Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN CUỐI THÁNG 7

23/07/2020

CHUỖI SỰ KIỆN CUỐI THÁNG 7

1. TỤ BẢO BỒN PLUS

Thời gian: Ngày 24/07 và 28/07

A. Ngày 24/07

Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

Nội dung: Tích nạp 5000 kim cương trong ngày 24/07 để đổi chữ: Tam*5, Quốc*5, Vương*5, Giả*5 , Lao*2, Động*2 và đổi trong 4 ngày liên tiếp

Lưu ý: ngày 1 và ngày 4 chúa công có thể chọn 1 trong 2 cách đổi sau

Ngày Vật phẩm Kim Cương nhận lại
Ngày 1 (đổi 1 trong 2 cách) Tam*5 5000
Tam*5 + Lao*2 6000
Ngày 2 Quốc*5 2500
Ngày 3 Vương*5 2500
Ngày 4 (đổi 1 trong 2 cách) Giả*5 5000
Giả*5 + Động*2 6000

B. Ngày 28/07

Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

Nội dung: Tích nạp 5000 trong ngày 28/07 kim cương đổi chữ : Lao*3, Động*3 và đổi trong 2 ngày liên tiếp, mỗi ngày chúa công có 2 cách đổi

Ngày Vật phẩm Kim Cương nhận lại
Ngày 1 (đổi 1 trong 2 cách) Lao*5 8000
Lao*3 3000
Ngày 2 (đổi 1 trong 2 cách) Động*5 8000
Động*3 3000

2. BẢNG XẾP HẠNG NẠP ALL SERVER

- Phạm vi: All server

- Thời gian: 24/07 đến 28/07

- Nội dung: trong khoảng thời gian trên, chúa công nằm trong top bảng xếp hạng nạp sẽ nhận được những phần quà như: Hộp Vạn Năng chí tôn TC, Đá Thiên Công, Nhân Sâm Ngàn Năm,......

3. BẢNG XẾP HẠNG TIÊU ALL SERVER

- Phạm vi: All server

- Thời gian: 24/07 đến 28/07

- Nội dung: trong khoảng thời gian trên, chúa công nằm trong top bảng xếp hạng tiêu sẽ nhận được những phần quà như: Hộp Vạn Năng chí tôn TC, Đá Thiên Công, Nhân Sâm Ngàn Năm,......

4. NẠP TỰ CHỌN - KHAI BẢO HỘP

- Thời gian: 24/07 đến 28/07

- Phạm vi: Tất cả các server

- Nội dung: 

+ Tích nạp trong 2 ngày (24/07 và 25/07)

Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó

- Phần thưởng:

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Nhân sâm*2
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Nhân sâm*4
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Nhân sâm* 6
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Nhân sâm*10
25000 Hộp vạn năng chí tôn*70 + Nhân sâm*20
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150+ Nhân sâm*40
75000 Hộp vạn năng chí tôn*230 + Nhân sâm*40 + Rương hồn thạch Lv7*5
100000 Hộp vạn năng chí tôn*330 + Nhân sâm*40 + Rương hồn thạch Lv7*10

+ Tích nạp trong 2 ngày (26/07 và 27/07)

Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó)

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Đá thiên công*5
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Đá thiên công*10
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Đá thiên công*15
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Đá thiên công*20 + Tro thần hỏa*5
25000 Hộp vạn năng chí tôn*70 + Đá thiên công*25 + Tro thần hỏa*7
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150 + Đá thiên công*30 + Tro thần hỏa*10
75000 Hộp vạn năng chí tôn*230 + Đá thiên công*40 + Tro thần hỏa*15
100000 Hộp vạn năng chí tôn*330 + Đá thiên công*40 + Tro thần hỏa*20

+ Tích nạp ngày 28/07

Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó)

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Tứ phủ quỳnh tương*2
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Tứ phủ quỳnh tương*4
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Tứ phủ quỳnh tương*6
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Tứ phủ quỳnh tương*8
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Tứ phủ quỳnh tương*10
50000

Hộp vạn năng chí tôn*150 + Tứ phủ quỳnh tương*15

- Đặc biệt: Sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Mốc tích nạp Phần thưởng
3000 Lệnh thần cụ cam*1
4000 Lệnh thần cụ cam*1 + Tú nữ*1
7500 Lệnh thần cụ cam*1 + Tú nữ*2
10000 Lệnh thần cụ đỏ*1 + Tú nữ*2
15000 Lệnh thần cụ đỏ*1 + Tú nữ*3
20000 Lệnh thần cụ đỏ*1 + Bản vẽ đỏ*1
30000 Lệnh thần binh đỏ*2 + Túi gấm cam*1 hoặc Trang bị thái tử cam*2 + Túi gấm cam*1
40000 Siêu thần võ đỏ*1 + Vương Ngữ Yên*1 hoặc Trang bị thái tử cam*2 + Vương Ngữ Yên*1
75000 Thần binh đen*1 + Vương Ngữ Yên*2 hoặc Trang bị thái tử đỏ*1+ Vương Ngữ Yên*2
100000 Thần binh đen*1 + Túi gấm Bàng Đức*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*1 + Túi gấm Bàng Đức*1
150000 Thần binh đen*2 + Túi gấm đen*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*2 + Túi gấm đen*1
200000 Thần binh đen*2 + Rương hồn thạch Lv7*10 + Túi gấm đen*2 hoặc Trang bị thái tử đỏ*2 + Rương hồn thạch Lv7*10+ Túi gấm đen*2
250000 Siêu Thần võ đen*1 + Rương hồn thạch Lv7*15 + Túi gấm đen*3

LƯU Ý: CÁC CHÚA CÔNG LIÊN HỆ VỚI ADMIN TÔN VĂN QUYỀN ĐỂ CHỌN QUÀ

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ