Tải Game

CHI TIẾT THẦN BINH TAM QUỐC VƯƠNG GIẢ

22/05/2020

CHI TIẾT THẦN BINH TAM QUỐC VƯƠNG GIẢ

Để các chúa công có thể nắm bắt rõ hơn, dưới đây sẽ là

Tên Thần Binh Tướng sử dụng
Song Kiếm Thư Hùng Hoa Đà, Lục Tốn, Trương Phi
Thanh Long Yển Nguyệt Đao Lã Bố, Quan Vũ, Mã Siêu
Nỏ Gia Cát Tôn Quyền, Gia Cát Lượng, Hứa Chử
Gia Cát Linh Mã Tư Mã Ý , Thái Sử Từ
Thất Tinh Kiếm Quách Gia, Tuân Úc, Bàng Đức
Phương Thiên Họa Kích Lưu Bị, Hoàng Nguyệt Anh
Cung Kỳ Lân Điêu Thuyền, Nam Hoa, Cam Ninh
Chân Lôi Hỏa Tào Tháo, Tôn Thượng Hương, Cam Ninh
Nhân Vương Thuẫn Hoa Đà, Lục Tốn, Trương Phi
Ngân Sư Khôi Lã Bố, Quan Vũ, Mã Siêu
Hoàng Linh Mão Tôn Quyền, Gia Cát Lượng, Hứa Chử
Linh Lung Bảo Đới Tư Mã Ý , Thái Sử Từ
Giáp Hỏa Đằng Quách Gia, Tuân Úc, Bàng Đức
Giáp Ngư Lân Điêu Thuyền, Nam Hoa, Cam Ninh
Chiến Thần Giáp Lưu Bị, Hoàng Nguyệt Anh
Giáp Quang Minh Tào Tháo, Tôn Thượng Hương, Cam Ninh
Hãn Huyết Bảo Mã Hoa Đà, Lục Tốn, Trương Phi
Tuyệt Ảnh Bảo Mã Lã Bố, Quan Vũ, Mã Siêu
Đích Lô Bảo Mã Tôn Quyền, Gia Cát Lượng, Hứa Chử
Bạch Tượng Trọng Kỵ Tư Mã Ý , Thái Sử Từ
Hoàng Giác Tuyệt Trần Quách Gia, Tuân Úc, Bàng Đức
Trảo Hoàng Phi Điện Lưu Bị, Hoàng Nguyệt Anh
Tử Tân Bảo Mã Điêu Thuyền, Nam Hoa, Cam Ninh
Chân Huyết Tuyết Tượng Tào Tháo, Tôn Thượng Hương, Cam Ninh

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ