Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN 2 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG (SỰ KIỆN SỐ 1)

17/03/2021

CHUỖI SỰ KIỆN 2 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG (SỰ KIỆN SỐ 1)

 

     Chư vị chúa công thân mến, mới đây thôi mà giờ Tam Quốc Vương Giả của chúng ta đã sắp tròn 2 tuổi, thật là nhiều kỷ niệm đáng nhớ phải không nào ? Tam Quốc Vương Giả đã đi một quảng đường tuy chưa dài nhưng cũng cùng chư vị chúa công tung hoành giang sơn, cùng đồng hành với nhau qua bao nhiêu chuỗi sự kiện hấp dẫn ! Để mừng cho sinh nhật 2 tuổi của Tam Quốc Vương Giả sắp tới, Kiều Nhi xin gửi tới mọi người chuỗi sự kiện siêu hot: " 2 Năm Một Chặng Đường (Sự Kiện Số 1)" hứa hẹn rất nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, Kiều Nhi xin bật mí rằng chuỗi sự kiện số 2 sẽ là một chuỗi sự kiện hấp dẫn chưa từng có !!!! Hãy cùng Kiều Nhi tham gia chuỗi sự kiện lần này để cùng chúc mừng sinh nhật cho Tam Quốc Vương Giả nhé !

1. TĂNG CHIẾN LỰC

Thời gian: 18/03 -> 27/03

Thể lệ tham gia:

- Chúa công báo danh kèm lực chiến của mình duy nhất 1 lần trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện lên group :"Hội Chơi Tam Quốc Vương Giả - Funtap"

- Yêu cầu có đầy đủ thông tin: ID ingame, tên nhân vật, server đang chơi và hình ảnh tài khoản của mình.

- Phần quà không cộng dồn các mốc dưới mà chỉ là mốc mà chúa công báo danh nhận thưởng,

- Khi tổng kết sự kiện, chúa công đạt mốc lực chiến mà mình báo danh sẽ nhận được đúng quà mà chúa công đã báo danh, nếu không đạt mốc đã báo danh thì sẽ không nhận được quà. 

Mốc Lực chiến Quà
1 50,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Tú nữ*1 + Bảo vật*1 + Vạn niên tham vương*1 + Đá luân hồi*1000
2 150,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Tú nữ*2 + Bảo vật*2 + Vạn niên tham vương*2 + Đá luân hồi*3000
3 300,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*150 + Tú nữ*3 + Bảo vật*3 + Vạn niên tham vương*3 + Đá luân hồi*5000
4 500,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*200 + Tú nữ*4 + Bảo vật*4 + Vạn niên tham vương*4 + Đá luân hồi*10000
5 600,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*200 + Tú nữ*5 + Bảo vật*5 + Vạn niên tham vương*5 + Đá luân hồi*15000
6 700,000,000 Trang bị thái tử đỏ TC*1 + Hộp vạn năng chí tôn*250 + Chiến văn đen*1 + Đá luân hồi*20000
7 900,000,000 Siêu Thần Cụ Đen*1 + Hộp vạn năng chí tôn*300 + Phi long tại thiên vĩnh viễn*1 + Đá luân hồi*25000
8 1,100,000,000 Siêu Thần Võ Đen*1 + Siêu Thần Câu Đen*1 + Giao diện Năm mới Canh Tý Vĩnh viên*1 + Đá luân hồi*30000
9 1,230,000,000 Tứ Thư*5000 + Ngũ kinh*50000 + Đá luân hồi*50000 + Đan Cửu Chuyển Kim*5000 + Tam sinh thủy*100000 + Danh hiệu fan cứng vĩnh viễn*

2. TỤ BẢO BỒN

Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 21/03

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 2k kim cương nhận chữ Tam*2,Quốc*2,Vương*2,Giả*2, Hộp vạn năng chí tôn*50

Ngày 21/03 22/03 23/03 24/03
Đổi Tam*2 Quốc*2 Vương*2 Giả*2
Vật phẩm 2000 KC 2000 KC 2000 KC 2000 KC

3. ĐUA TOP BỒNG LAI

- Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

- Thời gian: 18/03 -> 21/03

- Nội dung: Tích HP cá nhân thảo phạt, có thể nhận thưởng nhiệm vụ sự kiện, sự kiện kết thúc phát thưởng theo TOP cá nhân.

4. SIÊU TIÊU PHÍ

- Thời gian: 18/03 -> 21/03

- Trong 4 ngày tiêu phí 200k KC có thể liên hệ admin để chọn 1 các phần quà sau , lưu ý chúa công liên hệ chọn quà trong vòng 1 tuần từ sau khi kết thúc sự kiện, sau khi kết thúc sự kiện sẽ không thể nhận lại.

QUÀ
Trang bị thái tử đỏ TC*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần câu đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần võ đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần cụ đen siêu*1 + Túi gấm đen TC*1
Bộ Luyện Sư*1
Lục Kháng*1

5. BẢNG XẾP HẠNG TIÊU 

- Thời gian: 18/03 -> 21/03

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và năm trong TOP bảng xếp hạng trên toàn server sẽ nhận được những phần quà cực hot.

- Bảng xếp hạng TRONG SERVER:

TOP QUÀ
1 Mảnh Lục Kháng*80,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*120,Tú nữ*6,Thiên thạch*50000,Ngũ kinh*15000,Đá luân hồi*8000,Khí hồn cao*100
2 Mảnh Lục Kháng*60,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*100,Tú nữ*5,Thiên thạch*40000,Ngũ kinh*10000,Đá luân hồi*6000,Khí hồn cao*80
3 Mảnh Lục Kháng*40,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*80,Tú nữ*4,Thiên thạch*30000,Ngũ kinh*7000,Đá luân hồi*4000,Khí hồn cao*50
4 - 6 Mảnh Lục Kháng*30,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*50,Tú nữ*3,Thiên thạch*20000,Ngũ kinh*5000,Đá luân hồi*2000,Khí hồn cao*30
7 - 10 Mảnh Lục Kháng*15,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*30,Tú nữ*2,Thiên thạch*10000,Ngũ kinh*3000,Đá luân hồi*1000,Khí hồn cao*20
11 - 30 Mảnh Lục Kháng*10,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*15,Tú nữ*1,Thiên thạch*5000,Ngũ kinh*1000,Đá luân hồi*700,Khí hồn cao*10

- Bảng xếp hạng ALL SERVER:

TOP QUÀ
1 Mảnh Bộ Luyện Sư*120,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*250,Tinh hoa chiến văn*20,Mẫu kim*30000,Tứ thư*2000,Vạn niên tham vương*5,Tam sinh thủy*50000
2 Mảnh Bộ Luyện Sư*100,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*200,Tinh hoa chiến văn*10,Mẫu kim*25000,Tứ thư*1700,Vạn niên tham vương*4,Tam sinh thủy*40000
3 Mảnh Bộ Luyện Sư*80,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*150,Tinh hoa chiến văn*5,Mẫu kim*20000,Tứ thư*1500,Vạn niên tham vương*3,Tam sinh thủy*30000
4 - 6 Mảnh Bộ Luyện Sư*50,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*100,Mẫu kim*15000,Tứ thư*1000,Vạn niên tham vương*2,Túi gấm đen TC*1,Tam sinh thủy*20000
7 - 10 Mảnh Bộ Luyện sư*30,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*80,Mẫu kim*10000,Tứ thư*500,Vạn niên tham vương*1,Túi gấm Bàng Đức*1,Tam sinh thủy*10000
11 - 20 Mảnh Bộ Luyện sư*10,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*50,Mẫu kim*5000,Tứ thư*300,Vạn niên tham vương*1,Túi gấm Lăng Thống*1,Tam sinh thủy*7000

6. ĐẠI TƯỚNG LƯU KIM

Thời gian: 18/03 -> 21/03

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công tích nạp để có thể nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.

Tích nạp Nhận
500 Hộp vạn năng chí tôn*10
1000 Hộp vạn năng chí tôn*30
2500 Tôn Quyền*1 + Lục Tốn*1
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Lục Kháng*1 + Bộ Luyện Sư*1

7. TIÊU HOÀN LỢI

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

Thời gian: 18/03 -> 21/03

Nội dung: Chúa công tích tiêu đạt mốc sẽ hoàn lại kim cương đã tiêu kèm mẫu kim

KC Quà KC
300 100 KC + 50 Mẫu kim
680 200 KC + 100 Mẫu kim
1280 300 KC + 150 Mẫu kim
3280 400 KC + 200 Mẫu kim
6480 600 KC + 250 Mẫu kim
12800 800 KC + 300 Mẫu kim
19800 1000 KC + 350 Mẫu kim
32800 1500 KC + 400 Mẫu kim
64800 2000 KC + 500 Mẫu kim
80800 3000 KC + 600 Mẫu kim
108080 4000 KC + 700 Mẫu kim
140800 6000 KC + 800 Mẫu kim
160480 8000 KC + 1000 Mẫu kim
180880 10000 KC + 1200 Mẫu kim
208008 12000 KC + 1500 Mẫu kim
250008 15000 KC + 1800 Mẫu kim
300800 20000 KC + 2000 Mẫu kim

8. QUÀ CỨNG

Thời gian: 18/03 -> 21/03

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn .
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là mảnh tướng Lục Kháng có thể liên hệ fanpage để đổi quà.

Tích nạp Item
2000 Hộp vạn năng chí tôn*50 hoặc Mảnh Lục Kháng*20
4000 Hộp vạn năng chí tôn*70 hoặc Mảnh Lục Kháng*50
6000 Hộp vạn năng chí tôn*90 hoặc Mảnh Lục Kháng*70
10000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Lục Kháng*100
20000 Hộp vạn năng chí tôn*250 hoặc Mảnh Lục Kháng*150
25000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Lục Kháng*250
50000 Hộp vạn năng chí tôn*600 hoặc Mảnh Lục Kháng*300

9. QUÀ MỀM

Thời gian: 18/03 -> 21/03

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*2000
Tứ thư*300
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*40
Sách chiến thần*50
Ngũ kinh đại cương*30

10. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 18/03 -> 21/03

Nội dung: Tích nạp 4 ngày, sau 4 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Phần quà
5000 Siêu thần câu đỏ*1 + Tú nữ*1
15000 Siêu thần võ đỏ*1 + Siêu thần câu đỏ*1 + Bảo vật*1
25000 Thần võ đen*1 + Thần câu đen*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Bộ Luyện Sư*1
100000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1

 

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ