Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN LÌ XÌ ĐẦU NĂM

05/01/2021

CHUỖI SỰ KIỆN LÌ XÌ ĐẦU NĂM

1. CHUỖI NHIỆM VỤ LÌ XÌ TÂN XUÂN

- Thời gian: 06/01 -> 12/01

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Chuỗi nhiệm vụ LÌ XÌ TÂN XUÂN: Chúa công tham gia sự kiện rớt từ phó bản thường, đánh thổ phỉ, phó bản tinh anh, đấu trường trong game để nhận vật phẩm lì xì. Sự kiện được reset mỗi ngày

Ngày Nhiệm vụ SL Lì Xì Tân Xuân
Ngày 1 Tích nạp 5k 8
Ngày 2 Tích nạp 10k 8
Ngày 3 Đăng nhập 2
Ngày 4 Tích tiêu 30k 5
Ngày 5 Tích tiêu 30k 5
Ngày 6 Tích nạp 10k 8
Ngày 7 Đăng nhập 4

- Lưu ý: Tính đến hết ngày 10/1, nếu tất cả người chơi trên BXH tiêu all server tiêu từ 250k kc thì sẽ gửi all server 20 Lì xì tân xuân vào ngày 11/01

- Đổi LÌ XÌ TÂN XUÂN: Sau khi thu thập lì xì user tiến hành đổi qua sự kiện đổi với số lượng và vật phẩm như sau:

SL LÌ XÌ Quà Số lượt đổi
5 Kim cương*2000 2
10 Hộp vạn năng chí tôn*30 1
20 Siêu thần võ đỏ*1 + Hộp vạn năng chí tôn*15 1
30 Thần võ đen TC*1 + Hộp vạn năng chí tôn*50 1
40 Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1 1
60 Siêu thần võ đen*1 1
60 Siêu thần cụ đen*1 1
60 Siêu thần câu đen*1 1

2. Tụ Bảo Bồn

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 06/01

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 2k kim cương đổi chữ : Tam*5, Quốc*5, Vương*5, Giả*5 , Pháo Tân Xuân*2, Đèn Tân Xuân*2, Mảnh Bộ Luyện Sư*40 và đổi trong 4 ngày liên tiếp, ngày 1 và ngày 4 chúa công có thể chọn 1 trong 2 cách:

-> Tích nạp 2k5 kim cương nhận ngay chữ Tam*2,Quốc*2,Vương*2,Giả*2,Hộp vạn năng chí tôn*50

Ngày Đổi

Vật phẩm

06/01 Tam*2 2000 KC
2000 KC
07/01 Quốc*2
08/01 Vương*2 2000 KC

09/01

Giả*2 2000 KC

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 07/01

 Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương đổi chữ Tam*5,Quốc*5,Vương*5,Giả*5,Mảnh Lục Kháng*40

Ngày Đổi Kim cương đổi được
7/1 Tam*5 5000 KC
8/1 Quốc*5 5000 KC
9/1 Vương*5 5000 KC
10/1 Giả*5 5000 KC

3. BẢNG XẾP HẠNG TIÊU 

- Thời gian: 06/01 -> 10/01

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và năm trong TOP bảng xếp hạng trên toàn server sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh Lục Kháng ,Hộp vạn năng chí tôn,..."

4. BẢNG XẾP HẠNG NẠP 

- Thời gian: 06/01 -> 10/01

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh Bộ Luyện Sư, Ngũ Kinh,..."

- Trong server:

TOP QUÀ
1 Mảnh Lục Kháng*80,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*150,Tú nữ*7,Thiên thạch*50000,Ngũ kinh*20000,Đá luân hồi*10000,Khí hồn cao*100
2 Mảnh Lục Kháng*60,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*120,Tú nữ*5,Thiên thạch*40000,Ngũ kinh*15000,Đá luân hồi*8000,Khí hồn cao*80
3 Mảnh Lục Kháng*40,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*100,Tú nữ*4,Thiên thạch*30000,Ngũ kinh*10000,Đá luân hồi*5000,Khí hồn cao*50
4 - 6 Mảnh Lục Kháng*30,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*70,Tú nữ*3,Thiên thạch*20000,Ngũ kinh*7000,Đá luân hồi*3000,Khí hồn cao*30
7 - 10 Mảnh Lục Kháng*15,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*50,Tú nữ*2,Thiên thạch*10000,Ngũ kinh*5000,Đá luân hồi*2000,Khí hồn cao*20
11 - 30 Mảnh Lục Kháng*10,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*30,Tú nữ*1,Thiên thạch*5000,Ngũ kinh*2000,Đá luân hồi*1000,Khí hồn cao*10

- Toàn server:

TOP QUÀ
1 Mảnh Bộ Luyện Sư*150,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*300,Tinh hoa chiến văn*20,Mẫu kim*30000,Tứ thư*2500,Vạn niên tham vương*5,Tam sinh thủy*60000
2 Mảnh Bộ Luyện Sư*100,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*200,Tinh hoa chiến văn*10,Mẫu kim*25000,Tứ thư*2000,Vạn niên tham vương*4,Tam sinh thủy*50000
3 Mảnh Bộ Luyện Sư*80,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*150,Tinh hoa chiến văn*5,Mẫu kim*20000,Tứ thư*1500,Vạn niên tham vương*3,Tam sinh thủy*40000
4 - 6 Mảnh Bộ Luyện Sư*60,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*100,Mẫu kim*15000,Tứ thư*1000,Vạn niên tham vương*2,Túi gấm đen TC*1,Tam sinh thủy*30000
7 - 10 Mảnh Bộ Luyện sư*30,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*80,Mẫu kim*10000,Tứ thư*500,Vạn niên tham vương*1,Túi gấm Bàng Đức*1,Tam sinh thủy*20000
11 - 20 Mảnh Bộ Luyện sư*10,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*50,Mẫu kim*5000,Tứ thư*300,Vạn niên tham vương*1,Túi gấm Lăng Thống*1,Tam sinh thủy*10000

5. ĐOẠT BẢO VÀ TÍCH NẠP ĐOẠT BẢO

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 06/01 -> 10/01

Lưu ý: sự kiện đọat bảo với những phần quà hoàn toàn mới

Quy tắc:

6. ĐẬP TRỨNG VÀNG

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

Thời gian: 06/01 -> 10/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công có thể nhận được búa vàng và búa bạc

Búa Vàng: Nhận qua sự kiện Nạp Đơn và Đổi Thưởng Vàng. 

Búa Bạc: Nhận qua phụ bản cốt truyện, phụ bản tinh anh, tham gia thi đấu, đánh thổ phỉ.

7. ĐĂNG NHẬP TẶNG TIM THỦY TINH

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 06/01 -> 10/01

Nội dung: Chỉ cần đăng nhập, nhận ngay tim thủy tinh

Đăng nhập Item
Ngày 1 Tim thủy tinh*3
Ngày 2 Tim thủy tinh*3
Ngày 3 Tim thủy tinh*3 + Lì xì tân xuân*2
Ngày 4 Tim thủy tinh*3
Ngày 5 Tim thủy tinh*3
5 ngày Tim thủy tinh*3

8. Đại tướng Lưu Kim

Thời gian: 06/01 -> 10/01

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công tích nạp để có thể nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn

Tích nạp Nhận
500 Hộp vạn năng chí tôn*10
1000 Hộp vạn năng chí tôn*30
2500 Tôn Quyền*1 + Lục Tốn*1
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Lục Kháng*1 + Bộ Luyện Sư*1

9. QUÀ CỨNG

Thời gian: 06/01 -> 10/01

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là Bộ Luyện Sư có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*10 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*10
2500 Hộp vạn năng chí tôn*30 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*30
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*50
15000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*70
25000 Hộp vạn năng chí tôn*200 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*100
50000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*150

10. QUÀ MỀM

Thời gian: 06/01 -> 10/01

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*1000
Tứ thư*150
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*20
Sách chiến thần*30
Ngũ kinh đại cương*25

11. Nạp liên tiếp lãnh thần binh

Thời gian: 06/01 -> 10/01

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Phần quà
5000 Siêu thần võ đỏ*1 + Bản vẽ đỏ*1
15000 Siêu thần võ đỏ*1 + Siêu thần cụ đỏ*1
25000 Trang bị thái tử đỏ*1 + Thần binh đen*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Lục Kháng*1
100000 Siêu Thần binh đen*1 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1
150000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Tinh hoa chiến văn đen*20

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ