Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Tranh Bá Liên Server

16/05/2019

 

Chuỗi Sự Kiện Tranh Bá Liên Server

Chư vị Chúa Công thân mến !

Để trợ chiến trong dịp Liên Server, Tam Quốc Vương Giả xin gửi đến các Chúa Công chuỗi sự kiện đặc biệt với nhiều phần thưởng hấp dẫn: 

1. Sự Kiện Đua TOP Nạp Trong Server và AllServer
Thời gian: Từ 0h00 ngày 17/05 đến 23h59 ngày 19/05
Phạm vi: Từ S1 -> S30
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp KNB ingame đạt TOP sẽ nhận được các phần quà vô cùng quý giá!

TOP Trong Server

TOP Phần thưởng
1 Mảnh tướng đen cao (TC)*80 + Mảnh tướng đỏ sử thi (TC)*80 + Thiên thạch*20.000
2 Mảnh tướng đen cao (TC)*60 + Mảnh tướng đỏ sử thi (TC)*60 + Thiên thạch*15.000
3 Mảnh tướng đen cao (TC)*40 + Mảnh tướng đỏ sử thi (TC)*40 + Thiên thạch*10.000
4-6 Mảnh tướng đen cao (TC)*40 + Thiên thạch*8.000
7-10 Mảnh tướng đỏ sử thi (TC)*60 + Thiên thạch*5.000
11-20 Mảnh tướng đỏ sử thi (TC)*40 + Thiên thạch*2.000

 

TOP Liên Server

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh tướng đen sử thi (TC)*250 + Mảnh tướng đen cao (TC)*400 + Rương Huyền Vũ Cam (TC)*3
2 Mảnh tướng đen sử thi (TC)*200 + Mảnh tướng đen cao (TC)*300 + Rương Huyền Vũ Cam (TC)*2
3 Mảnh tướng đen sử thi (TC)*150 + Mảnh tướng đen cao (TC)*200 + Rương Huyền Vũ Cam (TC)*1
4-6 Mảnh tướng đen sử thi (TC)*100 + Mảnh tướng đen cao (TC)*100 + Rương Huyền Vũ Cam (TC)*1
7-10 Mảnh tướng đen sử thi (TC)*80 + Mảnh tướng đen cao (TC)*80 + Rương Huyền Vũ Cam (TC)*1
11-20 Mảnh tướng đen sử thi (TC)*60 + Mảnh tướng đen cao (TC)*60 + Thiên thạch*15.000
21-50 Mảnh tướng đen sử thi (TC)*30 + Mảnh tướng đen cao (TC)*30 + Thiên thạch*10.00

 

2. Sự Kiện Tầm Bảo Trang Bị
Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server
Thời gian: 
Từ 0:00 Sáng ngày 17/05 đến 23:59 ngày 19/05/2019.
Nội dung:
- Sau khi mở sự kiện, có thể nhận các loại bảo vật, chi tiết bảo vật xem ở thanh hiển thị
- Tích lũy tầm bảo đạt số lượng nhất định, có thể ấn nhận rương thưởng tương ứng, chi tiết có thể ấn vào rương để kiểm tra.

 

3. Giảm Giá Mua Tài Nguyên

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

Thời gian: Thời gian: Từ 0:00 Sáng ngày 17/05 đến 23h59 ngày 17/05/2019

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công mua tài nguyên trong Shop sẽ được giảm giá


4.  Tăng Tốc Thu Thập

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server
Thời gian: Từ 0:00 Sáng ngày 18/05 đến 23:59 ngày 18/05/2019.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công thu thập tài nguyên sẽ gia tăng tốc độ


 

5. Giảm Giá Tẩy Luyện

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server
Thời gian: Từ 0:00 Sáng ngày 19/05 đến 23:59 ngày 19/05/2019.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công tẩy luyện trang bị sẽ được giảm giá

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân Trọng !

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ