Tải Game

[Tính Năng] Trận Pháp

25/02/2019

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ của Màn 20. Chúa Công sẽ có thể sử dụng tính năng Trận pháp.

Đây là tính năng giúp tăng mạnh các chỉ số thiên về bổ trợ cho kỹ năng trong chiến đấu và sức chống chịu của Tướng.

Trận pháp giúp bổ sung những chỉ số quan trọng cho tướng

Mỗi tướng sẽ có 2 loại Trận pháp để Chúa Công lựa chọn. tổng cộng có 6 loại Trận pháp: 

 - Ngư Lân Trận.

 - Trường Xà Trận.

 - Hạc Dực Trận.

 - Yển Nguyệt Trận.

 - Bát Quái Trận.

 - Phong thi Trận.

Ngư Lân - Trường Xà Trận thường thuộc về các tướng có khả năng công kích mạnh

 - Mỗi vị tướng sẽ chỉ được chọn 1 loại trận pháp, lần đầu chọn miễn phí, cần 50 Kim cương để chọn lại.

 - Mỗi loại trận pháp chia làm 6 cấp bậc. Nâng cấp trận pháp đủ cấp bậc sẽ mở khóa 1 kỹ năng nội tại của bậc đó.

Ngư Lân Trận - Trường Xà Trận

Bậc trận pháp Ngư Lân Trận Trường Xà Trận
Sơ Cấp - Lv30 Tăng 100 Võ Lực Tăng 100 Võ Lực
Trung Cấp - Lv40 Tướng địch ra tay lượt đầu có xác suất chịu sát thương chuẩn bằng 50% công Tướng địch ra tay lượt đầu có xác suất giảm 40% tỷ lệ bạo kích
Cao Cấp - Lv50 Tăng 200 Võ Lực Tăng 200 Võ Lực
Bá Sư - Lv55 Tướng ta có xác suất hồi 1 Sĩ Khí khi chịu công thường Trong lượt đầu, quân ta giảm 70% sát thương chuẩn phải chịu
Đại Sư - Lv60 Tăng 10% công cơ bản cho tướng trong đội hình Mỗi đội quân trong đội hình tăng 3% sát thương cơ bản
Tông Sư - Lv65 Bắt đầu mỗi lượt, khiến cho tướng địch ngẫu nhiên chịu sát thương trúng độc, sát thương bằng 30% công tướng Giảm 50% tỷ lệ bạo kích của tướng địch vừa bạo kích lượt trước

 

Hạc Dực Trận - Yểm Nguyệt Trận

Bậc trận pháp Hạc Dực Trận Yểm Nguyệt Trận
Sơ Cấp - Lv30 Tăng 100 Trí Lực Tăng 100 Trí Lực
Trung Cấp - Lv40 Lượt đầu có xác suất thêm cho tướng công cao nhất bên ta một lá chắn bằng 5% HP bản thân Tướng ra trận lượt đầu bên ta có xác suất tăng 20% công
Cao Cấp - Lv50 Tăng 200 Trí Lực Tăng 200 Trí Lực
Bá Sư - Lv55 Lượt bắt đầu, thêm cho một tướng ngẫu nhiên bên ta 25% kháng bạo Lượt kết thúc, thêm cho 3 tướng ngẫu nhiên bên ta 10% kháng bạo, duy trì 1 lượt
Đại Sư - Lv60 Tăng cho quân lính trong đội 10% HP cơ bản Giảm lượng sát thương phải nhận của đội một lượng bằng 3% công
Tông Sư - Lv65 Lượt kết thúc, có xác suất hồi cho 1 tướng 10% binh lực ban đầu

Nếu có 1 tướng chịu sát thương lớn hơn 30% HP ban đầu, lượt sau có xác suất tạo lá chắn bằng 10%

HP ban đầu cho toàn đội, duy trì 1 lượt

 

 

Bát Quái Trận - Phong Thi Trận

Bậc trận pháp Bát Quái Trận Phong Thi trận
Sơ Cấp - Lv30 Tăng 100 Trí Lực Tăng 100 Võ Lực
Trung Cấp - Lv40 Tăng cơ hội miễn dịch 1 lần choáng Bắt đầu trân, có xác suất khiến 1 địch giảm 2 Sĩ khí (Chỉ có hiệu lực 1 lần mỗi trận)
Cao Cấp - Lv50 Tăng 200 Trí Lực Tăng 200 Võ Lực
Bá Sư - Lv55 Lượt bắt đầu, 2 tướng địch bất kỳ giảm 15% né Lượt kết thúc, 1 tướng địch bất kỳ giảm 1 sĩ khí
Đại Sư - Lv60 Giảm cho quân ta lượng sát thương bằng 5% công kỹ năng Tăng cho tướng trong đội 5% công kỹ năng
Tông Sư - Lv65 Mục tiêu địch bị Choáng, Trầm mặc, Tê liệt thì bạo kích của tướng ra tay trước bên ta có xác suất tăng 10% Tướng bên ta mỗi lần né công, lượt sau tướng ra tay trước sẽ tăng 3% công ( Cộng dồn tối đa 10 lần)

 

Để tăng cấp trận pháp cần có

Vật phẩm Exp tăng Cách nhận
Trận pháp sơ cấp 50

Điểm binh Sa trường

Sự kiện đặc biệt

Trận pháp cao cấp 200

Nạp 300 KC mỗi ngày

Sự kiện đặc biệt

Trận pháp đẳng cấp 1000 Sự kiện đặc biệt

Chỉ số tăng từ Trận pháp chỉ hoạt động trên cá nhân Tướng nâng cấp nó.

Chỉ Tướng có phẩm chất Đỏ trở lên mới có thế tăng Trận pháp.  

Vượt ải trong Điểm binh Sa trường mang lại những phần thưởng quan trọng

Ngoài ra trong tính năng Trận Pháp còn có 2 tính năng phụ khác:

 - Kỳ Thư:

  + Có 3 loại Kỳ thư, mỗi loại sẽ tăng một số chỉ số riêng biệt.

  + Có thể tăng cấp Kỳ thư. Cấp độ của 3 loại Kỳ thư không liên quan đến nhau.

  + Kỳ thư có thể nhận từ hoạt động Điểm binh Sa trường.

 - Chủ Đề:

  + Hiện có 4 loại chủ đề. Cũng như Kỳ thư, mỗi loại chủ đề tăng những chỉ số khác nhau.

  + Có thể thăng cấp Chủ Đề, tối đa là 5 cấp. 

  + Chủ đề có thể nhận khi Vượt ải trong Điểm binh Sa trường.

Chủ đề giúp tăng rất nhiều những chỉ số phụ và còn có thể cộng dồn

 - Kỳ Thư và Chủ Đề là 2 tính năng sẽ Buff cho toàn bộ tướng chứ không dành riêng cho Tướng đơn lẻ nào cả.

 - Các chỉ số của các loại Kỳ Thư và Chủ Đề có thể cộng dồn với nhau. Không quan trọng loại Chủ Đề nào đang được áp dụng.

 

Mong rằng những thông tin trên sẽ có ích cho Chúa Công trên con đường chinh phục Tam Quốc Vương Giả

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân Trọng !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ