Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TỤ BẢO BỒN LƯU KIM

21/11/2020


CHUỖI SỰ KIỆN TỤ BẢO BỒN LƯU KIM

1. TỤ BẢO BỒN LƯU KIM

- Thời gian: 0h00 đến 23h59 ngày 22/11

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Nội dung: Tích nạp 5k kim cương đổi chữ : Tam*5, Quốc*5, Vương*5, Giả*5 ,Mảnh Lục Kháng*20 và đổi trong 4 ngày liên tiếp

Ngày Vật phẩm Kim cương đổi được
Ngày 1 Tam*5 5000 + Mảnh Lục Kháng*5
Ngày 2 Quốc*5 5000 + Mảnh Lục Kháng*5
Ngày 3 Vương*5 5000 + Mảnh Lục Kháng*5
Ngày 4 Giả*5 5000 + Mảnh Lục Kháng*5

2.  BẢNG XẾP HẠNG TIÊU TRONG SERVER - BẢNG XẾP HẠNG TIÊU LIÊN SERVER

- Thời gian: 22/11 -> 26/11

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh lục kháng, Hộp van năng chí tôn,..."

 

- Thời gian: 22/11 -> 26/11

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh bộ luyện sư, Hộp van năng chí tôn,..."

3. TIÊU HOÀN KIM CƯƠNG (TÍCH TIÊU)

- Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

- Thời gian: 22/11 -> 26/11

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích tiêu KC để được hoàn lại số đã tiêu

Tiêu hoàn kim cương (Tích tiêu)
Tiêu Nhận lại
5000 500
10000 500
15000 500
20000 500
25000 500
30000 500
35000 1000
40000 1000
45000 1000
50000 1000
55000 1000
60000 1000
65000 1000
70000 1000
75000 1000
80000 2000
85000 2000
90000 2000
95000 2000
100000 2000
150000 5000

4. ĐUA TOP THẦN TƯỚNG GIỜ VÀNG

- Thời gian: 22/11 -> 26/11

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện,khi tham gia chiêu mộ Tướng bằng tính năng Thần Tướng, Chúa công sẽ được tích điểm và đưa vào BXH TOP Thần Tướng All Server.

- Khi kết thúc sự kiện, Chúa công có mặt trong BXH sẽ nhận được phần quà cực lớn của hệ thống

- Ngoài ra sẽ có thêm 1 Phần quà Thần Binh dành cho các Chúa công đạt TOP 5 trở lên trong BXH liên Server

Top Item
1 Thần Võ Đen TC*1
2 Túi gấm đen TC*1
3
4 Thần võ đỏ TC*1
5

5. ĐUA TOP BỒNG LAI

- Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

- Thời gian:  22/11 -> 26/11

- Nội dung: Tích HP cá nhân thảo phạt, có thể nhận thưởng nhiệm vụ sự kiện, sự kiện kết thúc phát thưởng theo TOP cá nhân.

6. SIÊU TIÊU NHẬN TƯỚNG LƯU KIM

- Thời gian: 22/11 -> 26/11

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Nội dung: Trong 5 ngày tiêu phí 250k KC có thể liên hệ admin để chọn 1 các phần quà sau:

Quà
Trang bị thái tử đỏ TC*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần câu đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần võ đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần cụ đen siêu*1 + Túi gấm đen TC*1
Bộ Luyện Sư*1
Lục Kháng*1

7. QUÀ CỨNG

- Thời gian: 22/11 -> 26/11

- Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện

+ Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn 
+ Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là mảnh tướng Lục Kháng có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*10 hoặc Mảnh Lục Kháng*5
2500 Hộp vạn năng chí tôn*30 hoặc Mảnh Lục Kháng*10
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50 hoặc Mảnh Lục Kháng*20
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 hoặc Mảnh Lục Kháng*30
15000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Lục Kháng*40
25000 Hộp vạn năng chí tôn*200 hoặc Mảnh Lục Kháng*60
50000 Hộp vạn năng chí tôn*330 hoặc Mảnh Lục Kháng*120

8. QUÀ MỀM

- Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Khí hồn cao*25 1
Trận pháp đăng cấp*50
Sách chiến thần*30
Ngũ kinh đại cương*25
Tứ thư*300
Đá luân hồi*1000
Nhân sâm*10
Đan thể lực*10
Tam sinh thủy*5000
Ngũ kinh*2000

9. TÍCH NẠP

- Nội dung: Tích nạp 5 ngày. Sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

QUÀ
Tích Nạp 3000 KC : Lệnh thần cụ cam*1 + Bảo vật*1
Tích Nạp 4000 KC : Lệnh thần cụ cam*1 + Bảo vật*2
Tích Nạp 7500 KC : Lệnh thần cụ đỏ*1 + Bảo vật*1
Tích Nạp 10000 KC : Lệnh thần cụ đỏ*1 + Bảo vật*2 + Bản vẽ đỏ*1
Tích Nạp 15000 KC : Lệnh thần cụ đỏ*1 + Bảo vật*2 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 20000 KC : Siêu thần cụ đỏ*1 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 30000 KC : Siêu thần võ đỏ*1 + Nhậm Doanh Doanh*1 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 40000 KC : Thần võ đen TC*1 + Nhậm Doanh Doanh*1 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 50000 KC : Trang bị thái tử đỏ TC*1 + Túi gấm Tôn Quyền*1
Tích Nạp 100000 KC : Siêu Thần binh đen*1 + Lục Kháng*1
Tích Nạp 150000 KC : Siêu Thần binh đen*1 + Lục Kháng*1 + Trang bị thái tử đỏ*1
Tích Nạp 200000 KC : Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Trang bị thái tử đỏ*1

 

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ