Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN NỮ QUYỀN VƯƠNG GIẢ

03/03/2021

CHUỖI SỰ KIỆN NỮ QUYỀN VƯƠNG GIẢ
 

1. CHUỖI NHIỆM VỤ 08/03

- Thời gian: 04/03 -> 10/03

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Chuỗi nhiệm vụ 08/03: Chúa công tham gia sự kiện rớt từ phó bản thường, đánh thổ phỉ, phó bản tinh anh, đấu trường trong game để nhận vật phẩm hộp hoa. Sự kiện được reset mỗi ngày.

Ngày Nhiệm vụ SL Hộp Hoa
Ngày 1 Tích nạp 5k 8
Ngày 2 Tích nạp 10k 8
Ngày 3 Đăng nhập 2
Ngày 4 Tích tiêu 30k 5
Ngày 5 Tích tiêu 30k 5
Ngày 6 Tích nạp 10k 8
Ngày 7 Đăng nhập 4

- Lưu ý: Tính đến hết ngày 08/03, nếu tất cả người chơi trên BXH tiêu all server tiêu từ 250k kc thì sẽ gửi all server hộp hoa vào ngày 09/03

- Đổi HỘP HOA: Sau khi thu thập hộp hoa, user tiến hành đổi qua sự kiện đổi với số lượng và vật phẩm như sau:

SL HỘP HOA Quà Số lượt đổi
5 Kim cương*2000 2
10 Hộp vạn năng chí tôn*30 1
20 Siêu thần võ đỏ*1 + Hộp vạn năng chí tôn*15 1
30 Thần võ đen TC*1 + Hộp vạn năng chí tôn*50 1
40 Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1 1
60 Siêu thần võ đen*1 1
60 Siêu thần cụ đen*1 1
60 Siêu thần câu đen*1 1

2. TỤ BẢO BỒN

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 04/03

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương nhận chữ Tam*5, Quốc*5, Vương*5, Giả*5, Mảnh Lục Kháng*40

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày 04/03 05/03 06/03 07/03
Đổi Tam*2 Quốc*2 Vương*2 Giả*2
Vật phẩm 5000 KC 5000 KC 5000 KC 5000 KC

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 08/03

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương nhận chữ Tam*5,Quốc*5,Vương*5,Giả*5,Mảnh Lục Kháng*40

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày 08/03 09/03 10/03

11/03

Đổi Tam*5 Quốc*5 Vương*5 Giả*5
Vật phẩm 5000 KC 5000 KC 5000 KC 5000 KC

3. BẢNG XẾP HẠNG NẠP 

- Thời gian: 04/03 -> 08/03

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot.

4. BẢNG XẾP HẠNG TIÊU

- Thời gian: 04/03 -> 08/03

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu  KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot.

5. X2 KIM CƯƠNG

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 08/03

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Khi chúa công nạp sẽ nhận được x2 kim cương tổng nạp trong ngày.
- Lưu ý:
+ Chỉ áp dụng khi nạp trên trang nap.funtap.vn 
+ Quà sẽ được gửi qua thư 24 - 48h sau khi kết thúc sự kiện.

6. ĐẬP TRỨNG VÀNG

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

Thời gian: 04/03 -> 08/03

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công có thể nhận được búa vàng và búa bạc

Búa Vàng: Nhận qua sự kiện Nạp Đơn và Đổi Thưởng Vàng. 

Búa Bạc: Nhận qua phụ bản cốt truyện, phụ bản tinh anh, tham gia thi đấu, đánh thổ phỉ.

7. GHÉP CHỮ SĂN SALE

- Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

- Thời gian: 04/03 -> 09/03

- Nội dung: Từ 04/03 -> 09/03 người chơi tham gia các chuỗi nhiệm vụ dưới đây để nhận quà

Ngày Nhiệm vụ Chữ cái
Ngày 1 Tích nạp 5000 KC F
Ngày 2 Tích nạp 2500 KC U
Ngày 3 Tích nạp 5000 KC N
Ngày 4 Tích tiêu 20000 KC T
Ngày 5 Đăng nhập A
Ngày 6 Tích nạp 2500 KC P

- Đổi phần quà:

Chữ ghép được Quà Số lượt đổi
FUN Hộp vạn năng chí tôn*150 1
FUN Mảnh Lục Kháng*80 1
TAP Hộp vạn năng chí tôn*50 1
TAP Mảnh Lục Kháng*40 1
FUNTAP Bộ Luyện Sư*1 1
FUNTAP Siêu Thần Câu Đen TC*1 1

8. SIÊU TIÊU PHÍ

- Thời gian: 04/03 -> 08/03

- Trong 5 ngày tiêu phí 300k KC có thể liên hệ admin để chọn 1 các phần quà sau , lưu ý chúa công liên hệ chọn quà trong vòng 1 tuần từ sau khi kết thúc sự kiện, sau khi kết thúc sự kiện sẽ không thể nhận lại

QUÀ
Trang bị thái tử đỏ TC*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần câu đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần võ đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần cụ đen siêu*1 + Túi gấm đen TC*1
Bộ Luyện Sư*1
Lục Kháng*1

9. TIÊU HOÀN LỢI

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

Thời gian: 04/03 -> 08/03

Nội dung: Chúa công tích tiêu đạt mốc sẽ hoàn lại kim cương đã tiêu kèm mẫu kim

KC Quà KC
300 100 KC + 50 Mẫu kim
680 200 KC + 100 Mẫu kim
1280 300 KC + 150 Mẫu kim
3280 400 KC + 200 Mẫu kim
6480 600 KC + 250 Mẫu kim
12800 800 KC + 300 Mẫu kim
19800 1000 KC + 350 Mẫu kim
32800 1500 KC + 400 Mẫu kim
64800 2000 KC + 500 Mẫu kim
80800 3000 KC + 600 Mẫu kim
108080 4000 KC + 700 Mẫu kim
140800 6000 KC + 800 Mẫu kim
160480 8000 KC + 1000 Mẫu kim
180880 10000 KC + 1200 Mẫu kim
208008 12000 KC + 1500 Mẫu kim
250008 15000 KC + 1800 Mẫu kim
300800 20000 KC + 2000 Mẫu kim

10. QUÀ CỨNG

Thời gian: 04/03 -> 08/03

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là Bộ Luyện Sư có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*25 hoặc Mảnh Lục Kháng*10
2000 Hộp vạn năng chí tôn*50 hoặc Mảnh Lục Kháng*20
3000 Hộp vạn năng chí tôn*70 hoặc Mảnh Lục Kháng*50
5000 Hộp vạn năng chí tôn*90 hoặc Mảnh Lục Kháng*70
10000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Lục Kháng*100
20000 Hộp vạn năng chí tôn*250 hoặc Mảnh Lục Kháng*150
25000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Lục Kháng*250
50000 Hộp vạn năng chí tôn*600 hoặc Mảnh Lục Kháng*300

11. QUÀ MỀM

Thời gian: 04/03 -> 08/03

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*2000
Tứ thư*300
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*40
Sách chiến thần*50
Ngũ kinh đại cương*30

12. Nạp liên tiếp lãnh thần binh

Thời gian: 04/03 -> 08/03

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Phần quà
5000 Siêu thần câu đỏ*1 + Tú nữ*1
15000 Siêu thần võ đỏ*1 + Siêu thần câu đỏ*1 + Bảo vật*1
25000 Thần võ đen*1 + Thần câu đen*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Bộ Luyện Sư*1
100000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ