Tải Game

[Giải Đấu] Lạc Dương Đỉnh Chiến Mùa 2

29/05/2019

[Giải Đấu] Lạc Dương Đỉnh Chiến Mùa 2

Phạm vi: Toàn bộ máy chủ Cụm 1
Thời gian: Từ 9h00 ngày 31/05 đến 9h00 ngày 04/06
- 9h00 sáng ngày 31/05: Bảo trì server liên chiến cụm 1
- 9h00 sáng ngày 04/06: Bảo trì tách server liên chiến cụm 1
Nội dung:
- Trong thời gian diễn ra sự kiện Liên Chiến Server, bang hội chiếm được Lạc Dương - Trường An - Thành Đô sẽ nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Đặc biệt, bang chủ của bang hội chiếm được Lạc Dương sẽ nhận được 1 phần quà Outgame "Thiên Tử Ấn"
- 30 máy chủ sẽ được chia làm 5 đấu trường, sẽ có 5 Bang Chủ nhận được "Thiên Tử Ấn"
Đấu trường 1: (S1+S7) Vs (S2+S3) Vs (S4+S6)
Đấu trường 2: (S5+S8) Vs (S9+S11) Vs (S10+S12)
Đấu trường 3: (S13+S14) Vs (S15+S16) Vs (S17+S18)
Đấu trường 4: (S19+S21) Vs (S20+S22) Vs (S23+S25)
Đấu trường 5: (S24+S26) Vs (S27+S28) Vs (S29+S30)
Giải thưởng:

TOP Điều Kiện Người Nhận Quà
1 Chiếm Lạc Dương Bang Chủ

Ấn kỳ lân*3 + Linh lung châu cao*20 + Thiên thạch*20.000 + Túi tài nguyên 20 vạn*5 + Rương hồn thạch lv7*1

Thành Viên

Linh lung châu cao*10 + Thiên thạch*10.000 + Túi tài nguyên 20 vạn*3 + Rương hồn thạch lv5*1

2 Chiếm Trường An Bang Chủ

Ấn kỳ lân*2 + Linh lung châu cao*15 + Thiên thạch*16.000 + Túi tài nguyên 20 vạn*4 + Rương hồn thạch lv6*1

Thành Viên

Linh lung châu cao*8 + Thiên thạch*8.000 + Túi tài nguyên 20 vạn*2 + Rương hồn thạch lv5*1

3 Chiếm Thành Đô Bang Chủ

Ấn kỳ lân*1 + Linh lung châu cao*10 + Thiên thạch*12.000 + Túi tài nguyên 20 vạn*3 + Rương hồn thạch lv6*1

Thành Viên Linh lung châu cao*5 + Thiên thạch*6.000 + Túi tài nguyên 20 vạn*1 + Rương hồn thạch lv5*1

 

coolLưu ý: Nếu bang hội chiếm được nhiều hơn 1 thành, sẽ chỉ tính TOP cao nhất. Ví dụ chiếm được cả Lạc Dương và Trường An chỉ nhận được phần quà của Lạc Dương.

Sẵn sàng tham gia một mùa giải sôi động cùng Tam Quốc Vương Giả nào các Chúa Công ơi!!!

BQT Tam Quốc Vương Giả
Kính Báo!

 

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ