Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN PHONG THẦN BẢNG

17/12/2020

CHUỖI SỰ KIỆN PHONG THẦN BẢNG

1. Tụ Bảo Bồn 5K

Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 18/12

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương đổi chữ : Nhận chữ Tam*5,Quốc*5,Vương*5,Giả*5,Mảnh Lục Kháng*40 và đổi trong 4 ngày tiếp theo

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Tam*5 

Quốc*5 

Vương*5 

Giả*5

5000 KC 

5000 KC 

5000 KC 

5000 KC 

2. BẢNG XẾP HẠNG NẠP 

- Thời gian: 18/12 -> 22/12

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh Bộ Luyện Sư, Ngũ Kinh,..."

3. BẢNG XẾP HẠNG TIÊU 

- Thời gian: 18/12 -> 22/12

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và năm trong TOP bảng xếp hạng trên toàn server sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh Lục Kháng ,Hộp van năng chí tôn,..."

4. TIÊU HOÀN KIM CƯƠNG

- Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

- Thời gian: 18/12 -> 22/12

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích tiêu KC để được hoàn lại số đã tiêu

Tiêu Nhận lại
5000 500
10000 500
15000 500
20000 500
25000 500
30000 500
35000 1000
40000 1000
45000 1000
50000 1000
55000 1000
60000 1000
65000 1000
70000 1000
75000 1000
80000 2000
85000 2000
90000 2000
95000 2000
100000 2000
150000 5000

5. ĐUA TOP BỒNG LAI

- Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

- Thời gian: 18/12 -> 22/12

- Nội dung: Tích HP cá nhân thảo phạt, có thể nhận thưởng nhiệm vụ sự kiện, sự kiện kết thúc phát thưởng theo TOP cá nhân.

6. QUÀ CỨNG

- Thời gian: 18/12 -> 22/12

- Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiệnà

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn .
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là mảnh tướng Lục Kháng có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*10 hoặc Mảnh Lục Kháng*10
2500 Hộp vạn năng chí tôn*30 hoặc Mảnh Lục Kháng*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50 hoặc Mảnh Lục Kháng*30
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 hoặc Mảnh Lục Kháng*50
15000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Lục Kháng*70
25000 Hộp vạn năng chí tôn*200 hoặc Mảnh Lục Kháng*100
50000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Lục Kháng*150

7. QUÀ MỀM

- Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*1000
Tứ thư*150
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*20
Sách chiến thần*30
Ngũ kinh đại cương*25

8. NẠP LIÊN TIẾP NHẬN THẦN BINH

- Nội dung: Tích nạp 5 ngày. Sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp QUÀ
5000 Siêu thần câu đỏ*1 + Bản vẽ đỏ*1
15000 Siêu thần câu đỏ*1 + Siêu thần cụ đỏ*1
25000 Trang bị thái tử đỏ*1 + Thần binh đen*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Lục Kháng*1
100000 Siêu Thần binh đen*1 + Lục Kháng*1 + Trang bị thái tử đỏ*1
150000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1

 

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ