Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN 2 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG (SỰ KIỆN SỐ 2) - PHẦN 2

21/03/2021

CHUỖI SỰ KIỆN 2 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG (SỰ KIỆN SỐ 2) - PHẦN 2

XEM PHẦN 1 TẠI ĐÂY
8. PHONG HẦU BÁI TƯỚNG

- Thời gian: 22/03 -> 26/03

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Phần quà đạt được: Mảnh tướng lưu kim

Nạp đơn Lệnh bài thần tướng nhận được Lượt mua
100 1 20
500 5 15
1000 10 10
2500 25 5
5000 50 3
10000 120 2

9. GHÉP CHỮ SĂN SALE

- Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

- Thời gian: 22/03 -> 27/03

- Nội dung: Từ 22/03 -> 26/03 người chơi tham gia các chuỗi nhiệm vụ dưới đây để nhận quà

Ngày Nhiệm vụ Chữ cái
Ngày 1 Tích nạp 5000 KC F
Ngày 2 Tích nạp 2500 KC U
Ngày 3 Tích nạp 5000 KC N
Ngày 4 Tích tiêu 20000 KC T
Ngày 5 Đăng nhập A
Ngày 6 Tích nạp 2500 KC P

- Đổi phần quà:

Chữ ghép được Quà Số lượt đổi
FUN Hộp vạn năng chí tôn*150 1
FUN Mảnh Lục Kháng*80 1
TAP Hộp vạn năng chí tôn*50 1
TAP Mảnh Lục Kháng*40 1
FUNTAP Bộ Luyện Sư*1 1
FUNTAP Siêu Thần Câu Đen TC*1 1

10. BIG SALE

- Thời gian: 23/03 -> 26/03

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: Trong 4 ngày 23, 24, 25 và 26/03 mỗi ngày bán chúa công chỉ cần tích nạp đủ 15000 KC sẽ nhận được 1 siêu thần binh, nạp đủ 20000 Kc sẽ nhận được vật phẩm để nâng max 1 thần binh , nạp thêm đủ 25000 KC sẽ nhận được cặp tướng Lưu Kim vô cùng bá đạo.

- Sự kiện được reset mỗi ngày.

Ngày 23/3 24/3 25/3 26/3
Tích nạp
15000 Thần Võ Đen Siêu*1 Thần Cụ Đen Siêu*1 Thần Câu Đen Siêu*1 Trang bị thái tử đỏ*1
20000 Đá sao sơ*250 + Đá sao cao*250 + Đá sao đỉnh*150 + Hoa tuyết liên*60 + Cỏ long diên*30 + Sâm huyền vương*50 + Gỗ bổ thiên*15 + Thần võ đen*1 Đá sao sơ*250 + Đá sao cao*250 + Đá sao đỉnh*150 + Hoa tuyết liên*60 + Cỏ long diên*30 + Sâm huyền vương*50 + Gỗ bổ thiên*15 + Thần cụ đen*1 Đá sao sơ*250 + Đá sao cao*250 + Đá sao đỉnh*150 + Hoa tuyết liên*60 + Cỏ long diên*30 + Sâm huyền vương*50 + Gỗ bổ thiên*15 + Thần câu đen*1 Bản vẽ tbtt*220000 + Bản vẽ đỏ*12 + Đồng*50 tr + Bản vẽ cam*12
25000 Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1 Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1 Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1 Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1

11. X3 KIM CƯƠNG

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 26/03

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: Khi chúa công nạp sẽ nhận được x3 kim cương tổng nạp trong ngày.
- Lưu ý:
+ Chỉ áp dụng khi nạp trên trang nap.funtap.vn 
+ Quà sẽ được gửi qua thư 24 - 48h sau khi kết thúc sự kiện.

12. QUÀ CỨNG

Thời gian: 22/03 -> 26/03

- Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn .
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là mảnh tướng Lục Kháng có thể liên hệ fanpage để đổi quà.

Tích nạp Item
2000 Hộp vạn năng chí tôn*50 hoặc Mảnh Lục Kháng*20
4000 Hộp vạn năng chí tôn*70 hoặc Mảnh Lục Kháng*50
6000 Hộp vạn năng chí tôn*90 hoặc Mảnh Lục Kháng*70
10000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Lục Kháng*100
20000 Hộp vạn năng chí tôn*250 hoặc Mảnh Lục Kháng*150
25000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Lục Kháng*250
50000 Hộp vạn năng chí tôn*600 hoặc Mảnh Lục Kháng*300

13. QUÀ MỀM

Thời gian: 22/03 -> 26/03

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*2000
Tứ thư*300
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*40
Sách chiến thần*50
Ngũ kinh đại cương*30

14. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 22/03 -> 26/03

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Phần quà
5000 Siêu thần câu đỏ*1 + Tú nữ*1
15000 Siêu thần võ đỏ*1 + Siêu thần câu đỏ*1 + Bảo vật*1
25000 Thần võ đen*1 + Thần câu đen*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Bộ Luyện Sư*1
100000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ