Tải Game

[Hệ Thống] Nhiệm vụ hàng ngày

26/02/2019

Ngoài việc tham gia các phó bản, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày cũng là một cách để thăng cấp nhanh dành cho Chúa Công

1. Lợi ích

Các phần thưởng của nhiệm vụ hàng ngày được chia thành các mốc tính theo điểm hoạt động tích lũy.

Để đạt được điểm hoạt động, Chúa Công cần tham gia các hoạt động có trong danh sách của tính năng Ngày

Mỗi hoạt động sẽ có số lần tham gia tối thiểu để nhận toàn bộ điểm, đi kèm là số điểm tối đa cho mỗi hoạt động

Khi đạt các mốc điểm phía dưới, Chúa công có thể nhận được các phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng Mốc thưởng
20 50 80 110 135
Kim cương   10 15 15 15
Exp 15 20 25 40 60
Lệnh chiêu mộ 2 3 5   Cao x1
Gói tài nguyên 50.000 20.000 x2 20.000 x2 100.000 100.000
Dụng cụ tăng tốc   Kiến trúc III x5 Kiến trúc VI x1 Kiến trúc VII x1 Kiến trúc VII x1
  Kỹ thuật III x5 Kỹ thuật VI x1 Kỹ thuật VII x1 Kỹ thuật VII x1
  Chiêu Binh III x5 Chiêu Binh VI x1 Chiêu binh VII x1 Chiêu binh VII x1
Binh phù 2 1 1 1 2
Linh lung châu - Sơ     2 4 8

 

 

Có thể thấy những phần thưởng từ nhiệm vụ hàng ngày là rất lớn, vì thế Chúa Công nên hoàn thành các mục tiêu để nhận đầy đủ phần thưởng từ tính năng này.

 

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân Trọng !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ