Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG ĐẾ VƯƠNG CHI LỘ VÒNG 2

21/04/2020

CHUỖI SỰ KIỆN ĐẾ VƯƠNG CHI LỘ VÒNG 2

1. TỤ BẢO BỒN

Thời gian: Ngày 22/4

Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên kể từ khi khai mở

Tích nạp 2000 KC trong ngày 22/4 sẽ được hoàn lại 6.000 KC trong 4 ngày liên tiếp:

Ngày 1: Nhận 2000 KC

Ngày 2: Nhận 1000 KC

Ngày 3: Nhận 1000 KC

Ngày 4: Nhận 2000 KC

 

2. Đập trứng vàng

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở
Thời gian: Từ 0:00 Sáng ngày 22/4 đến 23:59 ngày 26/4
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công có thể nhận được búa vàng và búa bạc
Búa Vàng: Nhận qua sự kiện Nạp Đơn và Đổi Thưởng Vàng. 
Búa Bạc: Nhận qua phụ bản cốt truyện, phụ bản tinh anh, tham gia thi đấu, đánh thổ phỉ.

 

3. Bảng xếp hạng nạp đặc biệt

A. Cụm 1 (Các server nằm trong đấu trường 1 của vòng 2 Đế Vương Chi Lộ)

- Phạm vi cụ thể: S1, C4S19, C5S1

- Thời gian: 22/4 đến 23/4

- Nội dung: trong khoảng thời gian trên, các chúa công nằm trong bảng xếp hạng nạp sẽ có cơ hội nhận được những phần quà như: Hộp vạn năng chí tôn, nhân sâm ngàn năm, kim liễu lộ đỉnh,....

B. Cụm 2 (Các server nằm trong đấu trường 2 của vòng 2 Đế Vương Chi Lộ)

- Phạm vi cụ thể: S2, C4S1, C5S17

- Thời gian: 22/4 đến 23/4

- Nội dung: trong khoảng thời gian trên, các chúa công nằm trong bảng xếp hạng nạp sẽ có cơ hội nhận được những phần quà như: Hộp vạn năng chí tôn, nhân sâm ngàn năm, kim liễu lộ đỉnh,....

C. Cụm 3

- Phạm vi: Toàn bộ server NGOẠI TRỪ các server nằm trong 2 đấu trường vòng 2 Đế Vương Chi Lộ (S1, S1, C4S1, C4S19, C5S17, C5S1)

- Thời gian: 22/4 đến 23/4

- Nội dung: trong khoảng thời gian trên, các chúa công nằm trong bảng xếp hạng nạp sẽ có cơ hội nhận được những phần quà như: Hộp vạn năng chí tôn, nhân sâm ngàn năm, kim liễu lộ đỉnh,....

D. Cụm 4

- Phạm vi các server nằm trong cụm máy chủ C6 (C6S1 đến C6S5)

- Thời gian: 22/4 đến 23/4

- Nội dung: trong khoảng thời gian trên, các chúa công nằm trong bảng xếp hạng nạp sẽ có cơ hội nhận được những phần quà như: Hộp vạn năng chí tôn, nhân sâm ngàn năm, kim liễu lộ đỉnh,....

 

4. Bảng xếp hạng tiêu đặc biệt

A. Cụm 1 (Các server nằm trong đấu trường 1 của vòng 2 Đế Vương Chi Lộ)

- Phạm vi cụ thể: S1, C4S19, C5S1

- Thời gian: 22/4 đến 23/4

- Nội dung: trong khoảng thời gian trên, các chúa công nằm trong bảng xếp hạng nạp sẽ có cơ hội nhận được những phần quà như: Hộp vạn năng chí tôn, đá sao cao, Tú Nữ,....

B. Cụm 2 (Các server nằm trong đấu trường 2 của vòng 2 Đế Vương Chi Lộ)

- Phạm vi cụ thể: S2, C4S1, C5S17

- Thời gian: 22/4 đến 23/4

- Nội dung: trong khoảng thời gian trên, các chúa công nằm trong bảng xếp hạng nạp sẽ có cơ hội nhận được những phần quà như: Hộp vạn năng chí tôn, đá sao cao, Tú Nữ,....

C. Cụm 3

- Phạm vi: Toàn bộ server NGOẠI TRỪ các server nằm trong 2 đấu trường vòng 2 Đế Vương Chi Lộ (S1, S1, C4S1, C4S19, C5S17, C5S1)

- Thời gian: 22/4 đến 23/4

- Nội dung: trong khoảng thời gian trên, các chúa công nằm trong bảng xếp hạng nạp sẽ có cơ hội nhận được những phần quà như: Hộp vạn năng chí tôn, đá sao cao, Tú Nữ,....

D. Cụm 4

- Phạm vi các server nằm trong cụm máy chủ C6 (C6S1 đến C6S5)

- Thời gian: 22/4 đến 23/4

- Nội dung: trong khoảng thời gian trên, các chúa công nằm trong bảng xếp hạng nạp sẽ có cơ hội nhận được những phần quà như: Hộp vạn năng chí tôn, đá sao cao, Tú Nữ,....

 

5. Nạp tự chọn - Khai bảo hộp

- Thời gian: 22/4 ĐẾN 24/4

- Phạm vi: Tất cả các server

- Nội dung: 

+ Ngày 1 (22/4)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

- Phần thưởng:

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Rương hồn thạch Lv5*1
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Rương hồn thạch Lv5*2
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Rương hồn thạch Lv6*1
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Rương hồn thạch Lv6*2
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Rương hồn thạch Lv7*1
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150 + Rương hồn thạch Lv7*2

+ Ngày 2 (23/4)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Kim liễu lộ thần*2
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Kim liễu lộ thần*5
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Kim liễu lộ thần*10
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Kim liễu lộ thần*15
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Kim liễu lộ thần*20 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*10
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150 + Kim liễu lộ thần*30 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*15

+ Ngày 3 (24/4)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Nhân sâm*2
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Nhân sâm*4
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Nhân sâm* 6
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Nhân sâm*10
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Nhân sâm*20 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*10
50000

Hộp vạn năng chí tôn*150+ Nhân sâm*40 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*15

- Đặc biệt: Sau 3 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau:

Mốc tích nạp Phần thưởng
3000 Lệnh thần cụ tím*1
7500 Lệnh thần cụ cam*1
15000 Lệnh thần cụ đỏ*1 + Túi gấm Vu Cấm*1
30000 Lệnh thần binh đỏ*2 + Túi gấm Nhan Lương*1 hoặc Trang bị thái tử cam*2 + Túi gấm Nhan Lương*1
75000 Thần binh đen*1 + Túi gấm cam*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*1 + Túi gấm cam*1
150000 Thần binh đen*2 + Túi gấm đen*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*2 + Túi gấm đen*1

Các chúa công vui lòng liên hệ admin Tôn Văn Quyền để nhận quà
 

LƯU Ý: CÁC CHÚA CÔNG LIÊN HỆ VỚI ADMIN TÔN VĂN QUYỀN ĐỂ CHỌN QUÀ

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ