Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TỬ SÂM CHIÊU QUỐC

25/01/2021

CHUỖI SỰ KIỆN TỬ SÂM CHIÊU QUỐC

1. LÌ XÌ LIỀN TAY

- Thời gian: 26/01 -> 30/01

- Phạm vi: Các server đạt đủ 14 ngày tính từ thời điểm mở sự kiện.

- Nội dung: Trong 5 ngày từ 26/01 -> 30/01, chúa công tham gia sự kiện rớt từ phó bản thường, đánh thổ phỉ, phó bản tinh anh, đấu trường trong game để nhận vật phẩm lì xì. Sự kiện được reset mỗi ngày

Đổi lì xì: Sau khi farm lì xì user tiến hành đổi qua sự kiện đổi với số lượng và vật phẩm như sau:

Số lượng lì xì Item đổi Số lần đổi
1 Đồng*200000 999
20 Tú nữ*1 10
30 Bảo vật*1 5
5 Đá giác nguyên*1 30
10 Đá lỗ ban*1 20
200 Thẻ Hiện Đại 30 ngày*1 1
150 Rương bản vẽ đỏ*1 2
5 Thiên thạch*500 999
5 Đá sao sơ*1 100
7 Đá sao cao*1 100
10 Nhân sâm*1 10
100 Bản vẽ đỏ*1 2
1 Đổi cuốc*2 lấy lì xì 20
150 Túi gấm cam TC 1
100 Trao đổi tướng đỏ cao*2 1
300 Thẻ Vũ Sư Tân Xuân (VV) 1
250 Siêu Thần võ đỏ*1 1
250 Siêu Thần cụ đỏ*1 1
250 Siêu Thần câu đỏ*1 1
10 Mẫu kim*500 30

2. TỤ BẢO BỒN

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 29/01

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 2k kim cương nhận chữ Tam*2, Quốc*2, Vương*2, Giả*2, Hộp vạn năng chí tôn*50

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày 26/01 27/1 28/01 29/01
Đổi Tam*2 Quốc*2 Vương*2 Giả*2
Vật phẩm 2000 KC 2000 KC 2000 KC 2000 KC

- Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 30/01

Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương nhận chữ Tam*5,Quốc*5,Vương*5,Giả*5,Mảnh Lục Kháng*40

Đổi trong 4 ngày tiếp:

Ngày 27/01 28/01 29/01 30/01
Đổi Tam*5 Quốc*5 Vương*5 Giả*5
Vật phẩm 5000 KC 5000 KC 5000 KC 5000 KC

3. BẢNG XẾP HẠNG NẠP 

- Thời gian: 26/01 -> 30/01

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh Lục Kháng, Mảnh Bộ Luyện Sư,..."

4. BẢNG XẾP HẠNG TIÊU 

- Thời gian: 26/01 -> 30/01

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và năm trong TOP bảng xếp hạng trên toàn server sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh Bộ Luyện Sư ,Hộp vạn năng chí tôn,..."

5. SIÊU TIÊU PHÍ

- Thời gian: 26/01 -> 30/01

- Trong 5 ngày tiêu phí 300k KC có thể liên hệ admin để chọn 1 các phần quà sau , lưu ý chúa công liên hệ chọn quà trong vòng 1 tuần từ sau khi kết thúc sự kiện, sau khi kết thúc sự kiện sẽ không thể nhận lại

QUÀ
Trang bị thái tử đỏ TC*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần câu đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần võ đen siêu*1+ Túi gấm đen TC*1
Thần cụ đen siêu*1 + Túi gấm đen TC*1
Bộ Luyện Sư*1
Lục Kháng*1

6. ĐẠI TƯỚNG LƯU KIM

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 26/01 -> 30/01

Nội dung: Trong 5 ngày diễn ra sự kiện, chúa công tích nạp đạt mốc sẽ nhận được quà, nạp đạt mốc nào nhận quà mốc đó (Sự kiện ingame)

Tích nạp Nhận
500 Hộp vạn năng chí tôn*10
1000 Hộp vạn năng chí tôn*30
2500 Tôn Quyền*1 + Lục Tốn*1
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Lục Kháng*1 + Bộ Luyện Sư*1

7. ĐUA TOP BỒNG LAI

- Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

- Thời gian: 26/01 -> 30/01

- Nội dung: Tích HP cá nhân thảo phạt, có thể nhận thưởng nhiệm vụ sự kiện, sự kiện kết thúc phát thưởng theo TOP cá nhân.

8. PHONG HẦU BÁI TƯỚNG

- Thời gian: 26/01 -> 30/01

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Phần quà đạt được: Mảnh tướng lưu kim

Nạp đơn Lệnh bài thần tướng nhận được Lượt mua
100 1 20
500 5 15
1000 10 10
2500 25 5
5000 50 3
10000 120 2

 

9. QUÀ CỨNG

Thời gian: 26/01 -> 30/01

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là mảnh tướng Lục Kháng có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*20 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*10
2500 Hộp vạn năng chí tôn*50 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*80 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*70
15000 Hộp vạn năng chí tôn*180 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*100
25000 Hộp vạn năng chí tôn*300 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*200
50000 Hộp vạn năng chí tôn*500 hoặc Mảnh Bộ Luyện Sư*250

10. QUÀ MỀM

Thời gian: 26/01 -> 30/01

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*2000
Tứ thư*300
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*40
Sách chiến thần*50
Ngũ kinh đại cương*30

11. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 26/01 -> 30/01

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau:

Tích nạp Phần quà
5000 Siêu thần câu đỏ*1 + Tú nữ*1
15000 Siêu thần võ đỏ*1 + Siêu thần câu đỏ*1 + Bảo vật*1
25000 Thần võ đen*1 + Thần câu đen*1
50000 Siêu Thần binh đen*1 + Bộ Luyện Sư*1
100000 Siêu Thần binh đen*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1


BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ