Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TIỄN TÁO VỀ TRỜI

01/02/2021

CHUỖI SỰ KIỆN TIỄN TÁO VỀ TRỜI

1. TỤ BẢO BỒN

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 03/02

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 2k kim cương nhận chữ Tam*2, Quốc*2, Vương*2, Giả*2, Hộp vạn năng chí tôn*50

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày 03/02 04/02 05/02 06/02
Đổi Tam*2 Quốc*2 Vương*2 Giả*2
Vật phẩm 2000 KC 2000 KC 2000 KC 2000 KC

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 04/02

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương nhận chữ Tam*5,Quốc*5,Vương*5,Giả*5,Mảnh Lục Kháng*40 

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày 03/02 04/02 05/02 06/02
Đổi Tam*5 Quốc*5 Vương*5 Giả*5
Vật phẩm 5000 KC 5000 KC 5000 KC 5000 KC

2. X2 KIM CƯƠNG

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 04/02

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Khi chúa công nạp sẽ nhận được x2 kim cương tổng nạp trong ngày.
- Lưu ý:
+ Chỉ áp dụng khi nạp trên trang nap.funtap.vn 
+ Quà sẽ được gửi qua thư 24 - 48h sau khi kết thúc sự kiện.

3. BẢNG XẾP HẠNG NẠP 

- Thời gian: 02/02 -> 06/02

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: Trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot.

- Bảng xếp hạng TRONG SERVER:

TOP QUÀ
1 Mảnh Lục Kháng*80,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*150,Tú nữ*7,Thiên thạch*50000,Ngũ kinh*20000,Ngũ kinh đại cương*500,Đan nghịch thiên*300
2 Mảnh Lục Kháng*60,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*120,Tú nữ*5,Thiên thạch*40000,Ngũ kinh*15000,Ngũ kinh đại cương*400,Đan nghịch thiên*250
3 Mảnh Lục Kháng*40,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*100,Tú nữ*4,Thiên thạch*30000,Ngũ kinh*10000,Ngũ kinh đại cương*300,Đan nghịch thiên*200
4 - 6 Mảnh Lục Kháng*30,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*70,Tú nữ*3,Thiên thạch*20000,Ngũ kinh*7000,Ngũ kinh đại cương*200,Đan nghịch thiên*150
7 - 10 Mảnh Lục Kháng*15,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*50,Tú nữ*2,Thiên thạch*10000,Ngũ kinh*5000,Ngũ kinh đại cương*100,Đan nghịch thiên*100
11 - 30 Mảnh Lục Kháng*10,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*30,Tú nữ*1,Thiên thạch*5000,Ngũ kinh*2000,Ngũ kinh đại cương*50,Đan nghịch thiên*50

- Bảng xếp hạng TOÀN SERVER:

TOP QUÀ
1 Mảnh Bộ Luyện Sư*200,Mảnh Lục Kháng*200,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*300,Mẫu kim*30000,Tứ thư*2500,Vạn niên tham vương*10,Sách chiến thần*300
2 Mảnh Bộ Luyện Sư*160,Mảnh Lục Kháng*160,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*200,Mẫu kim*25000,Tứ thư*2000,Vạn niên tham vương*8,Sách chiến thần*250
3 Mảnh Bộ Luyện Sư*120,Mảnh Lục Kháng*120,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*150,Mẫu kim*20000,Tứ thư*1500,Vạn niên tham vương*6,Sách chiến thần*200
4 - 6 Mảnh Bộ Luyện Sư*80,Mảnh Lục Kháng*80,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*100,Mẫu kim*15000,Tứ thư*1000,Vạn niên tham vương*4,Sách chiến thần*150
7 - 10 Mảnh Bộ Luyện sư*50,Mảnh Lục Kháng*50,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*80,Mẫu kim*10000,Tứ thư*500,Vạn niên tham vương*3,Sách chiến thần*100
11 - 30 Mảnh Bộ Luyện sư*20,Mảnh Lục Kháng*20,Hộp Vạn Năng chí tôn TC*50,Mẫu kim*5000,Tứ thư*300,Vạn niên tham vương*2,Sách chiến thần*50

4. BẢNG XẾP HẠNG TIÊU 

- Thời gian: 02/02 -> 06/02

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và năm trong TOP bảng xếp hạng trên toàn server sẽ nhận được những phần quà cực hot.

TOP QUÀ
1 Mảnh Lục Kháng*80, Hộp vạn năng chí tôn*80,Đá thiên công*30,Tro thần hỏa*10,Bảo vật*5,Tam sinh thủy*20000
2 Mảnh Lục Kháng*60, Hộp vạn năng chí tôn*60,Đá thiên công*25,Tro thần hỏa*7,Bảo vật*4,Tam sinh thủy*15000
3 Mảnh Lục Kháng*40, Hộp vạn năng chí tôn*40,Đá thiên công*20,Tro thần hỏa*5,Bảo vật*3,Tam sinh thủy*10000
4 - 6 Mảnh Lục Kháng*20,Hộp vạn năng chí tôn*20,Đá thiên công*15,Tro thần hỏa*3,Bảo vật*2,Tam sinh thủy*8000
7 - 10 Mảnh Lục Kháng*15,Hộp vạn năng chí tôn*15,Đá thiên công*10,Tro thần hỏa*2,Bảo vật*1,Tam sinh thủy*5000
11 - 30 Mảnh Lục Kháng*10,Hộp vạn năng chí tôn*10,Đá thiên công*10,Tro thần hỏa*2,Bảo vật*1,Tam sinh thủy*3000

5. CHỢ ZỜI

- Thời gian: 02/02 -> 06/02

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Vật phẩm đổi Kim cương Vật phẩm nhận Lượt đổi
Mảnh vạn năng sử thi*150 20000 Tướng hắc kim thường 5
Mảnh vạn năng sử thi*200 25000 Tướng hắc kim cao 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Tôn Quyền*1 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Lục Tốn*1 2
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Lục Kháng*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Lục Kháng*1 1
Thần võ đen*1 150000 Siêu thần võ đen 1
Thần cụ đen*1 150000 Siêu thần cụ đen 1
Thần câu đen*1 150000 Siêu thần câu đen 1
Hộp vạn năng chí tôn*30 10000 Tinh hoa chiến văn đen*1 20
Tim thủy tinh*300 100000 Tinh hoa chiến văn đen*20 1

6. ĐOẠT BẢO VÀ TÍCH NẠP ĐOẠT BẢO

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 02/02 -> 06/02

Lưu ý: sự kiện đọat bảo với những phần quà hoàn toàn mới

Quy tắc:

7. ĐẬP TRỨNG VÀNG

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

Thời gian: 02/02 -> 06/02

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công có thể nhận được búa vàng và búa bạc

Búa Vàng: Nhận qua sự kiện Nạp Đơn và Đổi Thưởng Vàng. 

Búa Bạc: Nhận qua phụ bản cốt truyện, phụ bản tinh anh, tham gia thi đấu, đánh thổ phỉ.

8. ĐĂNG NHẬP TẶNG TIM THỦY TINH

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 02/02 -> 06/02

Nội dung: Chỉ cần đăng nhập, nhận ngay tim thủy tinh

Đăng nhập Item
Ngày 1 Tim thủy tinh*3
Ngày 2 Tim thủy tinh*3
Ngày 3 Tim thủy tinh*3
Ngày 4 Tim thủy tinh*3
Ngày 5 Tim thủy tinh*3
5 ngày Tim thủy tinh*5 + Chữ A*1

9. ĐẠI TƯỚNG LƯU KIM

Thời gian: 02/02 -> 06/02

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công tích nạp để có thể nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn

Tích nạp Nhận
500 Hộp vạn năng chí tôn*10
1000 Hộp vạn năng chí tôn*30
2500 Tôn Quyền*1 + Lục Tốn*1
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Lục Kháng*1 + Bộ Luyện Sư*1

10. QUÀ CỨNG

Thời gian: 02/02 -> 06/02

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là Bộ Luyện Sư có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*20 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*10
2500 Hộp vạn năng chí tôn*50 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*80 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*70
15000 Hộp vạn năng chí tôn*180 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*100
25000 Hộp vạn năng chí tôn*300 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*200
50000 Hộp vạn năng chí tôn*500 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*250

11. QUÀ MỀM

Thời gian: 02/02 -> 06/02

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*2000
Tứ thư*300
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*40
Sách chiến thần*50
Ngũ kinh đại cương*30

12. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 02/02 -> 06/02

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Phần quà
5000 Siêu thần câu đỏ*1 + Tú nữ*1
15000 Siêu thần võ đỏ*1 + Siêu thần câu đỏ*1 + Bảo vật*1
25000 Thần võ đen*1 + Thần câu đen*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Bộ Luyện Sư*1
100000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1

13.GHÉP CHỮ SĂN SALE

- Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

- Thời gian: 02/02 -> 07/02

- Nội dung: Từ 02/02 -> 07/02 người chơi tham gia các chuỗi nhiệm vụ dưới đây để nhận quà

Ngày Nhiệm vụ Chữ cái
Ngày 1 Tích nạp 5000 KC F
Ngày 2 Tích nạp 2500 KC U
Ngày 3 Tích nạp 5000 KC N
Ngày 4 Tích tiêu 20000 KC T
Ngày 5 Đăng nhập A
Ngày 6 Tích nạp 2500 KC P

- Đổi phần quà:

Chữ ghép được Quà Số lượt đổi
FUN Hộp vạn năng chí tôn*150 1
FUN Mảnh Lục Kháng*80 1
TAP Hộp vạn năng chí tôn*50 1
TAP Mảnh Lục Kháng*40 1
FUNTAP Bộ Luyện Sư*1 1
FUNTAP Siêu Thần Câu Đen TC*1 1

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ