Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TÂN SỬU ĐẠI CÁT (PHẦN 2)

10/02/2021

CHUỖI SỰ KIỆN TÂN SỬU ĐẠI CÁT (PHẦN 2)

CHI TIẾT PHẦN 1 TẠI ĐÂY

9. SALE NHẸ ĐẦU NĂM

Thời gian: 12/02 -> 16/02

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Nạp đơn Phiếu giảm giá Lượt nạp
1000 Phiếu giảm 20%*2 1
2500 Phiếu giảm 30%*2 1
5000 Phiếu giảm 40%*2 1
10000 Phiếu giảm 50%*2 1

- SHOP SALE:

Vật phẩm đổi Vật phẩm nhận
Phiếu giảm 20%*2 + Kim cương*48000 Siêu Thần Võ Đen*1
Phiếu giảm 30%*2 + Kim cương*42000 Siêu Thần Võ Đen*1
Phiếu giảm 40%*2 + Kim cương*36000 Siêu Thần Võ Đen*1
Phiếu giảm 50%*2 + Kim cương*30000 Siêu Thần Võ Đen*1
Phiếu giảm 30%*2 + Kim cương*42000 Tinh hoa chiến văn*20
Phiếu giảm 30%*2 + Kim cương*42000 Lục Kháng*1
Phiếu giảm 30%*2 + Kim cương*42000 Bộ Luyện Sư*1
Phiếu giảm 40%*2 + Kim cương*36000 Hộp vạn năng chí tôn*200
Cả 4 loại phiếu giảm giá Lục Kháng*1 + Bộ Luyện Sư*1 + Siêu Thần Câu Đen*1
Cả 4 loại phiếu giảm giá Siêu Thần Võ Đen*1 + Siêu Thần Cụ Đen*1

10. ĐUA TOP BỒNG LAI

- Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

- Thời gian: 12/02 -> 16/02

- Nội dung: Tích HP cá nhân thảo phạt, có thể nhận thưởng nhiệm vụ sự kiện, sự kiện kết thúc phát thưởng theo TOP cá nhân.

11. CHUỖI NHIỆM VỤ LÌ XÌ TÂN XUÂN

- Thời gian: 10/02 -> 16/02

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Chuỗi nhiệm vụ LÌ XÌ TÂN XUÂN: Chúa công làm theo nhiệm vụ yêu cầu để nhận về vật phẩm Lì Xì Tân Xuân. Sự kiện được reset mỗi ngày

Ngày Nhiệm vụ SL Lì Xì Tân Xuân
Ngày 1 Tích nạp 5k 8
Ngày 2 Tích nạp 10k 8
Ngày 3 Đăng nhập 2
Ngày 4 Tích tiêu 30k 5
Ngày 5 Tích tiêu 30k 5
Ngày 6 Tích nạp 10k 8
Ngày 7 Đăng nhập 4

- Lưu ý: Tính đến hết ngày 16/2, nếu tất cả người chơi trên BXH tiêu all server tiêu từ 250k kc thì sẽ gửi all server Lì xì tân xuân vào ngày 17/2

- Đổi LÌ XÌ TÂN XUÂN: Sau khi thu thập lì xì user tiến hành đổi qua sự kiện đổi với số lượng và vật phẩm như sau:

SL LÌ XÌ Quà Số lượt đổi
5 Kim cương*2000 2
10 Hộp vạn năng chí tôn*30 1
20 Siêu thần võ đỏ*1 + Hộp vạn năng chí tôn*15 1
30 Thần võ đen TC*1 + Hộp vạn năng chí tôn*50 1
40 Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1 1
60 Siêu thần võ đen*1 1
60 Siêu thần cụ đen*1 1
60 Siêu thần câu đen*1 1

12. SIÊU TIÊU PHÍ

- Thời gian: 12/02 -> 16/02

- Trong 5 ngày tiêu phí 300k KC có thể liên hệ admin để chọn 1 các phần quà sau , lưu ý chúa công liên hệ chọn quà trong vòng 1 tuần từ sau khi kết thúc sự kiện, sau khi kết thúc sự kiện sẽ không thể nhận lại.

QUÀ
Trang bị thái tử đỏ TC*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần câu đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần võ đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần cụ đen siêu*1 + Túi gấm đen TC*1
Bộ Luyện Sư*1
Lục Kháng*1

13. FARM LÌ XÌ

- Thời gian: 12/02 -> 16/02

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Nội dung: Trong 5 ngày từ 12/02 - 16/02, chúa công tham gia sự kiện rớt từ phó bản thường, đánh thổ phỉ, phó bản tinh anh, đấu trường trong game để nhận vật phẩm lì xì. Sự kiện được reset mỗi ngày

Đổi lì xì: Sau khi farm lì xì user tiến hành đổi qua sự kiện đổi với số lượng và vật phẩm như sau:

Số lượng lì xì Item đổi Số lần đổi
1 Đồng*200000 999
20 Tú nữ*1 10
30 Bảo vật*1 5
5 Đá giác nguyên*1 30
10 Đá lỗ ban*1 20
200 Thẻ Hiện Đại 30 ngày*1 1
150 Rương bản vẽ đỏ*1 2
5 Thiên thạch*500 999
5 Đá sao sơ*1 100
7 Đá sao cao*1 100
10 Nhân sâm*1 10
100 Bản vẽ đỏ*1 2
1 Đổi cuốc*2 lấy lì xì 20
150 Túi gấm cam TC 1
100 Trao đổi tướng đỏ cao*2 1
300 Thẻ Vũ Sư Tân Xuân (VV) 1
250 Siêu Thần võ đỏ*1 1
250 Siêu Thần cụ đỏ*1 1
250 Siêu Thần câu đỏ*1 1
10 Mẫu kim*500 30

14. ĐUA TOP GIẾT ĐỊCH

Nội dung: Trong vòng 9 ngày từ 11/02 - 19/02, tại mỗi server sẽ tham gia đua TOP giết địch (trong mục BXH)
Thời điểm chốt kết quả : 00h00 ngày 20/02
Các server tham gia : Các server đủ 14 ngày tính đến ngày 19/02

Phần thưởng dành cho TOP 3 mỗi server:

TOP Phần thưởng
TOP 1 Giao diện Tân Xuân Cát Tường Vĩnh Viễn + Danh hiệu Năm Mới Vui Vẻ + Mảnh Lục Kháng*200 + Mảnh Bộ Luyện Sư*200 + Hộp vạn năng chí tôn*300 + Vạn niên tham vương*15
TOP 2 Giao diện Tân Xuân Cát Tường Vĩnh Viễn + Mảnh Lục Kháng*150 + Mảnh Bộ Luyện Sư*150 + Hộp vạn năng chí tôn*200 + Vạn niên tham vương*10
TOP 3 Danh hiệu Năm Mới Vui Vẻ + Mảnh Lục Kháng*100 + Mảnh Bộ Luyện Sư*100 + Hộp vạn năng chí tôn*100 + Vạn niên tham vương*5

Lưu ý : Nếu đã sở hữu Giao Diện Tân Xuân Cát Tường có thể liên hệ fanpage để đổi 1 món vật phẩm tùy chọn

15. QUÀ CỨNG

Thời gian: 12/02 -> 16/02

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là mảnh tướng Lục Kháng có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*20 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*10
2500 Hộp vạn năng chí tôn*50 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*80 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*70
15000 Hộp vạn năng chí tôn*180 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*100
25000 Hộp vạn năng chí tôn*300 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*200
50000 Hộp vạn năng chí tôn*500 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*250

16. QUÀ MỀM

Thời gian: 12/02 -> 16/02

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*2000
Tứ thư*300
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*40
Sách chiến thần*50
Ngũ kinh đại cương*30

17. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 12/02 -> 16/02

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau:

Tích nạp Phần quà
5000 Siêu thần câu đỏ*1 + Tú nữ*1
15000 Siêu thần võ đỏ*1 + Siêu thần câu đỏ*1 + Bảo vật*1
25000 Thần võ đen*1 + Thần câu đen*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Bộ Luyện Sư*1
100000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1


BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ