Tải Game

[CHUỖI SỰ KIỆN] MỪNG SINH NHẬT 4 THÁNG

23/07/2019

[CHUỖI SỰ KIỆN] MỪNG SINH NHẬT 4 THÁNG

Chư vị Chúa Công thân mến !

Ngày 26/7 tới đây là tròn 4 tháng Tam Quốc Vương Giả ra mắt, Kiều Nhi xin gửi tới chư vị tướng quân chuỗi sự kiện vô cùng đặc biệt để kỷ niệm ngày này như sau:

1. Nạp Tự Chọn (Sự Kiện Ngoài)


Thời gian: Từ 0h00 ngày 24/07 đến 23h59 ngày 26/07
Phạm vi: Tất cả các máy chủ
Nội dung: Chúa Công tích nạp đạt mốc trong ngày nhận quà tự chọn. 
Lưu ý:
Phần quà sẽ gửi sau 24H. Các Chúa công nếu không điền vào link đăng ký sẽ tự động nhận Gói 1.
Chỉ chọn quà mốc nạp cao nhất trong ngày, ví dụ ngày 24 Chúa Công nạp 10K KC thì chỉ chọn quà mốc 10K.
Link Đăng Ký Quà Tự Chọn Tại Đây

Mốc nạp 2500 Kim Cương

Gói  Quà
Gói 1 Nhân sâm*3 + Kim liễu lộ đỉnh*5 + Tam tự kinh*50
Gói 2 Huyền thạch lam*3 + Đá sao sơ*100
Gói 3 Hộp vạn năng huyền lưu*10 + Sách thượng cổ*2
Gói 4 Phù hiệu Thanh long cam tự chọn*1 + Thiên thạch*5000
Gói 5 Tú Nữ Phương Di*1 + Giao trì ngọc dịch*3
Gói 6 Bảo Vật Tứ Dương Phương Tôn*1 + Hộ pháp càn thiên*2

Mốc nạp 10000 Kim Cương

Gói Quà
Gói 1 Nhân sâm*10 + Kim liễu lộ đỉnh*20 + Tam tự kinh*200
Gói 2 Huyền thạch tím*10 + Đá sao sơ*150 + Đá sao cao*80
Gói 3 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Sách thượng cổ*10
Gói 4 Phù hiệu Thanh long cam tự chọn*3 + Thiên thạch*20000
Gói 5 Phương Di*4 + Giao trì ngọc dịch*10
Gói 6 Tứ Dương Phương Tôn*2 + Hộ pháp càn thiên*5 + Linh lung châu cao*5

Mốc nạp 50000 Kim Cương

Gói Quà
Gói 1 Nhân sâm*30 + Kim liễu lộ đỉnh*50 + Tam tự kinh*300 + Bách Gia Tính*100
Gói 2 Huyền thạch cam*15 + Đá sao sơ*200 + Đá sao cao*100 + Đá sao đỉnh*50
Gói 3 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Sách thượng cổ*20 + Trận pháp đỉnh*50
Gói 4 Phù hiệu Thanh long đỏ tự chọn*2 + Thiên thạch*100000
Gói 5 Phương Di*6 + Giao trì ngọc dịch*20 + Đá tam sinh*20
Gói 6 Tứ Dương Phương Tôn*5 + Hộ pháp càn thiên*20 + Linh lung châu cao*20

2. Nạp Liên Tiếp - Nhận Hắc Kim Thần Binh (Sự Kiện Ngoài)Thời gian: Từ 0h00 ngày 26/07 đến 23h59 ngày 28/07
Phạm vi: Tất cả các máy chủ
Nội dung: Nạp liên tiếp 3 ngày, mỗi ngày tích nạp đạt mốc nhận quà

- Nạp liên tiếp 3 ngày mỗi ngày 2500 KC: Lệnh thần câu tím*1
- Nạp liên tiếp 3 ngày mỗi ngày 10000 KC: Lệnh thần câu cam*1 + Lệnh thần cụ cam*1
- Nạp liên tiếp 3 ngày mỗi ngày 50000 KC: Thần binh hắc kim tự chọn*1 + Thần binh đỏ tự chọn*1

 

3. Sự Kiện Chơi Có Đội - Nạp Có Nhóm (Sự Kiện Ngoài)

Thời gian : Từ 0h00 ngày 24/7/2019 đến 23h59 ngày 31/7/2019

Phạm vi: Tất cả các máy chủ

Nội dung: Khi tham gia nạp theo nhóm, Chúa Công sẽ nhận thêm các Ưu Đãi Kim Cương Khủng

frownCách tham gia: Tổng nạp của nhóm đạt mốc sẽ nhận được lợi tức. Đăng ký tham gia Tại Đây

Tổng Nạp Quà Nạp Tối Thiểu
50.000 10% tổng nạp chia đều cho 3 người 5000
100.000 15% tổng nạp chia đều cho 3 người 10000
200.000 20% tổng nạp chia đều cho 3 người 15000

coolLưu ý: 
Nếu tổng nạp của nhóm đạt mốc mà có 1 thành viên không nạp đạt yêu cầu tối thiểu thì thành viên đó sẽ nhận mốc dưới.
Các thành viên còn lại vẫn nhận lợi tức theo đúng mốc đạt được

4.  Sự Kiện Đăng Nhập Sinh Nhật - Nhận Lệnh Thần Binh

Phạm vi: Tất cả máy chủ
Thời gian: Từ 0:00 Sáng ngày 24/07 đến 23:59 ngày 28/07/2019.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công đăng nhập vào game sẽ nhận quà khủng

Đăng Nhập Phần thưởng
Ngày 1 Búa bạc*2 + KC*50
Ngày 2 Búa bạc*2 + Thiên thạch*500
Ngày 3 Búa bạc*2 + Nhân sâm*1
Ngày 4 KC*50 + Hộp vạn năng cao*1
Ngày 5 Đá sao sơ*5 + Kim liễu lộ đỉnh*1
Đăng nhập đủ 5 ngày nhận Lệnh Thần Võ Lam*1

 

5. Sự Kiện Đua TOP Nạp

Thời gian : Từ 0h00 ngày 24/07/2019 đến 23h59 ngày 28/07/2019

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

Nội dung: Trong thời gian sự kiện chúa công nạp KC vào game sẽ tích điểm trên TOP nạp

TOP Nạp Trong Server

TOP Giải Thưởng
1 Mảnh tướng đen cao (TC)*80 + Mảnh tướng đỏ sử thi (TC)*80 + Huyền thạch-tím*30 + Đá sao-sơ*30
2 Mảnh tướng đen cao (TC)*60 + Mảnh tướng đỏ sử thi (TC)*60 + Huyền thạch-tím*25 + Đá sao-sơ*25
3 Mảnh tướng đen cao (TC)*40 + Mảnh tướng đỏ sử thi (TC)*40 + Huyền thạch-lam*25 + Đá sao-sơ*20
4-6 Mảnh tướng đen cao (TC)*40 + Huyền thạch-lam*15 + Đá sao-sơ*15
7-10 Mảnh tướng đỏ sử thi (TC)*60 + Huyền thạch-lam*10 + Đá sao-sơ*10
11-20 Mảnh tướng đỏ sử thi (TC)*40 + Huyền thạch-lam*5 + Đá sao-sơ*5

 

TOP Nạp Liên Server

 

TOP Giải Thưởng
1 Hộp vạn năng chí tôn*120 + Lệnh thần võ đỏ*1 + Lệnh thần võ cam*1 + Đá sao sơ*80 + Nhân sâm*10
2 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Lệnh thần võ cam*2 + Đá sao-sơ*50 + Nhân sâm*7
3 Hộp vạn năng chí tôn*80 + Lệnh thần võ cam*1 + Lệnh thần võ tím*1 + Đá sao-sơ*40 + Nhân sâm*5
4-6 Hộp vạn năng chí tôn*60 + Lệnh thần võ tím*1 + Đá sao-sơ*30 + Nhân sâm*3
7-10 Hộp vạn năng chí tôn*40 + Lệnh thần võ lam*1 + Đá sao-sơ*20
11-20 Hộp vạn năng chí tôn*20 + Huyền thạch-lam*15 + Đá sao-sơ*15
21-50 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Huyền thạch-lam*10 + Đá sao-sơ*10

 

6. Sự Kiện Đập Trứng Vàng

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server
Thời gian: Từ 0:00 Sáng ngày 24/07 đến 23:59 ngày 26/07/2019.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công có thể nhận được búa vàng và búa bạc

Búa Vàng: Nhận qua sự kiện Nạp Đơn và Đổi Thưởng Vàng. 
Búa Bạc: Nhận qua phụ bản cốt truyện, phụ bản tinh anh, tham gia thi đấu, đánh thổ phỉ.

 

7. Đua TOP Bồng Lai Tiên Cảnh

Phạm vi: Tất cả các máy chủ đã kết thúc chuỗi sự kiện 14 ngày mở server
Thời gian: Từ 0h00 ngày 26/07 đến 23h59 ngày 28/07. Kết thúc nhận thưởng lúc 8h00 ngày 29/07
Nội dung: Tích HP cá nhân thảo phạt, có thể nhận thưởng nhiệm vụ sự kiện, sự kiện kết thúc phát thưởng theo TOP cá nhân.

 

8.  Giảm Giá Mua Thể Lực

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server
Thời gian: Từ 0:00 Sáng ngày 27/07 đến 23:59 ngày 27/07/2019.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công mua thể lực sẽ được giảm giá


9. Nhân Đôi Phần Thưởng Phụ Bản

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server
Thời gian: Từ 0:00 Sáng ngày 28/07 đến 23:59 ngày 28/07/2019.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công vượt Phụ bản sẽ được X2 phần thưởng

 

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân Trọng !

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ