Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT ĐẦU THÁNG 5 (PHẦN 2)

05/05/2020

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT ĐẦU THÁNG 5 (PHẦN 2)

1. TỤ BẢO BỒN - 1 VỐN 4 LỜI

Thời gian: Ngày 6/5

Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên kể từ khi khai mở

Tích nạp 2000 KC trong ngày 6/5 sẽ được hoàn lại 6.000 KC trong 4 ngày liên tiếp:

Ngày 1: Nhận 2000 KC

Ngày 2: Nhận 1000 KC

Ngày 3: Nhận 1000 KC

Ngày 4: Nhận 2000 KC

2. ĐOẠT BẢO THẦN TƯỚNG - VÒNG QUAY MAY MẮN

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 6/5 - 10/5

Quy tắc

3. PHÂN ĐỊNH GIANG SƠN

- Phạm vi: các server đã đủ 14 ngày

- Nội dung: trong ngày 6/5, chúa công tích nạp 5000KC để nhận Tử Vũ. Tử Vũ sử dụng để đổi các vật phẩm sau

Đổi Nhận
Tử Vũ*1 Lam Vũ*1
Hồng Vũ*1
Lục Vũ*1

Ngày 7/5 livestream quay phần quà ngẫu nhiên đổi dành cho mỗi loại "Vũ" đã chọn

Cụ thể:

Phần quà đổi
Túi gấm cam TC*1
5000 KC
Thần võ cam*1

Lưu ý: phần quà sẽ được đổi trong game vào ngày 8/5

4. NẠP TỰ CHỌN - KHAI BẢO HỘP

- Thời gian: 6/5 ĐẾN 9/5

- Phạm vi: Tất cả các server

- Nội dung: 

+ Ngày 1 (6/5)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

- Phần thưởng:

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Rương hồn thạch Lv5*1
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Rương hồn thạch Lv5*2
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Rương hồn thạch Lv6*1
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Rương hồn thạch Lv6*2
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Rương hồn thạch Lv7*1
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150 + Rương hồn thạch Lv7*2

+ Ngày 2 (7/5)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Nhân sâm *2
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Nhân sâm*4
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Nhân sâm* 6
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Nhân sâm*10
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Nhân sâm*20 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*10
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150+ Nhân sâm*40 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*15

+ Ngày 3 (8/5)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Kim liễu lộ thần*2
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Kim liễu lộ thần*5
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Kim liễu lộ thần*10
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Kim liễu lộ thần*15
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Kim liễu lộ thần*20 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*10
50000

Hộp vạn năng chí tôn*150 + Kim liễu lộ thần*30 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*15

+ Ngày 4 (9/5)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Đá bảo hộ sao tướng*10
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Đá bảo hộ sao tướng*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Đá bảo hộ sao tướng*30
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Đá bảo hộ sao tướng*50
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Đá bảo hộ sao tướng*70 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*10
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150+ Đá bảo hộ sao tướng*100 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*15

- Đặc biệt: Sau 4 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Mốc tích nạp Phần thưởng
3000 Lệnh thần câu tím*1
4000 Lệnh thần câu tím*1 + Tú nữ*1
7500 Lệnh thần câu cam*1
10000 Lệnh thần câu cam*1 + Tú nữ*2
15000 Lệnh thần câu đỏ*1
20000 Lệnh thần câu đỏ*1 + Bản vẽ đỏ*1
30000 Lệnh thần binh đỏ*2 hoặc Trang bị thái tử cam*2
40000 Lệnh thần binh đỏ*2 + Bản vẽ đỏ*1 hoặc Trang bị thái tử cam*2 + Bản vẽ đỏ*1
75000 Thần binh đen*1 + Túi gấm cam*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*1+ Túi gấm cam*1
100000 Thần binh đen*1 + Túi gấm cam*2 hoặc Trang bị thái tử đỏ*1 + Túi gấm cam*2
150000 Thần binh đen*2 + Túi gấm đen*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*2 + Túi gấm đen*1
200000 Thần binh đen*2 + Rương hồn thạch Lv7*10 Túi gấm đen*2 + hoặc Trang bị thái tử đỏ*2 + Rương hồn thạch Lv7*10+ Túi gấm đen*2

LƯU Ý: ĐỐI VỚI CÁC MỐC CẦN CHỌN QUÀ, CÁC CHÚA CÔNG LIÊN HỆ VỚI ADMIN TÔN VĂN QUYỀN ĐỂ CHỌN .

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ