Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

19/04/2021

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
 

1. CHUỖI NHIỆM VỤ LỄ HỘI ĐỀN HÙNG

- Thời gian: 20/04 -> 24/04

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Chuỗi nhiệm vụ Lễ Hội Đền Hùng: Chúa công tham gia sự kiện rớt từ phó bản thường, đánh thổ phỉ, phó bản tinh anh, đấu trường trong game để nhận vật phẩm bánh chưng. Sự kiện được reset mỗi ngày.

Ngày Nhiệm vụ Bánh chưng
Ngày 1 Tích tiêu 20k KC 10
Ngày 2 Đánh thổ phỉ 5
Ngày 3 Đăng nhập 10
Ngày 4 Phó bản thường 5
Ngày 5 Đăng nhập liên tiếp 10

 

Ngày Nhiệm vụ Bánh dày
Ngày 1 Tích nạp 5k 5
Ngày 2 Tích nạp 5k 5
Ngày 3 Tích tiêu 30k 10
Ngày 4 Tích nạp 10k 10
Ngày 5 Đấu trường 5

- Đổi Quà: Sau khi thu thập kẹo, user tiến hành đổi qua sự kiện đổi với số lượng và vật phẩm như sau:

SL Bánh chưng Quà
5 500 KC
10 Vạn niên tham vương*1
15 Tú nữ*1
20 Bảo vật*1
25 Bản vẽ đỏ*1
30 Túi gấm đen*1
40 Trang bị thái tử cam*1

 

SL Bánh dày Quà
5 1000 KC
10 Hộp vạn năng chí tôn*30
20 Tam sinh thủy*50000
30 Thần cụ đen*1
35 Trang bị thái tử đỏ*1

 

SL Bánh chưng SL Bánh dày Quà
5 5 5000 KC
10 10 Hộp vạn năng chí tôn*50
20 20 Ngũ kinh*50000
30 30 Lục Kháng*1 + Bộ Luyện Sư*1
40 35 Siêu thần câu đen*1 + Thần võ đen*1

2. X2 KIM CƯƠNG

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 21/04

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: Khi chúa công nạp sẽ nhận được x2 kim cương tổng nạp trong ngày.
- Lưu ý:
+ Chỉ áp dụng khi nạp trên trang nap.funtap.vn 
+ Quà sẽ được gửi qua thư 24 - 48h sau khi kết thúc sự kiện.

3. TỤ BẢO BỒN

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 21/04

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương nhận chữ Tam*5, Quốc*5, Vương*5, Giả*5, Mảnh Lục Kháng*40

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày 21/04 22/04 23/04 24/04
Đổi Tam*2 Quốc*2 Vương*2 Giả*2
Vật phẩm 5000 KC 5000 KC 5000 KC 5000 KC

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 20/04

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 2k kim cương nhận chữ Tam*2,Quốc*2,Vương*2,Giả*2, Hộp vạn năng chí tôn*50

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày  20/04 21/04 22/04

23/04

Đổi Tam*2 Quốc*2 Vương*2 Giả*2
Vật phẩm 2000 KC 2000 KC 2000 KC 2000 KC

4. BẢNG XẾP HẠNG NẠP 

- Thời gian: 20/04 -> 24/04

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot.

5. CHỢ ZỜI

- Thời gian: 20/04 -> 24/04

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Vật phẩm đổi Kim cương Vật phẩm nhận Lượt đổi
Mảnh vạn năng sử thi*150 20000 Tướng hắc kim thường 5
Mảnh vạn năng sử thi*200 25000 Tướng hắc kim cao 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Tôn Quyền*1 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Lục Tốn*1 2
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Lục Kháng*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Lục Kháng*1 1
Thần võ đen*1 150000 Siêu thần võ đen 1
Thần cụ đen*1 150000 Siêu thần cụ đen 1
Thần câu đen*1 150000 Siêu thần câu đen 1
Hộp vạn năng chí tôn*30 10000 Tinh hoa chiến văn đen*1 20
Tim thủy tinh*300 100000 Tinh hoa chiến văn đen*20 1
Tim thủy tinh*10 500 Mẫu kim*1000 50
Tim thủy tinh*50 10000 Tam sinh thủy*20000 5

6. ĐOẠT BẢO VÀ TÍCH NẠP ĐOẠT BẢO

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 20/04 -> 24/04

Lưu ý: Sự kiện đọat bảo với những phần quà siêu hot

Quy tắc:

7. ĐĂNG NHẬP TẶNG TIM THỦY TINH

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 20/04 -> 24/04

Nội dung: Chỉ cần đăng nhập, nhận ngay tim thủy tinh

Đăng nhập Item
Ngày 1 Tim thủy tinh*5
Ngày 2 Tim thủy tinh*5
Ngày 3 Tim thủy tinh*5
Ngày 4 Tim thủy tinh*5
Ngày 5 Tim thủy tinh*5
5 ngày Tim thủy tinh*10

8. ĐUA TOP BỒNG LAI

- Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

- Thời gian: 20/04 -> 24/04

- Nội dung: Tích HP cá nhân thảo phạt, có thể nhận thưởng nhiệm vụ sự kiện, sự kiện kết thúc phát thưởng theo TOP cá nhân.

9. ĐẠI TƯỚNG LƯU KIM

Thời gian: 20/04 -> 24/04

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công tích nạp để có thể nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.

Tích nạp Nhận
500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Mảnh Lục Kháng*5
1000 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Mảnh Lục Kháng*10
2500 Lữ Bố*1 + Điêu Thuyền*1 + Mảnh Lục Kháng*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Mảnh Bộ Luyện Sư*50 + Mảnh Lục Kháng*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Mảnh Lục Kháng*150 + Bộ Luyện Sư*150

10. QUÀ CỨNG

Thời gian: 20/04 -> 24/04

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là Bộ Luyện Sư có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*25 hoặc Mảnh Lục Kháng*20
3000 Hộp vạn năng chí tôn*60 hoặc Mảnh Lục Kháng*50
6000 Hộp vạn năng chí tôn*100 hoặc Mảnh Lục Kháng*70
10000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Lục Kháng*100
20000 Hộp vạn năng chí tôn*250 hoặc Mảnh Lục Kháng*150
25000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Lục Kháng*250
50000 Hộp vạn năng chí tôn*600 hoặc Mảnh Lục Kháng*300

11. QUÀ MỀM

Thời gian: 20/04 -> 24/04

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*2000
Tứ thư*300
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*40
Sách chiến thần*50
Ngũ kinh đại cương*30

12. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 20/04 -> 24/04

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Phần quà
5000 Thần Câu Đen*1
10000 Thần Cụ Đen*1 + Thần Câu Đen*1
25000 Siêu thần Câu đen*1 + Lục Kháng*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Bộ Luyện Sư*1 + Trang bị Thái tử đỏ*1
100000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ