Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN SẮM SỬA ĐÓN TẾT

08/02/2021

CHUỖI SỰ KIỆN SẮM SỬA ĐÓN TẾT

1. TỤ BẢO BỒN

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 08/02

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 2k5 kim cương nhận chữ Tam*2, Quốc*2, Vương*2, Giả*2, Hộp vạn năng chí tôn*50

Tích nạp Nhận chữ
2500 tam*3,quoc*3,vương*3,gia*3,hộp vạn năng chí tôn*50

- Đổi chữ: 

Ngày Chữ Nhận
8/2 tam*3 2500
9/2 quoc*3 2500
10/2 vuong*3 2500
11/2 gia*3 2500

2. BẢNG XẾP HẠNG NẠP 

- Thời gian: 09/02 -> 11/02

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: Trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot.

- Bảng xếp hạng TOÀN SERVER:

TOP QUÀ
1 Mảnh Bộ Luyện Sư*150,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*300,Tinh hoa chiến văn*20,Mẫu kim*30000,Tứ thư*2500,Vạn niên tham vương*5,Sách chiến thần*250
2 Mảnh Bộ Luyện Sư*100,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*200,Tinh hoa chiến văn*10,Mẫu kim*25000,Tứ thư*2000,Vạn niên tham vương*4,Sách chiến thần*200
3 Mảnh Bộ Luyện Sư*80,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*150,Tinh hoa chiến văn*5,Mẫu kim*20000,Tứ thư*1500,Vạn niên tham vương*3,Sách chiến thần*150
4 - 6 Mảnh Bộ Luyện Sư*60,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*100,Mẫu kim*15000,Tứ thư*1000,Vạn niên tham vương*2,Túi gấm đen TC*1,Sách chiến thần*100
7 - 10 Mảnh Bộ Luyện sư*30,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*80,Mẫu kim*10000,Tứ thư*500,Vạn niên tham vương*1,Túi gấm Bàng Đức*1,Sách chiến thần*50
11 - 30 Mảnh Bộ Luyện sư*10,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*50,Mẫu kim*5000,Tứ thư*300,Vạn niên tham vương*1,Túi gấm Lăng Thống*1,Sách chiến thần*30

3. BẢNG XẾP HẠNG TIÊU 

- Thời gian: 09/02 -> 11/02

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và năm trong TOP bảng xếp hạng trên toàn server sẽ nhận được những phần quà cực hot.

TOP QUÀ
1 Mảnh Bộ Luyện Sư*120,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*250,Tinh hoa chiến văn*20,Mẫu kim*30000,Tứ thư*2000,Vạn niên tham vương*5,Tam sinh thủy*50000
2 Mảnh Bộ Luyện Sư*100,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*200,Tinh hoa chiến văn*10,Mẫu kim*25000,Tứ thư*1700,Vạn niên tham vương*4,Tam sinh thủy*40000
3 Mảnh Bộ Luyện Sư*80,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*150,Tinh hoa chiến văn*5,Mẫu kim*20000,Tứ thư*1500,Vạn niên tham vương*3,Tam sinh thủy*30000
4 - 6 Mảnh Bộ Luyện Sư*50,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*100,Mẫu kim*15000,Tứ thư*1000,Vạn niên tham vương*2,Túi gấm đen TC*1,Tam sinh thủy*20000
7 - 10 Mảnh Bộ Luyện sư*30,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*80,Mẫu kim*10000,Tứ thư*500,Vạn niên tham vương*1,Túi gấm Bàng Đức*1,Tam sinh thủy*10000
11 - 30 Mảnh Bộ Luyện sư*10,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*50,Mẫu kim*5000,Tứ thư*300,Vạn niên tham vương*1,Túi gấm Lăng Thống*1,Tam sinh thủy*7000

4. NẠP ĐƠN X2 MỖI MỐC

- Thời gian: 07/02 -> 11/02

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

BQT Tam Quốc Vương Giả đưa ra chương trình ưu đãi cực lớn, cực khủng dành cho các anh em như sau:

STT Mốc KC Số lần nhận
1 100 100 10
2 500 500 5
3 1000 1000 5
4 2500 2500 2
5 5000 5000 1
6 10000 10000 1
7 25000 25000 1
8 50000 50000 2

5. BIG SALE CUỐI NĂM

Nội dung: 4 ngày từ 09/02 đến 12/02 mỗi ngày bán chúa công chỉ cần tích nạp đủ 15000 KC sẽ nhận được 1 siêu thần binh, nạp đủ 20000 KC sẽ nhận được vật phẩm để nâng max 1 thần binh , nạp thêm đủ 25000 KC sẽ nhận được cặp tướng Lưu Kim vô cùng bá đạo.

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Lưu ý: Sự kiện được reset mỗi ngày.

Thời gian: 09/02 -> 12/02

Ngày 9/2 10/2 11/2 12/2
Tích nạp
15000 Thần Võ Đen Siêu*1 Thần Cụ Đen Siêu*1 Thần Câu Đen Siêu*1 Trang bị thái tử đỏ*1
20000 Đá sao sơ*250 + Đá sao cao*250 + Đá sao đỉnh*150 + Hoa tuyết liên*60 + Cỏ long diên*30 + Sâm huyền vương*50 + Gỗ bổ thiên*15 + Thần võ đen*1 Đá sao sơ*250 + Đá sao cao*250 + Đá sao đỉnh*150 + Hoa tuyết liên*60 + Cỏ long diên*30 + Sâm huyền vương*50 + Gỗ bổ thiên*15 + Thần cụ đen*1 Đá sao sơ*250 + Đá sao cao*250 + Đá sao đỉnh*150 + Hoa tuyết liên*60 + Cỏ long diên*30 + Sâm huyền vương*50 + Gỗ bổ thiên*15 + Thần câu đen*1 Bản vẽ tbtt*220000 + Bản vẽ đỏ*12 + Đồng*50 tr + Bản vẽ cam*12
25000 Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1 Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1 Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1 Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1

6. CHUỖI NHIỆM VỤ LÌ XÌ TÂN XUÂN

- Thời gian: 10/02 -> 16/02

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Chuỗi nhiệm vụ LÌ XÌ TÂN XUÂN: Chúa công làm theo nhiệm vụ yêu cầu để nhận về vật phẩm Lì Xì Tân Xuân. Sự kiện được reset mỗi ngày

Ngày Nhiệm vụ SL Lì Xì Tân Xuân
Ngày 1 Tích nạp 5k 8
Ngày 2 Tích nạp 10k 8
Ngày 3 Đăng nhập 2
Ngày 4 Tích tiêu 30k 5
Ngày 5 Tích tiêu 30k 5
Ngày 6 Tích nạp 10k 8
Ngày 7 Đăng nhập 4

- Lưu ý: Tính đến hết ngày 16/2, nếu tất cả người chơi trên BXH tiêu all server tiêu từ 250k kc thì sẽ gửi all server Lì xì tân xuân vào ngày 17/2

- Đổi LÌ XÌ TÂN XUÂN: Sau khi thu thập lì xì user tiến hành đổi qua sự kiện đổi với số lượng và vật phẩm như sau:

SL LÌ XÌ Quà Số lượt đổi
5 Kim cương*2000 2
10 Hộp vạn năng chí tôn*30 1
20 Siêu thần võ đỏ*1 + Hộp vạn năng chí tôn*15 1
30 Thần võ đen TC*1 + Hộp vạn năng chí tôn*50 1
40 Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1 1
60 Siêu thần võ đen*1 1
60 Siêu thần cụ đen*1 1
60 Siêu thần câu đen*1 1

7. QUÀ CỨNG

Thời gian: 09/02 -> 11/02

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là Bộ Luyện Sư có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*20 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*10
2500 Hộp vạn năng chí tôn*30 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*80 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*70
15000 Hộp vạn năng chí tôn*180 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*100
25000 Hộp vạn năng chí tôn*300 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*200
50000 Hộp vạn năng chí tôn*500 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*250

8. QUÀ MỀM

Thời gian: 09/02 -> 11/02

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*2000
Tứ thư*300
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*40
Sách chiến thần*50
Ngũ kinh đại cương*30

9. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 09/02 -> 11/02

Nội dung: Tích nạp 3 ngày, sau 3 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Phần quà
5000 Siêu thần câu đỏ*1 + Tú nữ*1
15000 Siêu thần võ đỏ*1 + Siêu thần câu đỏ*1 + Bảo vật*1
25000 Thần võ đen*1 + Thần câu đen*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Bộ Luyện Sư*1
100000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ