Tải Game

[Chuỗi Sự Kiện] Mừng Big Update 2.0

08/05/2019

Chuỗi Sự Kiện Mừng Big Update 2.0

Chư vị Chúa Công thân mến !

Để chào mừng Big Update 2.0, BQT Tam Quốc Vương Giả xin gửi đến các Chúa Công chuỗi sự kiện mừng Big Update đặc biệt với nhiều phần thưởng hấp dẫn: 

1. Sự Kiện Ưu Đãi Nạp Nhóm



Thời gian: Từ 0h00 ngày 09/05 đến 23h59 ngày 18/05
Phạm vi: Tất cả các máy chủ
frownCách thức tham gia: Đăng ký nhóm nạp trong bài sự kiện tại Group (Link)
Nội dung: 
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi lập nhóm 2-3 người và cả nhóm nạp đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được ưu đãi.
- Người chơi sẽ đăng ký nhóm nạp vào bài đăng sự kiện trong group Hội chơi Tam Quốc Vương Giả.
- Mỗi người sẽ chỉ được ở trong 1 nhóm.
Phần thưởng sẽ gửi sau khi sự kiện kết thúc từ 24-48h.
Yêu cầu: Chỉ tính nạp qua 2 kênh Thanh Toán Trực Tiếp và Funcard.

Tổng nạp (KC)

Quà

Số KC nạp tối thiểu mỗi thành viên

50000

10% tổng nạp chia đều cho 3 người

5000

100000

15% tổng nạp chia đều cho 3 người

10000

200000

20% tổng nạp chia đều cho 3 người

15000

 

coolLưu ý: 
Nếu tổng nạp của nhóm đạt mốc mà có 1 thành viên không nạp đạt yêu cầu tối thiểu thì thành viên đó sẽ nhận mốc dưới. Các thành viên còn lại vẫn nhận lợi tức theo đúng mốc đạt được

Ví dụ: cả nhóm nạp đạt 200.000 KC, tất cả thành viên nạp trên mức tối thiểu 15.000 KC thì cả nhóm sẽ nhận được 20% tổng nạp là 40.000 KC chia đều cho 3 người. Mỗi người nhận 13.333 KC.
Sự kiện sẽ tính ưu đãi theo tổng nạp.Các nhóm có thể nạp nhiều hơn mốc yêu cầu để nhận được ưu đãi nhiều hơn.

 

2. Sự Kiện Hắc Kim Thần Tướng 


 

Thời gian : Từ 0h00 ngày 10/5/2019 đến 23h59 ngày 11/5/2019

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server
frown Cách tham gia: Chúa công đăng nhập vào game, vào tính năng Sự Kiện, chọn mục Thần Tướng để tham gia sự kiện

Nội dung: Khi tham gia sự kiện Thần Tướng, Chúa công sẽ có cơ hội sở hữu các Tướng có tư chất vượt bậc, bao gồm cả các Thần Tướng có tư chất Hắc Kim


3.  Giảm Giá Mua Thể Lực

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server
Thời gian: Từ 0:00 Sáng ngày 10/05 đến 23:59 ngày 10/05/2019.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công tẩy luyện trang bị sẽ được giảm giá


 

4. Giảm Giá Tẩy Luyện

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server
Thời gian: Từ 0:00 Sáng ngày 11/05 đến 23:59 ngày 11/05/2019.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công mua thẻ lực sẽ được giảm giá

 

 

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân Trọng !

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ