ngẫu nhiên Kỷ Linh

Hoa Hùng

Nhan Lương

Chu Du

Cam Ninh

Quan Vũ

Tuân Úc

Hoa Đà (Hợp kích)

Điêu Thuyền

Tư Mã Ý (Hợp kích)

Quách Gia

 

*Các tướng có kỹ năng dạng Phục Hồi - Bảo Vệ thuần túy sẽ được đưa vào danh sách khác.

*Một số tướng khi được ghép đội cùng duyên tướng của mình sẽ tạo nên một kỹ năng mới có mức ảnh hưởng khác với kỹ năng ban đầu. Các Tướng được xếp hạng dựa trên độ ảnh hưởng từ kỹ năng như vậy sẽ có thêm (Hợp kích) ở sau tên.

Kỹ năng hợp kích của Lữ Bố là một loại kỹ năng thay đổi khác với kỹ năng cơ bản

2. Các hiệu ứng đi kèm

 a. Gia tăng thêm 1 lần sát thương:

  - Thiêu đốt

  - Trúng Độc

  - Chảy Máu.

b. Gây hiệu ứng bất lợi 

 - Thủy tinh hóa: giảm của địch 1 Sĩ Khí.

 - Tê liệt: địch không thể tấn công thường.

 - Choáng: địch không thể tấn công thường hoặc dùng kỹ năng

 - Trầm Mặc: địch không thể dùng kỹ năng.

 - Nguyền rủa: không thể hồi phục sát thương thêm từ hiệu ứng Nguyền rủa.

 - Suy yếu: Giảm phòng thủ của mục tiêu.

c. Kỹ năng hồi phục - bảo vệ

 - Tạo lá chắn cho đồng đội - 1 hoặc nhiều mục tiêu, kháng hoặc miễn giảm hoàn toàn sát thương.

 - Hóa giải buff bất lợi trên người đồng đội hoặc buff có lợi trên địch.

 - Hồi phục HP cho đồng đội - 1 mục tiêu (có điều kiện đi kèm. VD: HP hiện tại ít nhất) hoặc toàn đội. 

Tạo lá chắn Hóa giải buff Hồi phục HP

Điêu Thuyền

Hoa Đà

Điển Vi

Trương Phi

Cam Ninh

Trương Cáp

Viên Thuật

Tuân Úc

Cam Ninh

Văn Xú

Hoa Đà 

Tôn Thượng Hương

Bàng Đức

Bàng Thống

Trương Cáp

Trình Phổ

Kỹ năng tạo lá chắn giúp tổ đội miến giảm sát thương của Điển Vi

 

Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho Chúa Công trên con đường chinh phục Tam Quốc Vương Giả

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân Trọng !

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ