Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

26/04/2021

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

1. MỪNG GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

Nội dung: Trong 5 ngày từ 27/04 - 01/05 , các chúa công sẽ nhận thêm ưu đãi khi nạp theo tỷ lệ như sau :

Lưu ý: 

- Ưu đãi sẽ áp dụng theo phương thức nạp liên tiếp , mỗi ngày nạp sẽ nhận ưu đãi của riêng ngày đó

- Ngày đầu tiên chúa công tham gia nạp trong 5 ngày sẽ được tính là ngày số 1 và nhận ưu đãi ngày 1

- Ví dụ :

+ Nếu chúa công nạp vào ngày 27/04 sẽ tính là ngày 1, nạp liên tiếp 5 ngày sẽ nhận đủ cả 5 ưu đãi

+ Nếu chúa công nạp ngày 27/04 tính là ngày 1, đến ngày 29/04 chúa công nạp tiếp sẽ tính là ngày 2

-> Tổng số nạp để nhận ưu đãi tối đa mỗi ngày ở mức 25k KC, nếu chúa công nạp nhiều hơn 25k KC cũng sẽ lấy mốc 25k KC làm cơ sở tặng ưu đãi

Ngày Ưu đãi
1 50% KC nạp
2 50% KC nạp
3 100% KC nạp
4 100% KC nạp
5 300% KC nạp

2. VOUCHER CHO THÁNG 5

Khi tham gia sự kiện đạt ưu đãi ở mức 5 - 500% KC, chúa công sẽ nhận thêm 1 voucher 200% kim cương trong lần nạp tiếp theo , ưu đãi áp dụng trong tháng 5, chúa công có thể chọn 1 ngày để nhận ưu đãi, không bao gồm ngày 01/05.

3. TỤ BẢO BỒN PLUS

Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 27/04

Phạm vi: All Server

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương đổi chữ : Tam*5, Quốc*5, Vương*5, Giả*5 , Lao*2, Động*2 , Mảnh Bộ Luyện Sư*100 và đổi trong 4 ngày liên tiếp, ngày 1 và ngày 4 chúa công có thể chọn 1 trong 2 cách.

Ngày Vật phẩm Kim cương đổi được
Ngày 1 Tam*5 5000
Tam*5 + Lao*2 6000
Ngày 2 Quốc*5 5000
Ngày 3 Vương*5 5000
Ngày 4 Giả*5 5000
Giả*5 + Động*2 6000

Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 01/05

Phạm vi: All Server

Nội dung: Tích nạp 2k5 kim cương đổi chữ : Lao*3, Động*3 , Mảnh Lục Kháng*50 và đổi trong 2 ngày liên tiếp, mỗi ngày chúa công có 2 cách đổi.

Ngày Vật phẩm Kim cương đổi được
Ngày 1 Lao*5 6000
  Lao*3 3000
Ngày 2 Động*5 6000
  Động*3 3000

4. ĐUA TOP BỒNG LAI

- Phạm vi: All Server

- Thời gian: 27/04 -> 01/05

- Nội dung: Tích HP cá nhân thảo phạt, có thể nhận thưởng nhiệm vụ sự kiện, sự kiện kết thúc phát thưởng theo TOP cá nhân.

5. SIÊU TIÊU PHÍ

- Phạm vi: All Server

- Thời gian: 27/04 -> 01/05

- Trong 4 ngày tiêu phí 200k KC có thể liên hệ admin để chọn 1 các phần quà sau , lưu ý chúa công liên hệ chọn quà trong vòng 1 tuần từ sau khi kết thúc sự kiện, sau khi kết thúc sự kiện sẽ không thể nhận lại.

QUÀ
Trang bị thái tử đỏ TC*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần câu đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần võ đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần cụ đen siêu*1 + Túi gấm đen TC*1
Bộ Luyện Sư*1
Lục Kháng*1

6. BẢNG XẾP HẠNG TIÊU 

- Thời gian: 27/04 -> 01/05

- Phạm vi: All Server

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và năm trong TOP bảng xếp hạng trên toàn server sẽ nhận được những phần quà cực hot.

7. BẢNG XẾP HẠNG NẠP

- Thời gian: 27/04 -> 01/05

- Phạm vi: All Server

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và năm trong TOP bảng xếp hạng trên toàn server sẽ nhận được những phần quà cực hot.

8. ĐẠI TƯỚNG LƯU KIM

- Thời gian: 27/04 -> 01/05

- Phạm vi: All Server

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công tích nạp để có thể nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.

Tích nạp Nhận
500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Mảnh Lục Kháng*5
1000 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Mảnh Lục Kháng*10
2500 Lữ Bố*1 + Điêu Thuyền*1 + Mảnh Lục Kháng*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Mảnh Bộ Luyện Sư*50 + Mảnh Lục Kháng*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Mảnh Lục Kháng*150 + Bộ Luyện Sư*150

9. TIÊU HOÀN LỢI

- Phạm vi: All Server

- Thời gian: 27/04 -> 01/05

- Nội dung: Chúa công tích tiêu đạt mốc sẽ hoàn lại kim cương đã tiêu kèm mẫu kim

KC Quà KC
300 100 KC + 50 Mẫu kim
680 200 KC + 100 Mẫu kim
1280 300 KC + 150 Mẫu kim
3280 400 KC + 200 Mẫu kim
6480 600 KC + 250 Mẫu kim
12800 800 KC + 300 Mẫu kim
19800 1000 KC + 350 Mẫu kim
32800 1500 KC + 400 Mẫu kim
64800 2000 KC + 500 Mẫu kim
80800 3000 KC + 600 Mẫu kim
108080 4000 KC + 700 Mẫu kim
140800 6000 KC + 800 Mẫu kim
160480 8000 KC + 1000 Mẫu kim
180880 10000 KC + 1200 Mẫu kim
208008 12000 KC + 1500 Mẫu kim
250008 15000 KC + 1800 Mẫu kim
300800 20000 KC + 2000 Mẫu kim

10. FARM LÌ XÌ

- Thời gian: 27/04 -> 01/05

- Phạm vi: All Server

- Nội dung: Trong 5 ngày từ 27/04 -> 01/05, chúa công tham gia sự kiện rớt từ phó bản thường, đánh thổ phỉ, phó bản tinh anh, đấu trường trong game để nhận vật phẩm lì xì. Sự kiện được reset mỗi ngày.

Đổi lì xì: Sau khi farm lì xì user tiến hành đổi qua sự kiện đổi với số lượng và vật phẩm như sau :

Số lượng lì xì Item đổi Số lần đổi
1 Đồng*200000 999
20 Tú nữ*1 10
30 Bảo vật*1 5
5 Đá giác nguyên*1 30
10 Đá lỗ ban*1 20
200 Thẻ Hiện Đại 30 ngày*1 1
150 Rương bản vẽ đỏ*1 2
5 Thiên thạch*500 999
5 Đá sao sơ*1 100
7 Đá sao cao*1 100
10 Nhân sâm*1 10
100 Bản vẽ đỏ*1 2
1 Đổi cuốc*2 lấy lì xì 20
150 Túi gấm cam TC 1
100 Trao đổi tướng đỏ cao*2 1
300 Thẻ Vũ Sư Tân Xuân (VV) 1
250 Siêu Thần võ đỏ*1 1
250 Siêu Thần cụ đỏ*1 1
250 Siêu Thần câu đỏ*1 1
10 Mẫu kim*500 30

11. ĐOẠT BẢO VÀ TÍCH NẠP ĐOẠT BẢO

- Phạm vi: All Server

- Thời gian: 27/04 -> 01/05

- Lưu ý: Sự kiện đọat bảo với những phần quà siêu hot

Quy tắc:


12. PHONG HẦU BÁI TƯỚNG

- Thời gian: 27/04 -> 01/05

- Phạm vi: All Server

- Phần quà đạt được: Mảnh tướng lưu kim

Nạp đơn Lệnh bài thần tướng nhận được Lượt mua
100 1 20
500 5 15
1000 10 10
2500 25 5
5000 50 3
10000 120 2

13. QUÀ CỨNG

Thời gian: 27/04 -> 01/05

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là Bộ Luyện Sư có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*25 hoặc Mảnh Lục Kháng*20
3000 Hộp vạn năng chí tôn*60 hoặc Mảnh Lục Kháng*50
6000 Hộp vạn năng chí tôn*100 hoặc Mảnh Lục Kháng*70
10000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Lục Kháng*100
20000 Hộp vạn năng chí tôn*250 hoặc Mảnh Lục Kháng*150
25000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Lục Kháng*250
50000 Hộp vạn năng chí tôn*600 hoặc Mảnh Lục Kháng*300

14. QUÀ MỀM

Thời gian: 27/04 -> 01/05

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*2000
Tứ thư*300
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*40
Sách chiến thần*50
Ngũ kinh đại cương*30

15. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 27/04 -> 01/05

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Phần quà
5000 Thần Cụ Đen*1
10000 Thần Cụ Đen*1 + Thần Câu Đen*1
25000 Siêu thần Cụ đen*1 + Lục Kháng*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Bộ Luyện Sư*1 + Trang bị Thái tử đỏ*1
100000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ