Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TÂN XUÂN CÁT TƯỜNG

28/12/2020

CHUỖI SỰ KIỆN TÂN XUÂN CÁT TƯỜNG

1. Lì xì liền tay

- Thời gian: 29/12 -> 02/01

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Nội dung: Trong 5 ngày từ 29/12 - 02/01, chúa công tham gia sự kiện rớt từ phó bản thường, đánh thổ phỉ, phó bản tinh anh, đấu trường trong game để nhận vật phẩm lì xì. Sự kiện được reset mỗi ngày

Đổi lì xì tân xuân: Sau khi farm lì xì user tiến hành đổi qua sự kiện đổi với số lượng và vật phẩm như sau:

Số lượng lì xì Item đổi Số lần đổi
1 Đồng*200000 999
20 Tú nữ*1 10
30 Bảo vật*1 5
5 Đá giác nguyên*1 30
10 Đá lỗ ban*1 20
200 Thẻ Hiện Đại 30 ngày*1 1
150 Rương bản vẽ đỏ*1 2
5 Thiên thạch*500 999
5 Đá sao sơ*1 100
7 Đá sao cao*1 100
10 Nhân sâm*1 10
100 Bản vẽ đỏ*1 2
1 Đổi cuốc*2 lấy lì xì 20
150 Túi gấm cam TC 1
100 Trao đổi tướng đỏ cao*2 1
300 Thẻ Vũ Sư Tân Xuân (VV) 1
250 Siêu Thần võ đỏ*1 1
250 Siêu Thần cụ đỏ*1 1
250 Siêu Thần câu đỏ*1 1
10 Mẫu kim*100 100

2. Tụ Bảo Bồn Đón Xuân

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 29/12 

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương đổi chữ : Tam*5, Quốc*5, Vương*5, Giả*5 , Pháo Tân Xuân*2, Đèn Tân Xuân*2, Mảnh Bộ Luyện Sư*40 và đổi trong 4 ngày liên tiếp, ngày 1 và ngày 4 chúa công có thể chọn 1 trong 2 cách:

Ngày Vật phẩm Kim cương đổi được
Ngày 1 Tam*5 5000
Tam*5 + Pháo Tân Xuân*2 6000
Ngày 2 Quốc*5 5000
Ngày 3 Vương*5 5000
Ngày 4 Giả*5 5000
Giả*5 + Đèn Tân Xuân*2 6000

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 02/01

 Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương đổi chữ : Pháo Tân Xuân*3 , Đèn Tân Xuân*3, Mảnh Bộ Luyện Sư*20 và đổi trong 2 ngày liên tiếp, mỗi ngày chúa công có 2 cách đổi

Ngày Vật phẩm Kim cương đổi được
Ngày 1 Pháo Tân Xuân*5 6000
Pháo Tân Xuân*3 3000
Ngày 2 Đèn Tân Xuân*5 6000
Đèn Tân Xuân*3 3000

3. BẢNG XẾP HẠNG TIÊU 

- Thời gian: 29/12 -> 02/01

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và năm trong TOP bảng xếp hạng trên toàn server sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh Lục Kháng ,Hộp vạn năng chí tôn,..."

4. THẦN TƯỚNG GIỜ VÀNG VÀ ĐUA TOP THẦN TƯỚNG GIỜ VÀNG

- Thời gian: 29/12 -> 02/01

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện,khi tham gia chiêu mộ Tướng bằng tính năng Thần Tướng, Chúa công sẽ được tích điểm và đưa vào BXH TOP Thần Tướng All Server.

- Khi kết thúc sự kiện, Chúa công có mặt trong BXH sẽ nhận được phần quà cực lớn của hệ thống

- Ngoài ra sẽ có thêm 1 Phần quà Thần Binh dành cho các Chúa công đạt TOP 5 trở lên trong BXH liên Server

Top Item
1 Trang bị thái tử đỏ TC*1
2 Siêu thần võ đỏ TC*1
3
4 Thần võ đỏ TC*1
5

5. SIÊU TIÊU PHÍ - NHẬN TƯỚNG LƯU KIM

- Thời gian: 29/12 -> 02/01

- Trong 5 ngày tiêu phí 300k KC có thể liên hệ admin để chọn 1 các phần quà sau , lưu ý chúa công liên hệ chọn quà trong vòng 1 tuần từ sau khi kết thúc sự kiện, sau khi kết thúc sự kiện sẽ không thể nhận lại.

Trang bị thái tử đỏ TC*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần câu đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần võ đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần cụ đen siêu*1 + Túi gấm đen TC*1

Bộ Luyện Sư*1

Lục Kháng*1

6. NẠP ĐƠN X2 MỖI MỐC

- Thời gian: 29/12 -> 02/01

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Nội dung: Nạp đơn đúng mốc nhận thêm KC tặng kèm

STT Mốc KC Số lần nhận
1 100 100 10
2 500 500 1
3 1000 1000 1
4 2500 2500 1
5 5000 5000 1
6 10000 10000 1
7 25000 25000 1
8 50000 50000 1

7. GHÉP CHỮ - SĂN SALE

- Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

- Thời gian: 29/12 -> 03/01

- Nội dung: Từ 29/12 -> 03/01 người chơi tham gia các chuỗi nhiệm vụ dưới đây để nhận quà

Ngày Nhiệm vụ Chữ cái
Ngày 1 Tích nạp 5000 KC F
Ngày 2 Tích nạp 5000 KC U
Ngày 3 Tích nạp 5000 KC N
Ngày 4 Tích tiêu 20000 KC T
Ngày 5 Tích nạp 2500 KC A
Ngày 6 Gửi all server P

- Đổi phần quà:

Chữ ghép được Quà Số lượt đổi
FUN Hộp vạn năng chí tôn*150 1
FUN Mảnh Lục Kháng*80 1
TAP Hộp vạn năng chí tôn*50 1
TAP Mảnh Lục Kháng*40 1
FUNTAP Bộ Luyện Sư*1 1
FUNTAP Siêu Thần Cụ Đen TC*1 1

8. ĐUA TOP BỒNG LAI

- Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

- Thời gian: 29/12 -> 02/01

- Nội dung: Tích HP cá nhân thảo phạt, có thể nhận thưởng nhiệm vụ sự kiện, sự kiện kết thúc phát thưởng theo TOP cá nhân.

9. QUÀ CỨNG

Thời gian: 29/12 -> 02/01

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là mảnh tướng Lục Kháng có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*10 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*10
2500 Hộp vạn năng chí tôn*30 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*30
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*50
15000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*70
25000 Hộp vạn năng chí tôn*200 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*100
50000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*150

10. QUÀ MỀM

Thời gian: 29/12 -> 02/01

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*1000
Tứ thư*150
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*20
Sách chiến thần*30
Ngũ kinh đại cương*25

11. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 29/12 -> 02/01

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau:

Tích nạp Phần quà
5000 Siêu thần võ đỏ*1 + Bản vẽ đỏ*1
15000 Siêu thần võ đỏ*1 + Siêu thần cụ đỏ*1
25000 Trang bị thái tử đỏ*1 + Thần binh đen*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Lục Kháng*1
100000 Siêu Thần binh đen*1 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1
150000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Tinh hoa chiến văn đen*20

12. CHỢ ZỜI

- Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

- Thời gian: 29/12 -> 02/01

Vật phẩm đổi Kim cương Vật phẩm nhận Lượt đổi
Mảnh vạn năng sử thi*150 20000 Tướng hắc kim thường 5
Mảnh vạn năng sử thi*200 25000 Tướng hắc kim cao 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Tôn Quyền*1 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Lục Tốn*1 2
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Lục Kháng*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Lục Kháng*1 1
Thần võ đen*1 150000 Siêu thần võ đen  

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ