Tải Game

CHUỐI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT CUỐI THÁNG 5

24/05/2020

CHUỖI SỰ KIỆN CUỐI THÁNG 5

1. TỤ BẢO BỒN

Thời gian: Ngày 25/05

Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên kể từ khi khai mở

Tích nạp 5000 KC trong ngày 25/05 sẽ được hoàn lại 15.000 KC trong 4 ngày liên tiếp:

Ngày 1: Nhận 5000 KC

Ngày 2: Nhận 2500 KC

Ngày 3: Nhận 2500 KC

Ngày 4: Nhận 5000 KC

2. Bảng xếp hạng nạp nhỏ

- Thời gian: 25/05 - 27/05

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp và năm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Hộp vạn năng chí tôn", "Tú Nữ", "Túi Gấm các loại",......

3. Bảng xếp hạng tiêu nhỏ 

- Thời gian: 25/05 - 27/05

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu và năm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Hộp vạn năng chí tôn", "Bảo Vật",......

4. NẠP TỰ CHỌN - KHAI BẢO HỘP

- Thời gian: 25/05 ĐẾN 28/05

- Phạm vi: Tất cả các server

- Nội dung: 

+ Ngày 1 (25/05)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

- Phần thưởng:

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Rương hồn thạch Lv5*1
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Rương hồn thạch Lv5*2
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Rương hồn thạch Lv6*1
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Rương hồn thạch Lv6*2
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Rương hồn thạch Lv7*1
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150 + Rương hồn thạch Lv7*2

+ Ngày 2 (26/05)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Nhân sâm *2
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Nhân sâm*4
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Nhân sâm* 6
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Nhân sâm*10
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Nhân sâm*20
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150+ Nhân sâm*40

+ Ngày 3 (27/05)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Đá thiên mệnh*200
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Đá thiên mệnh*500
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Đá luân hồi*200
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Đá luân hồi*500
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Đá luân hồi*1000
50000

Hộp vạn năng chí tôn*150+ Đá luân hồi*2000

+ Ngày 4 (28/05)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Hộ pháp càn thiên*2 + Rương hồn thạch Lv7*1
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Hộ pháp càn thiên*5 + Rương hồn thạch Lv7*2
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Hộ pháp càn thiên*10 + Rương hồn thạch Lv7*4
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Hộ pháp càn thiên*20 + Rương hồn thạch Lv7*6
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Hộ pháp càn thiên*30 + Rương hồn thạch Lv7*8
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150+ Hộ pháp càn thiên*40 + Rương hồn thạch Lv7*10

- Đặc biệt: Sau 4 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Mốc tích nạp Phần thưởng
3000 Lệnh thần cụ tím*1 + Tú nữ*1
4000 Lệnh thần cụ cam*1
7500 Lệnh thần cụ cam*1 + Tú nữ*2
10000 Lệnh thần cụ đỏ*1
15000 Lệnh thần cụ đỏ*1 + Tú nữ*2
20000 Lệnh thần cụ đỏ*1 + Bản vẽ đỏ*1
30000 Lệnh thần binh đỏ*2 + Túi gấm tím*1 hoặc Trang bị thái tử cam*2 + Túi gấm tím*1
40000 Lệnh thần binh đỏ*2 + Bản vẽ đỏ*2 hoặc Trang bị thái tử cam*2 + Bản vẽ đỏ*2
75000 Thần binh đen*1 + Túi gấm cam*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*1+ Túi gấm cam*1
100000 Thần binh đen*1 + Túi gấm cam*2 hoặc Trang bị thái tử đỏ*1 + Túi gấm cam*2
150000 Thần binh đen*2 + Túi gầm đen*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*2 + Túi gấm đen*1
200000 Thần binh đen*2 + Rương hồn thạch Lv7*10 + Túi gấm đen*2 + hoặc Trang bị thái tử đỏ*2 + Rương hồn thạch Lv7*10+ Túi gầm đen*2

LƯU Ý: ĐỐI VỚI CÁC MỐC CẦN CHỌN QUÀ, CÁC CHÚA CÔNG LIÊN HỆ VỚI ADMIN TÔN VĂN QUYỀN ĐỂ CHỌN .

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ