Tải Game

[Tính Năng] Truyền Thừa Trang Bị

22/02/2019

 Truyền thừa trang bị là một tính năng đặc biệt cho phép chuyển dòng thuộc tính, cấp độ cường hóa của một trang bị này sang trang bị khác, giúp người chơi không tốn thêm tài nguyên để nâng cấp khi thu thập được trang bị có phẩm chất cao hơn trang bị đang có.

Để tiến hành truyền thừa, Chúa Công chọn cửa sổ Truyền Thừa trong Tính năng Xưởng Rèn.

Trang bị chọn trước sẽ là trang bị truyền thừa: truyền hết các dòng tính năng tẩy luyện và cấp cường hóa cho trang bị kế thừa

Trang bị chọn sau là trang bị kế thừa: nhận các dòng tính năng, cấp độ cường hóa từ trang bị truyền thừa.

Chi phí truyền thừa được tính bằng Kim cương.

* Một số quy luật cần chú ý khi tiến hành truyền thừa:

 - Trang bị truyền thừa phải có phẩm chất bằng hoặc thấp hơn trang bị kế thừa.

 - Trang bị truyền thừa có phẩm chất càng thấp, chi phí càng giảm.

 - Khi truyền thừa thành công, các dòng tính năng tẩy luyện của trang bị truyền thừa được truyền đi sẽ khóa lại. Yêu cầu chìa tẩy luyện hoặc kim cương để có thể mở lại.

 - Cấp độ cường hóa của 2 trang bị sẽ trao đổi cho nhau. Nhưng cấp độ thức tỉnh và hồn thạch đã khảm không trao đổi.

 - Để truyền thừa được tính năng tẩy luyện, yêu cầu cả 2 trang bị đều đã mở dòng tẩy luyện

  + Số dòng tẩy luyện của trang bị truyền thừa = Số dòng tẩy luyện của trang bị kế thừa => Trang bị kế thừa nhận toàn bộ dòng tẩy luyện của trang bị truyền.

  + Số dòng tẩy luyện của trang bị truyền thừa > Số dòng tẩy luyện của trang bị kế thừa => Trang bị kế thừa nhận ngẫu nhiên số dòng tẩy luyện của trang bị truyền bằng số dòng đang có.

  + Số dòng tẩy luyện của trang bị truyền thừa < Số dòng tẩy luyện của trang bị kế thừa => Trang bị kế thừa nhận toàn bộ dòng tẩy luyện của trang bị truyền, thay thế ngẫu nhiên vào các dòng đang có.

Truyền thừa cấp độ giúp giảm thiểu chi phí nâng cấp trang bị mới 

 

Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho Chúa Công trên con đường chinh phục Tam Quốc Vương Giả.

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân Trọng !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ