Tải Game

Giới thiệu tính năng huấn luyện binh

14/02/2019

                                                                                                                                                                   Giới thiệu tính năng huấn luyện binh

Tính năng "Huấn luyện binh" là một tính năng đặc sắc trong Tam Quốc Vương Giả. Với tính năng này, chúa công sẽ có những binh lính bậc cao nhất có thể chiêu mộ hiện tại từ những binh lính bậc thấp hơn mà chúa công đã chiêu mộ trước đó. Để sử dụng tính năng này, chúa công hãy làm theo các bước sau: 

Tại giao diện thành chính, chọn công trình "Khu huấn luyện":

Và chọn mục "Huấn luyện":

Tại giao diện "Danh sách", sẽ hiện lên những binh lính chưa vào đội. Chúa công chọn binh chủng cần huấn luyện bằng cách kéo thanh ngang hoặc click vào dấu cộng, trừ:

Chúa công hãy lưu ý, khi huấn luyện lính sẽ tiêu hao tài nguyên và thời gian chờ đợi.

Và binh lính sẽ chỉ lên từng cấp, ví dụ từ cấp 4 lên cấp 5, không thể từ cấp 4 lên cấp 6 được.

Chúa công có thể chuyển sang giao diện "Huấn luyện" để theo dõi thời gian và xem các đội đang huấn luyện.

Ban đầu khu huấn luyện sẽ chỉ có 1 đội, chúa công có thể mở thêm đội 2 và3 bằng KC với giá 500 và 1000.

Tại giao diện "Trao trả lính", chúa công có thể trao trả những lính chưa vào đội để lấy lại tài nguyên. Tuy nhiên tài nguyên nhận lại sẽ ít hơn tài nguyên ban đầu đã bỏ ra để chiêu mộ. 

Số binh lính của mỗi đội huấn luyện sẽ có giới hạn quân. Để tăng thêm giới hạn, chúa công có thể tăng cấp công trình "Khu huấn luyện"

Chúc chúa công có đội quân hùng mạnh từ tính năng "Huấn luyện binh".

BQT Tam Quốc Vương Giả 

Trân Trọng! 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ