Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TÔN VINH PHÁI ĐẸP 20/10 PHẦN 2

19/10/2020

CHUỖI SỰ KIỆN TÔN VINH PHÁI ĐẸP 20/10 PHẦN 2

Ngày phụ nữ Việt Nam là một ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh những người phụ nữ, được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 hàng năm ở Việt Nam. Vào dịp này, phụ nữ ở Việt Nam được nhiều người bày tỏ sự quan tâm và tôn vinh dưới nhiều hình thức nhưng phổ biến nhất vẫn là tặng thần tướng Bộ Luyện Sư, Lục Kháng...hiện diện tại bộ sự kiện mới của Tam Quốc Vương Giả.

 

9. FARM NÔNG DÂN - ĐỔI LÌ XÌ

- Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

- Thời gian: 20/10 -> 24/10

- Nội dung: Trong 5 ngày từ 20/10 - 24/10, user tham gia sự kiện rớt từ phó bản thường, đánh thổ phỉ, phó bản tinh anh, đấu trường trong game để nhận vật phẩm lì xì. sự kiện được reset mỗi ngày

- Sau khi farm lì xì user tiến hành đổi qua sự kiện đổi với số lượng và vật phẩm như sau :

(Sự kiện được làm mới mỗi ngày)

Đổi lì xì/ Số lượng lì xì Item đổi Số lần đổi

1

Đồng*200000

999

20

Tú nữ*1

10
30

Bảo vật*1

5
5

Đá giác nguyên*1

30
10

Đá lỗ ban*1

20
200

Thẻ Hiện Đại 30 ngày*1

1
150

Rương bản vẽ đỏ*1

2
150

Thần võ cam*1

3
150

Thần câu cam*1

3
5

Thiên thạch*500

999
5

Đá sao sơ*1

100
7

Đá sao cao*1

100
10

Nhân sâm*1

10
5

Hà thủ ô*1

10
100

Bản vẽ cam*1

2
1

Đổi Bánh trung thu*2 lấy lì xì

20
150

Túi gấm cam TC

1
100

Trao đổi tướng đỏ cao*2

1
300

Thẻ Lẩu Tân xuân vĩnh viên

1
250

Thần võ đỏ*1

1
250

Thần cụ đỏ*1

1
250

Thần câu đỏ*1

1

 

10. CHỢ ĐEN VƯƠNG GIẢ

- Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

- Thời gian: 20/10 -> 24/10

- Nội dung: Chúa công dùng các vật phẩm cũ từ các tính năng như bảo vật và tú nữ để đổi sang các tài nguyên khác với giới hạn số lượt đổi

Vật phẩm đổi Vật phẩm nhận Số lần đổi

Rượu hoa lê*10

Đồng*1000000

30

Ngọc Lộ Xuân*10

Đồng*1000000

30

Túy Thái Bạch*7

Đồng*1000000

30

Giao trì ngọc dịch*5

Đồng*1000000

20

Kết đồng tâm*10

Đồng*1000000

30

Vòng lưu ly*10

Đồng*1000000

30

Ngọc như ý*7

Đồng*1000000

30

Đá tam sinh*5

Đồng*1000000

20

Linh lung châu sơ*20

Thiên thạch*300

50

Linh lung châu trung*10

Thiên thạch*500

50

Linh lung châu cao*5

Thiên thạch*1500

50

Sách quân trận*20

Huyền thạch tím*1

20

Sách kỳ môn*10

Huyền thạch tím*1

20

Sách thượng cổ*5

Huyền thạch cam*1

20

Sách thượng cổ*20

Huyền thạch đỏ*1

20

Tăng tốc kiến trúc VI*30

Lúa*1000000

30

Tăng tốc kiến trúc VII*20

Lúa*1000000

30

Tăng tốc kiến trúc VIII*10

Lúa*1000000

30

 

11. SIÊU TIÊU PHÍ BỘ LUYỆN SƯ

- Phạm vi: all serverr

- Thời gian: 20/10 -> 24/10

- Nội dung: Trong 5 ngày tiêu phí 200k KC có thể liên hệ admin để chọn 1 các phần quà sau

Trang bị thái tử đỏ TC*1
Thần câu đen siêu*1
Thần võ đen siêu*1
Thần cụ đen siêu*1
Mảnh Bộ Luyện Sư*80

- Lưu ý : Thời gian chọn quà là trong 1 tuần kể từ khi kết thúc sự kiện. Quá thời gian quy định được tính là hết thời gian sự kiện

 

12. GIẢM GIÁ TƯỚNG NỮ - 20 THÁNG 10

- Phạm vi: all server

- Thời gian: Duy nhất trong ngày 20/10

- Nội dung: Nạp đơn để nhận ngay các thần tướng nữ 

Nạp đơn Tướng nữ Số lượt mua
2500 Tôn Thượng Hương*1 1
5000 Trương Tinh Thái*1 + Hoàng Nguyệt Anh*1 1
10000 Điêu Thuyền*1 1
25000 Mảnh Bộ Luyện Sư*100 1

 

13. SALE SẬP SÀN - MỪNG 20 THÁNG 10

- Phạm vi: all server

- Thời gian: Duy nhất trong ngày 20/10

- Nội dung:

+ Trong thời gian sự kiện, nạp tới đâu nhận quà tới đó (có cộng dồn). Nạp ít nhiều quà

+ Chỉ áp dụng với các hình thức nạp tại trang: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-vuong-gia

+ Quà sự kiện sẽ được trả ngay dưới dạng gift-code trên trang playfun.vn

(Ví dụ trong ngày 20 chúa công nạp 500k, sang ngày hôm sau sẽ nhận ngay tất cả 3 phần quà dưới dạng gift-code trên trang playfun.vn)

- Phần thưởng:

Tích nạp KC

Quà gift-code

500 Hộp Vạn Năng chí tôn TC*5,Đá sao-cao*10,Nhân sâm ngàn năm*2,Tú Nữ (TC)*1
1000 Hộp Vạn Năng chí tôn TC*15,Nhân sâm ngàn năm*3,Vương Ngữ Yên*1,Bảo Vật (TC)*1,Lưu Kim*1
2500 Hộp Vạn Năng chí tôn TC*30,Nhân sâm ngàn năm*5,Đá Thiên Công*10,Tro Thần Hỏa*2,Vương Ngữ Yên*1,Lưu Kim*1

 

14. KHAI BẢO HỘP - TỰ CHỌN

Phạm vi: All server

Thời gian: 20/10 -> 24/10

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

- Tích nạp ngày : 20/10

Tích Nạp Item
1000

Hộp vạn năng chí tôn*10 + Đá luân hồi*500 + Tam sinh thủy*1000

2500

Hộp vạn năng chí tôn*20 + Đá luân hồi*1000 + Tam sinh thủy*2000

5000

Hộp vạn năng chí tôn*30 + Đá luân hồi*3000 + Tam sinh thủy*6000

10000

Hộp vạn năng chí tôn*50 + Đá luân hồi*6000 + Tam sinh thủy*12000

25000

Hộp vạn năng chí tôn*100 + Đá luân hồi*8000 + Tam sinh thủy*16000

50000

Hộp vạn năng chí tôn*150 + Đá luân hồi*10000 + Tam sinh thủy*20000

 

- Tích nạp ngày : 21/10

Tích Nạp Item
1000 Mảnh Lục Kháng*5 + Sách chiến thần*2
2500 Mảnh Lục Kháng*10 + Sách chiến thần*5
5000 Mảnh Lục Kháng*15 + Sách chiến thần*10
10000 Mảnh Lục Kháng*20 + Sách chiến thần*15
25000 Mảnh Lục Kháng*30 + Sách chiến thần*20
50000 Mảnh Lục Kháng*50 + Sách chiến thần*30

 

- Tích nạp : 22/10

Tích Nạp

Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Ngũ kinh đại cương*5
2500 Hộp vạn năng chí tôn*20 + Ngũ kinh đại cương*10
5000 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Ngũ kinh đại cương*15
10000 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Ngũ kinh đại cương*20
25000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Ngũ kinh đại cương*30
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150 + Ngũ kinh đại cương*50

 

- Tích nạp : 23/10

Tích Nạp

Item

1000 Mảnh Lục Kháng*5 + Tứ thư*10 + Ngũ kinh*50
2500 Mảnh Lục Kháng*10 + Tứ thư*25 + Ngũ kinh*120
5000 Mảnh Lục Kháng*15 + Tứ thư*50 + Ngũ kinh*250
10000 Mảnh Lục Kháng*20 + Tứ thư*100 + Ngũ kinh*500
25000 Mảnh Lục Kháng*30 + Tứ thư*250 + Ngũ kinh*1200
50000 Mảnh Lục Kháng*50 + Tứ thư*500 + Ngũ kinh*2500

 

- Tích nạp : 24/10

Tích Nạp

Item

1000 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Nhân sâm*4 + Khí hồn cao*5
2500 Hộp vạn năng chí tôn*20 + Nhân sâm*6 + Khí hồn cao*10
5000 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Nhân sâm* 8 + Khí hồn cao*20
10000 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Nhân sâm*12 + Khí hồn cao*30
25000 Hộp vạn năng chí tôn*80 + Nhân sâm*20 + Khí hồn cao*40
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150+ Nhân sâm*40 + Khí hồn cao*50

 

- NẠP LIÊN TIẾP - LÃNH THẦN BINH

- Sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau:

- Nhận mốc cao nhất đạt được, không cộng dồn các mốc dưới

Tích nạp Item
Tích Nạp 3000 KC Lệnh thần võ cam*1 + Bảo vật*1
Tích Nạp 4000 KC Lệnh thần võ cam*1 + Bảo vật*2
Tích Nạp 7500 KC Lệnh thần võ đỏ*1 + Bảo vật*1
Tích Nạp 10000 KC  Lệnh thần võ đỏ*1 + Bảo vật*2 + Bản vẽ đỏ*1
Tích Nạp 15000 KC Lệnh thần võ đỏ*1 + Bảo vật*2 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 20000 KC Trang bị thái tử cam TC*1 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 30000 KC Siêu thần võ đỏ*1 + Vương Ngữ Yên*1 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 40000 KC Trang bị thái tử cam TC*2 + Vương Ngữ Yên*1 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 75000 KC Thần binh đen*1 + Túi gấm Bàng Đức*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ TC*1 + Túi gấm Bàng Đức*1
Tích Nạp 100000 KC Thần binh đen*2 + Túi gấm Bàng Đức*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ TC*2 + Túi gấm Bàng Đức*1
Tích Nạp 150000 KC Siêu Thần binh đen*1 + Lục Kháng*1 + Bản vẽ đỏ*3

Tích Nạp 200000 KC

Siêu Thần binh đen*1 + Lục Kháng*1 + Trang bị thái tử đỏ*1

Tích Nạp 250000 KC

Siêu Thần binh đen*2 + Trang bị thái tử đỏ*1 + Bộ Luyện Sư*1

 

LƯU Ý: CÁC CHÚA CÔNG LIÊN HỆ VỚI FANPAGE TAM QUỐC VƯƠNG GIẢ ĐỂ CHỌN QUÀ

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ