Tải Game

[Hệ thống 4 Mùa]Mùa Hạ

08/03/2019

Mùa Hạ bài thứ 2 trong chuỗi bài Hệ thống 4 mùa trong Tam Quốc Vương Giả nhằm giúp chư vị Chúa Công hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng của tính năng thời gian thực trong game. Sau đây là chi tiết những lợi ích liên quan đến mùa Xuân và các sự kiện trong thời gian này.

1. Lợi ích

Thời gian trị liệu cho thương binh giảm 20%.

Lợi ích khi săn Thổ phỉ trên thế giới tăng 30%.

-> Đây là khoảng thời gian thích hợp cho các hoạt động giao tranh với NPC trên map thế giới.

2. Ưu đãi giảm giá vật phẩm

Mùa Hạ sẽ có các vật phẩm được giảm giá sau:

 - Đá tăng bậc Binh pháp x2000: 980 Kim cương. Giá gốc: 2000 Kim cương.

  + Đá tăng bậc Binh pháp: dùng để nâng cấp trận pháp trong tính năng Tàng Bảo Các.

  + Yêu cầu khác: không có.

 - Rương mảnh Binh pháp Cam x10: 1000 Kim cương. Giá gốc: 3000 Kim cương.

  + Rương mảnh Binh pháp Cam: chứa các mảnh binh pháp phẩm chất Cam. Giúp tăng cấp độ binh pháp trong tính năng Tàng Bảo Các.

  + Yêu cầu khác: Cần đạt VIP 4 trở lên để có thể mua vật phẩm.

Binh pháp là tính năng rất hữu ích trong việc nâng cấp sức mạnh cho đội quân của Chúa Công

3. Nhiệm vụ theo mùa

Trong mùa Hạ, khi tiến hành chiêu mộ, huấn luyện lính và trị liệu cho thương binh, Chúa Công sẽ nhận được điểm thưởng

Tích lũy điểm thưởng đạt các mức yêu cầu sẽ nhận được các phần quà:

 - 1400 điểm: 

   + Kết Đồng Tâm x5.

   + Gói tài nguyên 2 Vạn x5.

   + Tăng tốc Kiến trúc VI x5.

   + Tăng tốc Chiêu binh VI x5.

   + Tăng tốc Kỹ thuật VI x5.

   + Tiền Đồng: 6 Vạn.

 - 3500 điểm: 

  + Rương mảnh tướng Cam (Tùy chọn) x6.

  + Kết Đồng Tâm x8.

  + Tiến Cấp Đan x80.

  + Điểm Anh Hùng x300.

 - 14000 điểm:

   + Rương mảnh tướng Đỏ - Cao (Tùy chọn) x4.

   + Vòng Lưu Ly x4.

   + Tiến cấp Đan x120.

   + Điểm Anh Hùng x700.

4. Sự kiện nổi bật

Công thành chiến: Trong mùa Hạ sẽ diễn ra Công thành chiến với các cấp độ Quận, Huyện, Châu thành. Thông tin sự kiện Chúa Công có thể xem thêm tại đây

Trường An - Một mục tiêu quan trọng trong cuộc chiến Công thành

Chúc Chúa Công Công thành Danh toại cùng Tam Quốc Vương Giả

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân Trọng !

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ