Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG HOẠT ĐỘNG LIÊN SERVER MÙA 2

21/06/2020

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG HOẠT ĐỘNG LIÊN SERVER

Chúa công thân mến;

Để chào mừng giải đấu liên server mùa 2 sắp khởi tranh, BQT Tam Quốc Vương Giả xin được đưa ra chuỗi sự kiện hot như sau

1. GẤP ĐÔI KIM CƯƠNG TRONG NGÀY 22/06

- Tặng ngay đến 100% KC khi các chúa công nạp vào game thông qua trang playfun.vn và không giới hạn lượt nạp trong ngày.

- Thời gian: duy nhất trong ngày 22/06/2020

- Phạm vi: Toàn bộ máy chủ

- Kim cương tặng khuyển mãi sẽ được tổng hợp và gửi qua thư từ 23/06 trở đi

2. TỤ BẢO BỒN TỰ CHỌN

- Thời gian: trong 4 ngày liên tiếp 22,23,24,25 tháng 6

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong 4 ngày, chúa công có thể chọn nạp 2500KC từng ngày và sẽ nhận lại số vật phẩm như sau

Ngày 22/06 23/06 24/06 25/06
Số KC nạp 2500 2500 2500 2500
Nhận lại Tam*6 Quốc*6 Vương*6 Giả*6

Sau khi nhận được số chữ của mình, chúa công có thể sử dụng để đổi, cụ thể như sau

Thời gian đổi từ ngày 22/06 đến 25/06

Đổi KC nhận lại
Tam*6 2000
Tam*6 + Quốc*6 7000
Tam*6 + Quốc*6 + Vương*6 17000
Tam*6 + Quốc*6 + Vương*6 + Giả*6 35000

3. BẢNG XẾP HẠNG TIÊU

- Thời gian: 22/06 - 26/06

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp và năm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Hộp vạn năng chí tôn", "Rương hồn thạch", "Tú nữ",.......

4. BẢNG XẾP HẠNG NẠP LIÊN SERVER

- Thời gian: 22/06 - 26/06

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp và năm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Hộp vạn năng chí tôn", "Rương hồn thạch",.......

5. CHỢ ĐEN

- Thời gian: 22/06 đến 27/06

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Nội dung: Chúa công dùng các vật phẩm cũ từ các tính năng như bảo vật và tú nữ để đổi sang các tài nguyên khác với giới hạn số lượt đổi

STT Vật phẩm đổi Vật phẩm nhận Số lần đổi
1 Rượu hoa lê*10 Đồng*1000000 30
2 Ngọc Lộ Xuân*10 Đồng*1000000 30
3 Túy Thái Bạch*7 Đồng*1000000 30
4 Giao trì ngọc dịch*5 Đồng*1000000 20
5 Kết đồng tâm*10 Đồng*1000000 30
6 Vòng lưu ly*10 Đồng*1000000 30
7 Ngọc như ý*7 Đồng*1000000 30
8 Đá tam sinh*5 Đồng*1000000 20
9 Linh lung châu sơ*20 Thiên thạch*300 50
10 Linh lung châu trung*10 Thiên thạch*300 50
11 Linh lung châu cao*5 Thiên thạch*300 50
12 Sách quân trận*20 Huyền thạch tím*1 20
13 Sách kỳ môn*10 Huyền thạch tím*1 20
14 Sách thượng cổ*5 Huyền thạch cam*1 20
15 Sách thượng cổ*20 Huyền thạch đỏ*1 20
16 Tăng tốc kiến trúc VI*30 Đồng*1000000 30
17 Tăng tốc kiến trúc VII*20 Đồng*1000000 30
18 Tăng tốc kiến trúc VIII*10 Đồng*1000000 30

6. NHIỆM VỤ CHÀO ĐÓN UPDATE

Để chào đón phiên bản Update sắp tới, BQT Tam Quốc Vương Giả xin đưa ra chuỗi nhiệm vụ như sau

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Thời gian: 22/06 đến 28/06

- Trong thời gian trên, các chúa công tham gia làm những nhiệm vụ sau để tích trữ số lượng đèn lồng và cờ chiến thắng, cụ thể

+ Nhiệm vụ đèn lồng

Ngày Nhiệm vụ Đèn lồng
Ngày 1 Tích nạp 2500KC 20
Ngày 2 Đánh thổ phỉ 10
Ngày 3 Phụ bản thường 10
Ngày 4 Đăng nhập 10
Ngày 5 Phụ bản tinh anh 10
Ngày 6 Tích tiêu 15.000KC 10
Ngày 7 Đăng nhập liên tiếp 20

+ Nhiệm vụ cờ chiến thắng

Ngày Nhiệm vụ Cờ chiến thắng
Ngày 1 Tích nạp 10000KC 10
Ngày 2 Tích nạp 5000 5
Ngày 3 Tích nạp 5000 5
Ngày 4 Tích nạp 10000KC 10
Ngày 5 Tham gia đấu trường 5
Ngày 6 Tham gia đấu trường 5
Ngày 7 Tích tiêu 20000 5

- Sau khi kết thúc sự kiện, các chúa công có thể sử dụng vật phẩm thu được để đổi theo các cách sau

+ Đổi đèn lồng

Số lượng đèn lồng Phần thưởng Số lần đổi
10 Hà thủ ô*3 3
20 Nhân sâm*2 2
30 500 KC 2
40 Tú nữ*1 2
50 Bảo vật*1 1
60 Bản vẽ cam*1 1
80 Thần võ cam*1 1
90 Bản vẽ đỏ*1 1

+ Đổi cờ chiến thắng

Số lượng cờ chiến thắng Phần thưởng Số lần đổi
5 1000 KC 2
10 2000 KC 2
20 5000 KC 1
30 15000 KC 1
35 Túi gấm cam*1 1
45 Thần võ đỏ*1 + Bản vẽ đỏ*1 1

+ Đổi cà đèn lồng và cờ chiến thắng

Vật phẩm đổi Phần thưởng Số lần đổi
Đèn lồng*10 + Cờ chiến thắng*5 2000 KC 2
Đèn lồng*20 + Cờ chiến thắng*10 5000 KC 1
Đèn lồng*40 + Cờ chiến thắng*20 15000 KC 1
Đèn lồng*60 + Cờ chiến thắng*30 Túi gấm cam TC*1 1
Đèn lồng*80 + Cờ chiến thắng*40 Túi gấm đen TC*1 1
Đen lồng*90 + Cờ chiến thắng*45 Túi gấm đen TC*1 + Túi gấm cam TC*1 1

7. SIÊU TIÊU PHÍ

- Thời gian từ : 22/06 - 26/06

- Nội dung: Trong 5 ngày tiêu phí 150.000 KC có thể liên hệ admin để chọn 1 trong 2 phần quà sau :

- Thần binh hắc kim tự chọn

- 1 túi gấm trong số các túi gấm sau: Bàng Đức, Lục Tốn, Hoàng Nguyệt Anh, Nhan Lương, Lỗ Túc Vu Cấm, Viên Thuật, Tư Mã Ý, Nam Hoa, Văn Sửu, Ngụy Diên, Hàn Đương, Tôn Quyền, Lữ Bố, Thái Sử Từ, Gia Cát Cẩn, Hoàn Trung, Lăng Thống.

8. NẠP TỰ CHỌN - KHAI BẢO HỘP

- Thời gian: 22/06 đến 26/06

- Phạm vi: Tất cả các server

- Nội dung: 

+ Tích nạp trong 2 ngày (22/06 và 23/06)

Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó)

- Phần thưởng:

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Nhân sâm*2
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Nhân sâm*4
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Nhân sâm* 6
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Nhân sâm*10
25000 Hộp vạn năng chí tôn*70 + Nhân sâm*20
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150+ Nhân sâm*40
75000 Hộp vạn năng chí tôn*230 + Nhân sâm*40 + Rương hồn thạch Lv7*5
100000 Hộp vạn năng chí tôn*330 + Nhân sâm*40 + Rương hồn thạch Lv7*10

+ Tích nạp trong 2 ngày (24/06 và 25/06)

Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó)

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Đá bảo hộ sao tướng*5 + Bụi sao*300
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Đá bảo hộ sao tướng*10 + Bụi sao*500
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Đá bảo hộ sao tướng*20 + Bụi sao*700
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Đá bảo hộ sao tướng*40 + Bụi sao*1000
25000 Hộp vạn năng chí tôn*70 + Đá bảo hộ sao tướng*60 + Bụi sao*1500
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150 + Đá bảo hộ sao tướng*100 + Bụi sao*2000
75000 Hộp vạn năng chí tôn*230 + Đá bảo hộ sao tướng*150 + Bụi sao*3000
100000 Hộp vạn năng chí tôn*330 + Đá bảo hộ sao tướng*300 + Bụi sao*5000

+ Tích nạp ngày 26/06

Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó)

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Đan cải mệnh*10
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Đan cải mệnh*30
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Đan cải mệnh*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Đan nghịch thiên*20
25000 Hộp vạn năng chí tôn*70 + Đan nghịch thiên*50
50000

Hộp vạn năng chí tôn*150 + Đan nghịch thiên*100

- Đặc biệt: Sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Mốc tích nạp Phần thưởng
3000 Lệnh thần cụ tím*1 + Tú nữ*1
4000 Lệnh thần cụ cam*1
7500 Lệnh thần cụ cam*1 + Tú nữ*2
10000 Lệnh thần cụ đỏ*1
15000 Lệnh thần cụ đỏ*1 + Tú nữ*3
20000 Lệnh thần cụ đỏ*1 + Bản vẽ đỏ*1
30000 Lệnh thần binh đỏ*2 + Túi gấm tím*1 hoặc Trang bị thái tử cam*2 + Túi gấm tím*1
40000 Lệnh thần binh đỏ*2 + Bản vẽ đỏ*2 hoặc Trang bị thái tử cam*2 + Bản vẽ đỏ*2
75000 Thần binh đen*1 + Túi gấm cam*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*1+ Túi gấm cam*1
100000 Thần binh đen*1 + Túi gấm cam*2 hoặc Trang bị thái tử đỏ*1 + Túi gấm cam*2
150000 Thần binh đen*2 + Túi gầm đen*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*2 + Túi gấm đen*1
200000 Thần binh đen*2 + Rương hồn thạch Lv7*10 + Túi gấm đen*2 + hoặc Trang bị thái tử đỏ*2 + Rương hồn thạch Lv7*10+ Túi gấm đen*2
250000 Thần binh đen*2 + Rương hồn thạch Lv7*15 + Túi gấm đen*3 + hoặc Trang bị thái tử đỏ*2 + Rương hồn thạch Lv7*15 + Túi gấm đen*3

LƯU Ý: CÁC CHÚA CÔNG LIÊN HỆ VỚI ADMIN TÔN VĂN QUYỀN ĐỂ CHỌN QUÀ

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ