Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN NAM VƯƠNG QUẬT CƯỜNG

11/03/2021

CHUỖI SỰ KIỆN NAM VƯƠNG QUẬT CƯỜNG
 

1. CHUỖI NHIỆM VỤ VALENTINE TRẮNG

- Thời gian: 12/03 -> 18/03

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Chuỗi nhiệm vụ Valentine Trắng: Chúa công tham gia sự kiện rớt từ phó bản thường, đánh thổ phỉ, phó bản tinh anh, đấu trường trong game để nhận vật phẩm kẹo. Sự kiện được reset mỗi ngày.

Ngày Nhiệm vụ SL kẹo
Ngày 1 Tích nạp 5k 8
Ngày 2 Tích nạp 10k 8
Ngày 3 Đăng nhập 2
Ngày 4 Tích tiêu 30k 5
Ngày 5 Tích tiêu 30k 5
Ngày 6 Tích nạp 10k 8
Ngày 7 Đăng nhập 4

- Lưu ý: Tính đến hết ngày 16/03, nếu tất cả người chơi trên BXH tiêu all server tiêu từ 100k kc thì sẽ gửi all server Kẹo*20 vào ngày 17/03

- Đổi KẸO: Sau khi thu thập kẹo, user tiến hành đổi qua sự kiện đổi với số lượng và vật phẩm như sau:

SL KẸO Quà Số lượt đổi
5 Kim cương*2000 2
10 Hộp vạn năng chí tôn*30 1
20 Hộp vạn năng chí tôn*50 1
30 Thần võ đen TC*1 1
40 Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1 1
60 Siêu thần võ đen*1 + Trang bị thái tử đỏ*1 1

2. TỤ BẢO BỒN

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 12/03

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương nhận chữ Tam*5, Quốc*5, Vương*5, Giả*5, Mảnh Lục Kháng*40

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày 12/03 13/03 14/03 15/03
Đổi Tam*2 Quốc*2 Vương*2 Giả*2
Vật phẩm 5000 KC 5000 KC 5000 KC 5000 KC

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 16/03

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 2k kim cương nhận chữ Tam*2,Quốc*2,Vương*2,Giả*2, Hộp vạn năng chí tôn*50

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày 16/03 17/03 18/03

19/03

Đổi Tam*2 Quốc*2 Vương*2 Giả*2
Vật phẩm 2000 KC 2000 KC 2000 KC 2000 KC

3. BẢNG XẾP HẠNG NẠP 

- Thời gian: 12/03 -> 16/03

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot.

4. CHỢ ZỜI

- Thời gian: 12/03 -> 16/03

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Vật phẩm đổi Kim cương Vật phẩm nhận Lượt đổi
Mảnh vạn năng sử thi*150 20000 Tướng hắc kim thường 5
Mảnh vạn năng sử thi*200 25000 Tướng hắc kim cao 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Tôn Quyền*1 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Lục Tốn*1 2
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Lục Kháng*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Lục Kháng*1 1
Thần võ đen*1 150000 Siêu thần võ đen 1
Thần cụ đen*1 150000 Siêu thần cụ đen 1
Thần câu đen*1 150000 Siêu thần câu đen 1
Hộp vạn năng chí tôn*30 10000 Tinh hoa chiến văn đen*1 20
Tim thủy tinh*300 100000 Tinh hoa chiến văn đen*20 1

5. ĐOẠT BẢO VÀ TÍCH NẠP ĐOẠT BẢO

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 12/03 -> 16/03

Lưu ý: Sự kiện đọat bảo với những phần quà siêu hot

Quy tắc:

6. ĐĂNG NHẬP TẶNG TIM THỦY TINH

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 12/03 -> 16/03

Nội dung: Chỉ cần đăng nhập, nhận ngay tim thủy tinh

Đăng nhập Item
Ngày 1 Tim thủy tinh*3
Ngày 2 Tim thủy tinh*3
Ngày 3 Tim thủy tinh*3
Ngày 4 Tim thủy tinh*3
Ngày 5 Tim thủy tinh*3
5 ngày Tim thủy tinh*5

7. PHONG HẦU BÁI TƯỚNG

- Thời gian: 12/03 -> 16/03

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Phần quà đạt được: Mảnh tướng lưu kim

Nạp đơn Lệnh bài thần tướng nhận được Lượt mua
100 1 20
500 5 15
1000 10 10
2500 25 5
5000 50 3
10000 120 2

8. ĐUA TOP BỒNG LAI

- Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

- Thời gian: 12/03 -> 16/03

- Nội dung: Tích HP cá nhân thảo phạt, có thể nhận thưởng nhiệm vụ sự kiện, sự kiện kết thúc phát thưởng theo TOP cá nhân.

9. ĐẠI TƯỚNG LƯU KIM

Thời gian: 12/03 -> 16/03

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công tích nạp để có thể nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.

Tích nạp Nhận
500 Hộp vạn năng chí tôn*10
1000 Hộp vạn năng chí tôn*30
2500 Tôn Quyền*1 + Lục Tốn*1
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Lục Kháng*1 + Bộ Luyện Sư*1

10. QUÀ CỨNG

Thời gian: 12/03 -> 16/03

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là Bộ Luyện Sư có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
2000 Hộp vạn năng chí tôn*50 hoặc Mảnh Lục Kháng*20
4000 Hộp vạn năng chí tôn*70 hoặc Mảnh Lục Kháng*50
6000 Hộp vạn năng chí tôn*90 hoặc Mảnh Lục Kháng*70
10000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Lục Kháng*100
20000 Hộp vạn năng chí tôn*250 hoặc Mảnh Lục Kháng*150
25000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Lục Kháng*250
50000 Hộp vạn năng chí tôn*600 hoặc Mảnh Lục Kháng*300

11. QUÀ MỀM

Thời gian: 12/03 -> 16/03

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*2000
Tứ thư*300
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*40
Sách chiến thần*50
Ngũ kinh đại cương*30

12. Nạp liên tiếp lãnh thần binh

Thời gian: 12/03 -> 16/03

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Phần quà
5000 Siêu thần câu đỏ*1 + Tú nữ*1
15000 Siêu thần võ đỏ*1 + Siêu thần câu đỏ*1 + Bảo vật*1
25000 Thần võ đen*1 + Thần câu đen*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Bộ Luyện Sư*1
100000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ