Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

11/05/2020

CHUỖI SỰ KIỆN

1. TỤ BẢO BỒN

Thời gian: Ngày 12/05

Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên kể từ khi khai mở

Tích nạp 5000 KC trong ngày 12/05 sẽ được hoàn lại 15.000 KC trong 4 ngày liên tiếp:

Ngày 1: Nhận 5000 KC

Ngày 2: Nhận 2500 KC

Ngày 3: Nhận 2500 KC

Ngày 4: Nhận 5000 KC

2. Bảng xếp hạng nạp nhỏ

- Thời gian: 12/05 - 14/05

- Phạm vi: toàn bộ server

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp và năm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Hộp vạn năng chí tôn", "Tú Nữ", "Túi Gấm các loại",......

3. Bảng xếp hạng tiêu nhỏ 

- Thời gian: 12/05 - 14/05

- Phạm vi: toàn bộ server

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu và năm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Hộp vạn năng chí tôn", "Đá sao cao",......

4. Nạp tự chọn - Khai bảo hộp

- Thời gian: 12/05 ĐẾN 14/05

- Phạm vi: Tất cả các server

- Nội dung: 

+ Ngày 1 (12/05)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

- Phần thưởng:

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Rương hồn thạch Lv5*1
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Rương hồn thạch Lv5*2
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Rương hồn thạch Lv6*1
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Rương hồn thạch Lv6*2
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Rương hồn thạch Lv7*1
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150 + Rương hồn thạch Lv7*2

+ Ngày 2 (13/05)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Đá thiên mệnh*200
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Đá thiên mệnh*500
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Đá luân hồi*200
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Đá luân hồi*500
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Đá luân hồi*1000 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*10
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150+ Đá luân hồi*2000 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*15

+ Ngày 3 (14/05)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Nhân sâm*2
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Nhân sâm*4
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Nhân sâm* 6
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Nhân sâm*10
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Nhân sâm*20 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*10
50000

Hộp vạn năng chí tôn*150+ Nhân sâm*40 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*15

- Đặc biệt: Sau 3 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau:

Mốc tích nạp Phần thưởng
3000 Lệnh thần võ tím*1
7500 Lệnh thần võ cam*1
15000 Lệnh thần võ đỏ*1 + Túi gấm Vu Cấm*1
30000 Lệnh thần binh đỏ*2 + Túi gấm Văn Xú*1 hoặc Trang bị thái tử cam*2 + Túi gấm Văn Xú*1
75000 Thần binh đen*1 + Túi gấm cam*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*1 + Túi gấm cam*1
150000 Thần binh đen*2 + Túi gấm Tư Mã Ý*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*2 + Túi gấm Tư Mã Ý*1

Ngoài ra: Những người đủ điều kiện sau sẽ nhận được 1 ưu đãi đặc biệt sau khi kết thúc sự kiện

Mốc nạp liên tiếp Ưu đãi
3 ngày liên tiêp nạp 10000KC/ngày trở lên Nạp lần tiếp nhận thêm 50% giá trị tổng nạp trong ngày

Lưu ý: Ưu đãi này chỉ áp dụng trong tháng 5, cộng dồn với các sự kiện có tặng kim cương khác. Chúa công được phép chọn ngày mà mình sẽ nhận ưu đãi.

Các chúa công vui lòng liên hệ admin Tôn Văn Quyền để chọn quà

LƯU Ý: CÁC CHÚA CÔNG LIÊN HỆ VỚI ADMIN TÔN VĂN QUYỀN ĐỂ CHỌN QUÀ

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ