Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN HẠ CÒN VƯƠNG NẮNG

31/05/2021

CHUỖI SỰ KIỆN HẠ CÒN VƯƠNG NẮNG
 

1. NHIỆM VỤ TẾT THIẾU NHI

BQT Tam Quốc Vương Giả xin đưa ra chuỗi nhiệm vụ như sau:

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Thời gian: Từ 01/06 đến 05/06

- Trong thời gian trên, các chúa công tham gia làm những nhiệm vụ sau để tích trữ vật phẩm là "cầu", "hoa đăng" và "vòng hoa", cụ thể:

Ngày Nhiệm vụ Vật phẩm nhận được
01/06 Tích nạp 5000 KC Cầu*1
02/06 Tích nạp 5000 KC Hoa đăng*1
05/06 Đăng nhập Vòng hoa*1

- Sau khi kết thúc sự kiện, các chúa công có thể sử dụng vật phẩm để đổi theo các cách sau:

Cách đổi Phần thưởng
Cầu + Hoa đăng + Vòng hoa Trang bị thái tử đỏ TC*1 + Ngũ kinh*20000 + Tứ thư*4000
Cầu Thần võ đen TC*1 + Tứ thư*2000
Hoa đăng Thần câu đen TC*1 + Ngũ kinh*15000
Vòng hoa Tú nữ*1 + Bảo vật*1 + Nhân sâm*2

2. TỤ BẢO BỒN

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 02/06

Phạm vi: All Server

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương nhận chữ Tam*5, Quốc*5, Vương*5, Giả*5, Mảnh Lục Kháng*40

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày 02/06 03/06 04/06 05/06
Đổi Tam*5 Quốc*5 Vương*5 Giả*5
Vật phẩm 5000 KC 5000 KC 5000 KC 5000 KC

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 01/06

Phạm vi: All Server

Nội dung: Tích nạp 2k kim cương nhận chữ Tam*2,Quốc*2,Vương*2,Giả*2, Hộp vạn năng chí tôn*50

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày 01/06 02/06 03/06

04/06

Đổi Tam*2 Quốc*2 Vương*2 Giả*2
Vật phẩm 2000 KC 2000 KC 2000 KC 2000 KC

3. BẢNG XẾP HẠNG NẠP 

- Thời gian: 01/06 -> 05/06

- Phạm vi: All Server

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot.

4. CHỢ ZỜI

- Thời gian: 01/06 -> 05/06

- Phạm vi: All Server

Vật phẩm đổi Kim cương Vật phẩm nhận Lượt đổi
Mảnh vạn năng sử thi*150 20000 Tướng hắc kim thường 5
Mảnh vạn năng sử thi*200 25000 Tướng hắc kim cao 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Tôn Quyền*1 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Lục Tốn*1 2
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Lục Kháng*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Lục Kháng*1 1
Thần võ đen*1 150000 Siêu thần võ đen 1
Thần cụ đen*1 150000 Siêu thần cụ đen 1
Thần câu đen*1 150000 Siêu thần câu đen 1
Hộp vạn năng chí tôn*30 10000 Tinh hoa chiến văn đen*1 20
Tim thủy tinh*300 100000 Tinh hoa chiến văn đen*20 1
Tim thủy tinh*10 500 Mẫu kim*1000 50
Tim thủy tinh*50 10000 Tam sinh thủy*20000 5

5. ĐOẠT BẢO VÀ TÍCH NẠP ĐOẠT BẢO

Phạm vi: All Server

Thời gian: 01/06 -> 05/06

Lưu ý: Sự kiện đọat bảo với những phần quà siêu hot

Quy tắc:

6. ĐĂNG NHẬP TẶNG TIM THỦY TINH

Phạm vi: All Server

Thời gian: 01/06 -> 05/06

Nội dung: Chỉ cần đăng nhập, nhận ngay tim thủy tinh

Đăng nhập Item
Ngày 1 Tim thủy tinh*5
Ngày 2 Tim thủy tinh*5
Ngày 3 Tim thủy tinh*5
Ngày 4 Tim thủy tinh*5
Ngày 5 Tim thủy tinh*5
5 ngày Tim thủy tinh*10

7. ĐUA TOP BỒNG LAI

- Phạm vi: All Server

- Thời gian: 01/06 -> 05/06

- Nội dung: Tích HP cá nhân thảo phạt, có thể nhận thưởng nhiệm vụ sự kiện, sự kiện kết thúc phát thưởng theo TOP cá nhân.

8. ĐẠI TƯỚNG LƯU KIM

Thời gian: 01/06 -> 05/06

Phạm vi: All Server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công tích nạp để có thể nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.

Tích nạp Nhận
500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Mảnh Lục Kháng*5
1000 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Mảnh Lục Kháng*10
2500 Tôn quyền*1 + Lục Tốn*1 + Mảnh Lục Kháng*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Mảnh Bộ Luyện Sư*50 + Mảnh Lục Kháng*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Mảnh Lục Kháng*150 + Bộ Luyện Sư*150

9. X2 KIM CƯƠNG

- Phạm vi: All Server

- Thời gian: 01/06 -> 02/06

- Nội dung: Trong thời gian từ 01/06 -> 02/06, chúa công nạp đơn sẽ nhận x2 Kim Cương nhận được.

10. QUÀ CỨNG

Thời gian: 01/06 -> 05/06

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là Bộ Luyện Sư có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*25 hoặc Mảnh Lục Kháng*20
3000 Hộp vạn năng chí tôn*60 hoặc Mảnh Lục Kháng*50
6000 Hộp vạn năng chí tôn*100 hoặc Mảnh Lục Kháng*70
10000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Lục Kháng*100
20000 Hộp vạn năng chí tôn*250 hoặc Mảnh Lục Kháng*150
25000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Lục Kháng*250
50000 Hộp vạn năng chí tôn*600 hoặc Mảnh Lục Kháng*300

11. QUÀ MỀM

Thời gian: 01/06 -> 05/06

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*2000
Tứ thư*300
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*40
Sách chiến thần*50
Ngũ kinh đại cương*30

12. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 01/06 -> 05/06

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Phần quà
5000 Thần Câu Đen*1
10000 Thần Cụ Đen*1 + Thần Câu Đen*1
25000 Siêu thần Câu đen*1 + Lục Kháng*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Bộ Luyện Sư*1 + Trang bị Thái tử đỏ*1
100000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ