Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN SALE NHẸ ĐẦU NĂM

18/01/2021

CHUỖI SỰ KIỆN SALE NHẸ ĐẦU NĂM

1. SALE NHẸ ĐẦU NĂM

- Thời gian: 19/01 -> 23/01

- Nội dung: Khi chúa công nạp đơn sẽ nhận được phiếu giảm giá tương ứng, dùng để mua vật phẩm trong shop sale.

Nạp đơn Phiếu giảm giá
1000 Phiếu giảm 20%*2
2500 Phiếu giảm 30%*2
5000 Phiếu giảm 40%*2
10000 Phiếu giảm 50%*2

- Shop sale:

Giá khởi điểm: 60000 KC

Vật phẩm đổi Vật phẩm nhận
Phiếu giảm 20%*2 + Kim cương*48000 Siêu Thần Võ Đen*1
Phiếu giảm 30%*2 + Kim cương*42000 Siêu Thần Võ Đen*1
Phiếu giảm 40%*2 + Kim cương*36000 Siêu Thần Võ Đen*1
Phiếu giảm 50%*2 + Kim cương*30000 Siêu Thần Võ Đen*1
Phiếu giảm 30%*2 + Kim cương*42000 Tinh hoa chiến văn*20
Phiếu giảm 30%*2 + Kim cương*42000 Lục Kháng*1
Phiếu giảm 30%*2 + Kim cương*42000 Bộ Luyện Sư*1
Phiếu giảm 40%*2 + Kim cương*36000 Hộp vạn năng chí tôn*200
Cả 4 loại phiếu giảm giá Lục Kháng*1 + Bộ Luyện Sư*1 + Siêu Thần Câu Đen*1
Cả 4 loại phiếu giảm giá Siêu Thần Võ Đen*1 + Siêu Thần Cụ Đen*1

2. Tụ Bảo Bồn

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 19/01

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 2k kim cương nhận chữ Tam*2,Quốc*2,Vương*2,Giả*2,Hộp vạn năng chí tôn*50

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày 19/1 20/1 21/1 22/1
Đổi Tam*2 Quốc*2 Vương*2 Giả*2
Vật phẩm 2000 KC 2000 KC 2000 KC 2000 KC

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 20/01

 Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương nhận chữ Tam*5,Quốc*5,Vương*5,Giả*5,Mảnh Lục Kháng*40

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày 20/1 21/1 22/1 23/1
Đổi Tam*5 Quốc*5 Vương*5 Giả*5
Vật phẩm 5000 KC 5000 KC 5000 KC 5000 KC

3. BẢNG XẾP HẠNG NẠP 

- Thời gian: 19/01 -> 23/01

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh Bộ Luyện Sư, Ngũ Kinh,..."

- Trong server:

TOP QUÀ
1 Mảnh Lục Kháng*80,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*150,Tú nữ*7,Thiên thạch*50000,Ngũ kinh*20000,Ngũ kinh đại cương*500,Đan nghịch thiên*300
2 Mảnh Lục Kháng*60,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*120,Tú nữ*5,Thiên thạch*40000,Ngũ kinh*15000,Ngũ kinh đại cương*400,Đan nghịch thiên*250
3 Mảnh Lục Kháng*40,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*100,Tú nữ*4,Thiên thạch*30000,Ngũ kinh*10000,Ngũ kinh đại cương*300,Đan nghịch thiên*200
4 - 6 Mảnh Lục Kháng*30,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*70,Tú nữ*3,Thiên thạch*20000,Ngũ kinh*7000,Ngũ kinh đại cương*200,Đan nghịch thiên*150
7 - 10 Mảnh Lục Kháng*15,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*50,Tú nữ*2,Thiên thạch*10000,Ngũ kinh*5000,Ngũ kinh đại cương*100,Đan nghịch thiên*100
11 - 30 Mảnh Lục Kháng*10,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*30,Tú nữ*1,Thiên thạch*5000,Ngũ kinh*2000,Ngũ kinh đại cương*50,Đan nghịch thiên*50

- Toàn server:

TOP QUÀ
1 Mảnh Bộ Luyện Sư*150,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*300,Tinh hoa chiến văn*30,Mẫu kim*40000,Tứ thư*2500,Vạn niên tham vương*10,Sách chiến thần*500
2 Mảnh Bộ Luyện Sư*100,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*200,Tinh hoa chiến văn*20,Mẫu kim*30000,Tứ thư*2000,Vạn niên tham vương*7,Sách chiến thần*400
3 Mảnh Bộ Luyện Sư*80,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*150,Tinh hoa chiến văn*15,Mẫu kim*25000,Tứ thư*1500,Vạn niên tham vương*5,Sách chiến thần*300
4 - 6 Mảnh Bộ Luyện Sư*60,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*100,Tinh hoa chiến văn*10,Mẫu kim*20000,Tứ thư*1000,Vạn niên tham vương*3,Sách chiến thần*200
7 - 10 Mảnh Bộ Luyện sư*30,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*80,Tinh hoa chiến văn*7,Mẫu kim*15000,Tứ thư*500,Vạn niên tham vương*2,Sách chiến thần*100
11 - 20 Mảnh Bộ Luyện sư*10,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*50,Tinh hoa chiến văn*5,Mẫu kim*10000,Tứ thư*300,Vạn niên tham vương*1,Sách chiến thần*50

4. ĐOẠT BẢO VÀ TÍCH NẠP ĐOẠT BẢO

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 19/01 -> 23/01

Lưu ý: sự kiện đọat bảo với những phần quà hoàn toàn mới

Quy tắc:

5. ĐẬP TRỨNG VÀNG

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

Thời gian: 19/01 -> 23/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công có thể nhận được búa vàng và búa bạc

Búa Vàng: Nhận qua sự kiện Nạp Đơn và Đổi Thưởng Vàng. 

Búa Bạc: Nhận qua phụ bản cốt truyện, phụ bản tinh anh, tham gia thi đấu, đánh thổ phỉ.

6. ĐĂNG NHẬP TẶNG TIM THỦY TINH

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 19/01 -> 23/01

Nội dung: Chỉ cần đăng nhập, nhận ngay tim thủy tinh

Đăng nhập Item
Ngày 1 Tim thủy tinh*3
Ngày 2 Tim thủy tinh*3
Ngày 3 Tim thủy tinh*3
Ngày 4 Tim thủy tinh*3
Ngày 5 Tim thủy tinh*3
5 ngày Tim thủy tinh*5

7. TOP TIÊU

- Thời gian: 19/01 -> 23/01

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot:

TOP QUÀ
1 Mảnh Lục Kháng*80, Hộp vạn năng chí tôn*80,Đá thiên công*30,Tro thần hỏa*10,Bảo vật*5,Tam sinh thủy*20000
2 Mảnh Lục Kháng*60, Hộp vạn năng chí tôn*60,Đá thiên công*25,Tro thần hỏa*7,Bảo vật*4,Tam sinh thủy*15000
3 Mảnh Lục Kháng*40, Hộp vạn năng chí tôn*40,Đá thiên công*20,Tro thần hỏa*5,Bảo vật*3,Tam sinh thủy*10000
4 - 6 Mảnh Lục Kháng*20,Hộp vạn năng chí tôn*20,Đá thiên công*15,Tro thần hỏa*3,Bảo vật*2,Tam sinh thủy*8000
7 - 10 Mảnh Lục Kháng*15,Hộp vạn năng chí tôn*15,Đá thiên công*10,Tro thần hỏa*2,Bảo vật*1,Tam sinh thủy*5000
11 - 30 Mảnh Lục Kháng*10,Hộp vạn năng chí tôn*10,Đá thiên công*10,Tro thần hỏa*2,Bảo vật*1,Tam sinh thủy*3000

8. ĐẠI TƯỚNG LƯU KIM

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 19/01 -> 23/01

Nội dung: Trong 5 ngày diễn ra sự kiện, chúa công tích nạp đạt mốc sẽ nhận được quà, nạp đạt mốc nào nhận quà mốc đó (Sự kiện ingame)

Tích nạp Nhận
500 Hộp vạn năng chí tôn*10
1000 Hộp vạn năng chí tôn*30
2500 Tôn Quyền*1 + Lục Tốn*1
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Lục Kháng*1 + Bộ Luyện Sư*1

9. QUÀ CỨNG

Thời gian: 19/01 -> 23/01

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là Bộ Luyện Sư có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*10 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*10
2500 Hộp vạn năng chí tôn*30 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*30
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*50
15000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*70
25000 Hộp vạn năng chí tôn*200 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*100
50000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*150

10. QUÀ MỀM

Thời gian: 19/01 -> 23/01

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*1000
Tứ thư*150
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*20
Sách chiến thần*30
Ngũ kinh đại cương*25

11. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 19/01 -> 23/01

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Phần quà
5000 Siêu thần võ đỏ*1 + Bản vẽ đỏ*1
15000 Siêu thần võ đỏ*1 + Siêu thần cụ đỏ*1
25000 Trang bị thái tử đỏ*1 + Thần binh đen*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Lục Kháng*1
100000 Siêu Thần binh đen*1 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1
150000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Tinh hoa chiến văn đen*20

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ