Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN ĐÔNG QUÂN TIÊU CHIẾN

12/01/2021

CHUỖI SỰ KIỆN ĐÔNG QUÂN TIÊU CHIẾN

1. ĐÔNG QUÂN TIÊU CHIẾN

- Thời gian: 13/01 -> 17/01

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Tích nạp Số lính 7 nhận Tích tiêu Số lính 7 nhận
1000 Lính cung :5000 10000 Lính cung :3000
2500 Lính bộ : 5000 20000 Lính bộ : 3000
5000 Lính kỵ :5000 50000 Lính kỵ :3000
10000 Lính thiết xa : 5000 100000 Lính thiết xa : 3000
20000 Lục Kháng*1 + Bộ Luyện Sư*1 150000 Lục Kháng*1 + Lục Tốn*1


2. Tụ Bảo Bồn 5K

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 13/01

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương đổi chữ : Nhận chữ Tam*5,Quốc*5,Vương*5,Giả*5,Mảnh Lục Kháng*40 và đổi trong 4 ngày tiếp theo

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Tam*5 

Quốc*5 

Vương*5 

Giả*5

5000 KC 

5000 KC 

5000 KC 

5000 KC 

3. BẢNG XẾP HẠNG NẠP 

- Thời gian: 13/01 -> 17/01

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: Trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot.

- Bảng xếp hạng ALL SERVER:

TOP QUÀ
1 Mảnh Bộ Luyện Sư*150,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*300,Tinh hoa chiến văn*20,Mẫu kim*30000,Tứ thư*2500,Vạn niên tham vương*5,Sách chiến thần*250
2 Mảnh Bộ Luyện Sư*100,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*200,Tinh hoa chiến văn*10,Mẫu kim*25000,Tứ thư*2000,Vạn niên tham vương*4,Sách chiến thần*200
3 Mảnh Bộ Luyện Sư*80,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*150,Tinh hoa chiến văn*5,Mẫu kim*20000,Tứ thư*1500,Vạn niên tham vương*3,Sách chiến thần*150
4 - 6 Mảnh Bộ Luyện Sư*60,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*100,Mẫu kim*15000,Tứ thư*1000,Vạn niên tham vương*2,Túi gấm đen TC*1,Sách chiến thần*100
7 - 10 Mảnh Bộ Luyện sư*30,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*80,Mẫu kim*10000,Tứ thư*500,Vạn niên tham vương*1,Túi gấm Bàng Đức*1,Sách chiến thần*50
11 - 30 Mảnh Bộ Luyện sư*10,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*50,Mẫu kim*5000,Tứ thư*300,Vạn niên tham vương*1,Túi gấm Lăng Thống*1,Sách chiến thần*20

4. BẢNG XẾP HẠNG TIÊU 

- Thời gian: 13/01 -> 17/01

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và năm trong TOP bảng xếp hạng trên toàn server sẽ nhận được những phần quà cực hot.

TOP QUÀ
1 Mảnh Bộ Luyện Sư*120,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*250,Tinh hoa chiến văn*20,Mẫu kim*30000,Tứ thư*2000,Vạn niên tham vương*5,Tam sinh thủy*50000
2 Mảnh Bộ Luyện Sư*100,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*200,Tinh hoa chiến văn*10,Mẫu kim*25000,Tứ thư*1700,Vạn niên tham vương*4,Tam sinh thủy*40000
3 Mảnh Bộ Luyện Sư*80,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*150,Tinh hoa chiến văn*5,Mẫu kim*20000,Tứ thư*1500,Vạn niên tham vương*3,Tam sinh thủy*30000
4 - 6 Mảnh Bộ Luyện Sư*50,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*100,Mẫu kim*15000,Tứ thư*1000,Vạn niên tham vương*2,Túi gấm đen TC*1,Tam sinh thủy*20000
7 - 10 Mảnh Bộ Luyện sư*30,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*80,Mẫu kim*10000,Tứ thư*500,Vạn niên tham vương*1,Túi gấm Bàng Đức*1,Tam sinh thủy*10000
11 - 30 Mảnh Bộ Luyện sư*10,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*50,Mẫu kim*5000,Tứ thư*300,Vạn niên tham vương*1,Túi gấm Lăng Thống*1,Tam sinh thủy*7000

5. NẠP ĐƠN X2 MỖI MỐC

- Thời gian: 13/01 -> 17/01

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

BQT Tam Quốc Vương Giả đưa ra chương trình ưu đãi cực lớn, cực khủng dành cho các anh em như sau:

STT Mốc KC Số lần nhận
1 100 100 10
2 500 500 5
3 1000 1000 5
4 2500 2500 2
5 5000 5000 1
6 10000 10000 1
7 25000 25000 1
8 50000 50000 2

6. CHỢ ZỜI

- Thời gian: 13/01 -> 17/01

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

 

Vật phẩm đổi Kim cương Vật phẩm nhận Lượt đổi
Mảnh vạn năng sử thi*150 20000 Tướng hắc kim thường 5
Mảnh vạn năng sử thi*200 25000 Tướng hắc kim cao 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Tôn Quyền*1 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Lục Tốn*1 2
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Lục Kháng*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Lục Kháng*1 1
Thần võ đen*1 150000 Siêu thần võ đen 1
Thần cụ đen*1 150000 Siêu thần cụ đen 1
Thần câu đen*1 150000 Siêu thần câu đen 1
Hộp vạn năng chí tôn*30 10000 Tinh hoa chiến văn đen*1 20
Tim thủy tinh*300 100000 Tinh hoa chiến văn đen*20 1

7. PHONG HẦU BÁI TƯỚNG

- Thời gian: 13/01 -> 17/01

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Phần quà đạt được: Mảnh tướng lưu kim

8. LÌ XÌ LIỀN TAY

- Thời gian: 13/01 -> 17/01

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Nội dung: Trong 5 ngày từ 13/01 -> 17/01, chúa công tham gia sự kiện rớt từ phó bản thường, đánh thổ phỉ, phó bản tinh anh, đấu trường trong game để nhận vật phẩm lì xì. Sự kiện được reset mỗi ngày

Đổi lì xì tân xuân: Sau khi farm lì xì user tiến hành đổi qua sự kiện đổi với số lượng và vật phẩm như sau:

Số lượng lì xì Item đổi Số lần đổi
1 Đồng*200000 999
20 Tú nữ*1 10
30 Bảo vật*1 5
5 Đá giác nguyên*1 30
10 Đá lỗ ban*1 20
200 Thẻ Hiện Đại 30 ngày*1 1
150 Rương bản vẽ đỏ*1 2
5 Thiên thạch*500 999
5 Đá sao sơ*1 100
7 Đá sao cao*1 100
10 Nhân sâm*1 10
100 Bản vẽ đỏ*1 2
1 Đổi cuốc*2 lấy lì xì 20
150 Túi gấm cam TC 1
100 Trao đổi tướng đỏ cao*2 1
300 Thẻ Vũ Sư Tân Xuân (VV) 1
250 Siêu Thần võ đỏ*1 1
250 Siêu Thần cụ đỏ*1 1
250 Siêu Thần câu đỏ*1 1
10 Mẫu kim*500 30

9. QUÀ CỨNG

Thời gian: 13/01 -> 17/01

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là mảnh tướng Bộ Luyện Sư có thể liên hệ fanpage để đổi quà.

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*10 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*10
2500 Hộp vạn năng chí tôn*30 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*30
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*50
15000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*70
25000 Hộp vạn năng chí tôn*200 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*100
50000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*150

10. QUÀ MỀM

- Thời gian: 13/01 -> 17/01

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*1000
Tứ thư*150
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*20
Sách chiến thần*30
Ngũ kinh đại cương*25

11. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

- Thời gian: 13/01 -> 17/01

- Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Phần quà
5000 Siêu thần võ đỏ*1 + Bản vẽ đỏ*1
15000 Siêu thần võ đỏ*1 + Siêu thần cụ đỏ*1
25000 Trang bị thái tử đỏ*1 + Thần binh đen*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Lục Kháng*1
100000 Siêu Thần binh đen*1 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1
150000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Tinh hoa chiến văn đen*20

12. SIÊU TIÊU PHÍ NHẬN TƯỚNG LƯU KIM

- Thời gian: 13/01 -> 17/01

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

Nội dung: Trong 5 ngày tiêu phí 300k KC có thể liên hệ admin để chọn 1 các phần quà sau , lưu ý chúa công liên hệ chọn quà trong vòng 1 tuần từ sau khi kết thúc sự kiện, sau khi kết thúc sự kiện sẽ không thể nhận lại.

Phần quà
Trang bị thái tử đỏ TC*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần câu đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần võ đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần cụ đen siêu*1 + Túi gấm đen TC*1
Bộ Luyện Sư*1
Lục Kháng*1

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ