Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN 2 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG (SỰ KIỆN SỐ 2) - PHẦN 1

21/03/2021

CHUỖI SỰ KIỆN 2 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG (SỰ KIỆN SỐ 2) - PHẦN 1

 

1. CHUỖI NHIỆM VỤ MỪNG SINH NHẬT GAME

- Thời gian: 22/03 -> 28/03

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Chuỗi nhiệm vụ MỪNG SINH NHẬT GAME: Chúa công làm theo nhiệm vụ yêu cầu để nhận về vật phẩm Bánh Sinh Nhật. Sự kiện được reset mỗi ngày

Ngày Nhiệm vụ SL Bánh Sinh Nhật
Ngày 1 Đăng nhập 2
Ngày 2 Đăng nhập 2
Ngày 3 Tích nạp 10k 8
Ngày 4 Nạp đơn 5k 5
Ngày 5 Tích nạp 10k 8
Ngày 6 Đăng nhập 2
Ngày 7 Phó bản thường 3

- Đổi Bánh Sinh Nhật: Sau khi thu thập Bánh Sinh Nhật user tiến hành đổi qua sự kiện đổi với số lượng và vật phẩm như sau:

SL Bánh Sinh Nhật Quà
5 2000 KC
10 10000 KC
20 30000 KC
30 Siêu thần võ đen*1

2. FARM LÌ XÌ

- Thời gian: 22/03 -> 26/03

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Nội dung: Trong 5 ngày từ 22/03 - 26/03, chúa công tham gia sự kiện rớt từ phó bản thường, đánh thổ phỉ, phó bản tinh anh, đấu trường trong game để nhận vật phẩm lì xì. Sự kiện được reset mỗi ngày.

Đổi lì xì: Sau khi farm lì xì user tiến hành đổi qua sự kiện đổi với số lượng và vật phẩm như sau :

Số lượng lì xì Item đổi Số lần đổi
1 Đồng*200000 999
20 Tú nữ*1 10
30 Bảo vật*1 5
5 Đá giác nguyên*1 30
10 Đá lỗ ban*1 20
200 Thẻ Hiện Đại 30 ngày*1 1
150 Rương bản vẽ đỏ*1 2
5 Thiên thạch*500 999
5 Đá sao sơ*1 100
7 Đá sao cao*1 100
10 Nhân sâm*1 10
100 Bản vẽ đỏ*1 2
1 Đổi cuốc*2 lấy lì xì 20
150 Túi gấm cam TC 1
100 Trao đổi tướng đỏ cao*2 1
300 Tân Xuân vĩnh viễn 1
250 Siêu Thần võ đỏ*1 1
250 Siêu Thần cụ đỏ*1 1
250 Siêu Thần câu đỏ*1 1
10 Mẫu kim*500 30

3. TỤ BẢO BỒN

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 22/03

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương nhận chữ Tam*5,Quốc*5,Vương*5,Giả*5,Mảnh Lục Kháng*40

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày 22/03 23/03 24/03 25/03
Đổi Tam*5 Quốc*5 Vương*5 Giả*5
Vật phẩm 5000 KC 5000 KC 5000 KC 5000 KC

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 26/03

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương nhận chữ Tam*5,Quốc*5,Vương*5,Giả*5,Mảnh Lục Kháng*40

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày 26/03 27/03 28/03

29/03

Đổi Tam*5 Quốc*5 Vương*5 Giả*5
Vật phẩm 5000 KC 5000 KC 5000 KC 5000 KC

4. BẢNG XẾP HẠNG NẠP 

- Thời gian: 22/03 -> 26/03

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot.
5. CHỢ ZỜI

- Thời gian: 22/03 -> 26/03

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Vật phẩm đổi Kim cương Vật phẩm nhận Lượt đổi
Mảnh vạn năng sử thi*150 20000 Tướng hắc kim thường 5
Mảnh vạn năng sử thi*200 25000 Tướng hắc kim cao 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Tôn Quyền*1 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Lục Tốn*1 2
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Lục Kháng*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Lục Kháng*1 1
Thần võ đen*1 150000 Siêu thần võ đen 1
Thần cụ đen*1 150000 Siêu thần cụ đen 1
Thần câu đen*1 150000 Siêu thần câu đen 1
Hộp vạn năng chí tôn*30 10000 Tinh hoa chiến văn đen*1 20
Tim thủy tinh*300 100000 Tinh hoa chiến văn đen*20 1

6. ĐOẠT BẢO VÀ TÍCH NẠP ĐOẠT BẢO

- Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

- Thời gian: 22/03 -> 26/03

- Lưu ý: Sự kiện đọat bảo với những phần quà siêu hot

Quy tắc:

7. ĐĂNG NHẬP TẶNG TIM THỦY TINH

- Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

- Thời gian: 22/03 -> 26/03

- Nội dung: Chỉ cần đăng nhập, nhận ngay tim thủy tinh

Đăng nhập Item
Ngày 1 Tim thủy tinh*3
Ngày 2 Tim thủy tinh*3
Ngày 3 Tim thủy tinh*3
Ngày 4 Tim thủy tinh*3
Ngày 5 Tim thủy tinh*3
5 ngày Tim thủy tinh*5

XEM TIẾP PHẦN 2 TẠI ĐÂY

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ