Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN PHONG HẦU BÁI TƯỚNG

13/10/2020

CHUỖI SỰ KIỆN PHONG HẦU BÁI TƯỚNG

Một dòng sự kiện mà Kiều Nhi ấp ủ từ khi phiên bản update cập bến cho tới bây giờ, hôm nay chính thức mang tới trình làng cho các chúa công thưởng dụng:

 

1. TỤ BẢO BỒN 2K5

- Thời gian: 0h00 đến 23h59 ngày 14/10

- Phạm vi: all server

- Nội dung: Ngày đầu nạp 2500, nhận chữ Tam*3,Quốc*3,Vương*3,Giả*3 và đổi trong 4 ngày kế tiếp

Tam*3 Quốc*3 Vương*3 Giả*3
3000 1500 1500 3000

 

2. PHONG HẦU BÁI TƯỚNG

- Thời gian: 14/10 -> 16/10

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Phần quà đạt được: Mảnh tướng lưu kim

 

3. BẢNG XẾP HẠNG NẠP TRONG SERVER - BẢNG XẾP HẠNG NẠP LIÊN SERVER

- Thời gian: 14/10 -> 18/10

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh lục kháng, Hộp van năng chí tôn,..."

 

- Thời gian: 14/10 -> 18/10

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh bộ luyện sư, Hộp van năng chí tôn,..."

 

4. THIẾT XA CÔNG THÀNH

- Phạm vi: 2 đấu trường

- Thời gian: 14/10 -> 18/10

- Nội dung: Nạp đơn nhận quà

Lượt nạp Nạp đơn Quà
5 100

Lính thiết xa 3*500 + KC*100

1 500

Lính thiết xa 6*1000 + KC*500

1 1000

Lính thiết xa 6*2000 + KC*1000

1 2500

Trương Tinh Thái*1 + KC*2500

1 5000

Tư Mã Ý*1 + KC*5000

1 10000

Hộp vạn năng chí tôn*50 + KC*10000

 

 

5. ĐĂNG NHẬP TẶNG TIM THỦY TINH

- Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

- Thời gian: 14/10 -> 18/10

- Nội dung: Chỉ cần đăng nhập, nhận ngay tim thủy tinh

Đăng nhập Item

Ngày 1

Tim thủy tinh*3

Ngày 2

Tim thủy tinh*3

Ngày 3

Tim thủy tinh*3

Ngày 4

Tim thủy tinh*3

Ngày 5

Tim thủy tinh*3

5 ngày

Tim thủy tinh*5

 

6. ĐOẠT BẢO THẦN TƯỚNG - VÒNG QUAY MAY MẮN

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 14/10 -> 18/10

Lưu ý: sự kiện đọat bảo với những phần quà hoàn toàn mới

Quy tắc

 

7. KHAI BẢO HỘP - TỰ CHỌN

Phạm vi: All server

Thời gian: 14/10 -> 18/10

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

- Tích nạp ngày 14/10

Tích Nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Đá luân hồi*500 + Tam sinh thủy*1000
2500 Hộp vạn năng chí tôn*20 + Đá luân hồi*1000 + Tam sinh thủy*2000
5000 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Đá luân hồi*3000 + Tam sinh thủy*6000
10000 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Đá luân hồi*6000 + Tam sinh thủy*12000
25000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Đá luân hồi*8000 + Tam sinh thủy*16000
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150 + Đá luân hồi*10000 + Tam sinh thủy*20000

 

- Tích nạp ngày 15/10

Tích Nạp Item
1000 Mảnh Lục Kháng*5 + Sách chiến thần*2
2500 Mảnh Lục Kháng*10 + Sách chiến thần*5
5000 Mảnh Lục Kháng*15 + Sách chiến thần*10
10000 Mảnh Lục Kháng*20 + Sách chiến thần*15
25000 Mảnh Lục Kháng*30 + Sách chiến thần*20
50000 Mảnh Lục Kháng*50 + Sách chiến thần*30

 

- Tích nạp ngày 16/10

Tích Nạp

Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Ngũ kinh đại cương*5
2500 Hộp vạn năng chí tôn*20 + Ngũ kinh đại cương*10
5000 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Ngũ kinh đại cương*15
10000 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Ngũ kinh đại cương*20
25000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Ngũ kinh đại cương*30
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150 + Ngũ kinh đại cương*50

 

- Tích nạp ngày 17/10

Tích Nạp

Item

1000 Mảnh Lục Kháng*5 + Tứ thư*10 + Ngũ kinh*50
2500 Mảnh Lục Kháng*10 + Tứ thư*25 + Ngũ kinh*120
5000 Mảnh Lục Kháng*15 + Tứ thư*50 + Ngũ kinh*250
10000 Mảnh Lục Kháng*20 + Tứ thư*100 + Ngũ kinh*500
25000 Mảnh Lục Kháng*30 + Tứ thư*250 + Ngũ kinh*1200
50000 Mảnh Lục Kháng*50 + Tứ thư*500 + Ngũ kinh*2500

 

- Tích nạp ngày 18/10

Tích Nạp

Item

1000 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Nhân sâm*4 + Khí hồn cao*5
2500 Hộp vạn năng chí tôn*20 + Nhân sâm*6 + Khí hồn cao*10
5000 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Nhân sâm* 8 + Khí hồn cao*20
10000 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Nhân sâm*12 + Khí hồn cao*30
25000 Hộp vạn năng chí tôn*80 + Nhân sâm*20 + Khí hồn cao*40
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150+ Nhân sâm*40 + Khí hồn cao*50

 

- NẠP LIÊN TIẾP - LÃNH THẦN BINH

Sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau (không cộng dồn):

- Lưu ý: Chỉ nhận được 1 mốc nạp cao nhất

Tích nạp Item
Tích Nạp 3000 KC Lệnh thần võ cam*1 + Tú nữ*1
Tích Nạp 4000 KC Lệnh thần võ cam*1 + Tú nữ*2
Tích Nạp 7500 KC Lệnh thần võ đỏ*1 + Tú nữ*1
Tích Nạp 10000 KC  Lệnh thần võ đỏ*1 + Tú nữ*2 + Bản vẽ đỏ*1
Tích Nạp 15000 KC Lệnh thần võ đỏ*1 + Tú nữ*2 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 20000 KC Trang bị thái tử cam TC*1 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 30000 KC Siêu thần võ đỏ*1 + Vương Ngữ Yên*1 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 40000 KC Trang bị thái tử cam TC*2 + Vương Ngữ Yên*1 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 75000 KC Thần binh đen*1 + Túi gấm Lăng Thống*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ TC*1 + Túi gấm Lăng Thống*1
Tích Nạp 100000 KC Thần binh đen*2 + Túi gấm Tào Tháo*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ TC*2 + Túi gấm Lăng Thống*1
Tích Nạp 150000 KC Siêu Thần binh đen*1 + Trang bị thái tử đỏ TC*1

Tích Nạp 200000 KC

Siêu Thần binh đen*1 + Lục Kháng*1 + Bản vẽ đỏ*4

Tích Nạp 250000 KC

Siêu Thần binh đen*2 + Trang bị thái tử đỏ*1 + Bộ Luyện Sư*1

 

8. ĐẬP TRỨNG VÀNG

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

Thời gian: Từ 0h00 ngày 14/10 đến 23h59 ngày 18/10

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công có thể nhận được búa vàng và búa bạc

Búa Vàng: Nhận qua sự kiện Nạp Đơn và Đổi Thưởng Vàng. 

Búa Bạc: Nhận qua phụ bản cốt truyện, phụ bản tinh anh, tham gia thi đấu, đánh thổ phỉ.

 

LƯU Ý: CÁC CHÚA CÔNG LIÊN HỆ VỚI FANPAGE TAM QUỐC VƯƠNG GIẢ ĐỂ CHỌN QUÀ

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ