Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN GIÁNG SINH AN LÀNH

22/12/2020

CHUỖI SỰ KIỆN GIÁNG SINH AN LÀNH

1. ĐĂNG NHẬP TẶNG NGAY GIAO DIỆN GIÁNG SINH VUI VẺ

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 23/12 -> 27/12

Nội dung: Chỉ cần đăng nhập, nhận ngay tim thủy tinh

Đăng nhập Item
Ngày 1 Tim thủy tinh*3
Ngày 2 Tim thủy tinh*3
Ngày 3 Tim thủy tinh*3
Ngày 4 Tim thủy tinh*3
Ngày 5 Tim thủy tinh*3
5 ngày Tim thủy tinh*5 , Giao diện Giáng sinh vui vẻ (VV)*1

2. Tụ Bảo Bồn 5K

Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 23/12

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương đổi chữ : Nhận chữ Tam*5,Quốc*5,Vương*5,Giả*5,Mảnh Lục Kháng*40 và đổi trong 4 ngày tiếp theo

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Tam*5 

Quốc*5 

Vương*5 

Giả*5

5000 KC 

5000 KC 

5000 KC 

5000 KC 

3. BẢNG XẾP HẠNG NẠP 

- Thời gian: 23/12 -> 27/12

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh Bộ Luyện Sư, Ngũ Kinh,..."

- Bảng xếp hạng trong server:

TOP QUÀ
1 Mảnh Lục Kháng*80,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*150,Tú nữ*7,Thiên thạch*50000,Ngũ kinh*20000,Đá luân hồi*10000,Khí hồn cao*100
2 Mảnh Lục Kháng*60,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*120,Tú nữ*5,Thiên thạch*40000,Ngũ kinh*15000,Đá luân hồi*8000,Khí hồn cao*80
3 Mảnh Lục Kháng*40,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*100,Tú nữ*4,Thiên thạch*30000,Ngũ kinh*10000,Đá luân hồi*5000,Khí hồn cao*50
4 - 6 Mảnh Lục Kháng*30,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*70,Tú nữ*3,Thiên thạch*20000,Ngũ kinh*7000,Đá luân hồi*3000,Khí hồn cao*30
7 - 10 Mảnh Lục Kháng*15,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*50,Tú nữ*2,Thiên thạch*10000,Ngũ kinh*5000,Đá luân hồi*2000,Khí hồn cao*20
11 - 30 Mảnh Lục Kháng*10,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*30,Tú nữ*1,Thiên thạch*5000,Ngũ kinh*2000,Đá luân hồi*1000,Khí hồn cao*10

 

TOP

QUÀ

1 Mảnh Bộ Luyện Sư*150,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*300,Tinh hoa chiến văn*20,Mẫu kim*30000,Tứ thư*2500,Vạn niên tham vương*5,Tam sinh thủy*60000
2 Mảnh Bộ Luyện Sư*100,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*200,Tinh hoa chiến văn*10,Mẫu kim*25000,Tứ thư*2000,Vạn niên tham vương*4,Tam sinh thủy*50000
3 Mảnh Bộ Luyện Sư*80,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*150,Tinh hoa chiến văn*5,Mẫu kim*20000,Tứ thư*1500,Vạn niên tham vương*3,Tam sinh thủy*40000
4 - 6 Mảnh Bộ Luyện Sư*60,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*100,Mẫu kim*15000,Tứ thư*1000,Vạn niên tham vương*2,Túi gấm đen TC*1,Tam sinh thủy*30000
7 - 10 Mảnh Bộ Luyện sư*30,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*80,Mẫu kim*10000,Tứ thư*500,Vạn niên tham vương*1,Túi gấm Bàng Đức*1,Tam sinh thủy*20000
11 - 20 Mảnh Bộ Luyện sư*10,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*50,Mẫu kim*5000,Tứ thư*300,Vạn niên tham vương*1,Túi gấm Lăng Thống*1,Tam sinh thủy*10000

4. BẢNG XẾP HẠNG TIÊU 

- Thời gian: 23/12 -> 27/12

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và năm trong TOP bảng xếp hạng trên toàn server sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh Lục Kháng ,Hộp van năng chí tôn,..."

5. X2 KIM CƯƠNG 

BQT Tam Quốc Vương Giả đưa ra chương trình ưu đãi cực lớn, cực khủng dành cho các anh em như sau

- Tặng đến 100%  KC tổng nạp trong ngày 2 ngày 23/12 và 24/12 khi các chúa công nạp vào game thông qua trang playfun.vn, không giới hạn lần nạp trong ngày

- Thời gian: trong ngày 2 ngày 23/12 và 24/12

- Kim cương khuyến mãi sẽ được gửi từ ngày 25/12

6. ĐOẠT BẢO THẦN TƯỚNG

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 23/12 -> 27/12

Lưu ý: sự kiện đọat bảo với những phần quà hoàn toàn mới

Quy tắc:

7. ĐẬP TRỨNG VÀNG

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

Thời gian: 23/12 -> 27/12

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công có thể nhận được búa vàng và búa bạc

Búa Vàng: Nhận qua sự kiện Nạp Đơn và Đổi Thưởng Vàng. 

Búa Bạc: Nhận qua phụ bản cốt truyện, phụ bản tinh anh, tham gia thi đấu, đánh thổ phỉ.

8. GIÁNG SINH ĐẾN MỌI NHÀ

Thời gian: 23/12 -> 27/12

- Chuỗi nhiệm vụ mừng Giáng Sinh.

Ngày Nhiệm vụ SL Tất Noel
Ngày 1 Tích nạp 10k 8
Ngày 2 Tích nạp 10k 8
Ngày 3 Tích tiêu 30k 4
Ngày 4 Tích tiêu 30k 4
Ngày 5 Tích tiêu 30k 4
Ngày 6 Tích nạp 10k 8
Ngày 7 Đăng nhập 4

- Giáng sinh đến mọi nhà:

Tính đến hết ngày 27/12, nếu tất cả người chơi trên BXH tiêu all server tiêu từ 300k kc trở lên thì sẽ gửi all server Tất noel*20 vào ngày 28/12

Đổi phần quà:

SL Tất Noel Quà Số lượt đổi
5 Kim cương*2000 2
10 Hộp vạn năng chí tôn*30 1
20 Siêu thần võ đỏ*1 1
30 Thần võ đen TC*1 1
40 Bộ Luyện Sư*1 , Lục Kháng*1 1
60 Siêu thần câu đen*1 1
60 Đá sao sơ*250 + Đá sao cao*250 + Đá sao đỉnh*150 + Hoa tuyết liên*60 + Cỏ long diên*30 + Sâm huyền vương*50 + Gỗ bổ thiên*15 + Thần võ đen*1 1

9. QUÀ CỨNG

Thời gian: 23/12 -> 27/12

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là mảnh tướng Lục Kháng có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*10 hoặc Mảnh Lục Kháng*10
2500 Hộp vạn năng chí tôn*30 hoặc Mảnh Lục Kháng*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50 hoặc Mảnh Lục Kháng*30
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 hoặc Mảnh Lục Kháng*50
15000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Lục Kháng*70
25000 Hộp vạn năng chí tôn*200 hoặc Mảnh Lục Kháng*100
50000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Lục Kháng*150

10. QUÀ MỀM

Thời gian: 23/12 -> 27/12

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*1000
Tứ thư*150
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*20
Sách chiến thần*30
Ngũ kinh đại cương*25

11. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 23/12 -> 27/12

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau:

Tích nạp Phần quà
5000 Siêu thần câu đỏ*1 + Bản vẽ đỏ*1
15000 Siêu thần câu đỏ*1 + Siêu thần binh đỏ*1
25000 Trang bị thái tử đỏ*1 + Thần binh đen*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Lục Kháng*1
100000 Siêu Thần binh đen*1 + Lục Kháng*1 + Trang bị thái tử đỏ*1
150000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1

 

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ