Tải Game

HOẠT ĐỘNG LIÊN SERVER MÙA 9: PHONG THẦN BẢNG

17/12/2020

HOẠT ĐỘNG LIÊN SERVER MÙA 9: PHONG THẦN BẢNG

Chúa công thân mến,

Để tiếp thêm lửa cho anh em, BQT quyết định khởi tranh giải đấu Liên server mùa 9 để anh em có cơ hội giao lưu và cũng là bước đệm để đi tiếp các bước tiếp theo. Cụ thể chi tiết giải đấu như sau:

 

1. Danh sách các server tham gia hoạt động và các bảng đấu:

Bảng 1 Bảng 2 Bảng 3
C6S1

C7S1

C7S7
C6S18 C7S3 C7S8
C6S26 C7S5 C7S9

Cơ chế đánh nhau :

- Đối với cụm 1

Thời gian diễn ra : 18/12 - 20/12
Cơ chế phân tranh : Tính điểm ngoài

- Với mỗi Châu Thành chiếm được, bang hội sẽ được tính 100 điểm
- Bang hội nào chiếm được cả 3 Châu Thành sẽ nhận được thêm 100 điểm
- Bang hội chiếm lĩnh được Lạc Dương cuối cùng sẽ nhận được 500 điểm

- Trong trường hợp 2 bang bằng điểm nhau, sẽ tính TOP theo mức độ ưu tiên Châu Thành: Trường An > Kiến Nghiệp > Uyển Thành > Thành Đô > Nghiệp Thành

Kết quả điểm sẽ được tổng kết và công bố vào ngày 22/12

2. Cơ chế gói tiếp tế

Hoạt động liên server lần này sẽ có những đặc quyền như sau : vào mỗi mùa, người chơi có thể được mua các gói tiếp tế với giá "siêu shock" tại Shop đặc biệt như sau :

Ngày mua Mua trong shop đặc biệt Gói tiếp tế Số lượt mua
18/12 200KC Gói 1 : Túi tài nguyên 10 vạn*100 1
200KC Gói 3 : Lệnh công thành*1000 1
19/12 200KC Gói 4 : Lúa*100.000.000 1
200KC Gói 5 : Tăng tốc hành quân*100 1

3. Mộ binh

- Mộ binh thông qua 3 hình thức , kéo dài 4 ngày liên server

Số lượt nạp/đổi Hình thức KC Số lính 7 nhận
  Tích nạp 2500 Lính cung :5000
  Tích tiêu 20000 Lính bộ :5000
4

Shop đặc biệt

2500 Lính kỵ :1000
1 Nạp đơn 2500 Lính thiết xa :5000

4. Phần thưởng có gì

- TOP Giết địch

TOP Quà

1

Mảnh Bộ Luyện Sư*30,Hộp vạn năng chí tôn*50, Ngũ kinh*5000 , Tứ thư*500 , Vạn niên tham vương*5
2 - 3 Mảnh Bộ Luyện Sư*20,Hộp vạn năng chí tôn*30, Ngũ kinh*3000, Tứ thư*300 , Vạn niên tham vuong*3
4 - 5 Mảnh Bộ Luyện Sư*10,Hộp vạn năng chí tôn*10, Ngũ kinh*1000 , Tứ thư*100, Vạn niên tham vương*1

 - Quà Top Bang:

TOP BANG

Quà

1

Hộp vạn năng chí tôn*60 + Mảnh Lục Kháng*30 + Đá luân hồi*3000 + Mẫu kim*30000 + Bảo vật*3 + Tú nữ*3

2

Hộp vạn năng chí tôn*40 +Mảnh Lục Kháng*20 + Đá luân hồi*2000 + Mẫu kim*20000 + Bảo vật*2 + Tú nữ*2

3

Hộp vạn năng chí tôn*20 +Mảnh Lục Kháng*10 + Đá luân hồi*1000 + Mẫu kim*10000 + Bảo vật*1 + Tú nữ*1

Lưu ý :

- Phần quà sẽ được gửi dưới dạng giftcode, sau khi công bố kết quả, các vị bang chủ của 3 bang sẽ liên hệ tin nhắn fanpage để nhận giftcode

- Số thành viên bang nhận code là số thành viên được tính đến 20h59 ngày 20/12

- Đối với 3 bảng đấu

Thời gian diễn ra : 18/12 - 21/12
Cơ chế đánh nhau : Tính điểm tranh top

- Cơ chế : Cộng điểm liên chiến

+ Dựa trên điểm liên chiến tính hết 23h59 ngày mùa đông để phân thứ hạng

+ Server chiếm được Lạc Dương tính hết 23h59 ngày mùa đông được cộng thêm 200.000 điểm liên chiến - điểm thưởng cộng thêm ngoài bởi admin và không hiển thị trên hệ thống

+ Tính hết 23h59 ngày mùa Đông, đổi với các server chiếm các Châu thành sẽ được cộng thêm 100.000 điểm liên chiến, Tối đa mỗi server được cộng điểm cho 2 thành chiếm được - điểm cộng thêm ngoài bằng tay

1. Cơ chế gói tiếp tế

Hoạt động liên server lần này sẽ có những đặc quyền như sau : vào mỗi mùa, người chơi có thể được mua các gói tiếp tế với giá "siêu shock" tại Shop đặc biệt như sau :

Ngày mua Mua trong shop đặc biệt Gói tiếp tế Số lượt mua
Mùa xuân 200KC Gói 1 : Túi tài nguyên 10 vạn*100 1
Mùa hạ 200KC Gói 3 : Lệnh công thành*1000 1
Mùa thu 200KC Gói 4 : Lúa*100.000.000 1
Mùa đông 200KC Gói 5 : Tăng tốc hành quân*100 1

2. Mộ binh

- Mộ binh thông qua 3 hình thức , kéo dài 4 ngày liên server

Số lượt nạp/đổi Hình thức KC Số lính 6 nhận
  Tích nạp 2500 Lính cung :5000
  Tích tiêu 20000 Lính bộ :5000
4

Shop đặc biệt

2500 Lính kỵ :1000
1 Nạp đơn 2500 Lính thiết xa :5000

3. Phần thưởng có gì

- Quà dành cho các top 1 và các server khác trong mỗi bảng

TOP Quà

1

Hộp vạn năng chí tôn*50 + Bảo vật TC*3 + Rương hồn thạch Lv7*5 + Tú nữ*3 + Đá luân hồi*3000 + Tam Sinh Thủy*6000 + Bản vẽ đỏ*2 + Túi gấm đen TC*1
2+3 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Bảo vật TC*2 + Rương hồn thạch Lv7*3 + Tú nữ*2 + Đá luân hồi*2000 + Tam Sinh Thủy*4000 + Bản vẽ đỏ*1 + Túi gấm cam TC*2

- Quà dành cho Top cá nhân mỗi server

TOP  Quà
1

Mảnh Bộ Luyện Sư*30 , Đan cửu chuyển kim*20 , Tam sinh thủy*5000 , Túi gấm Tào Tháo*1 , Hộp vạn năng chí tôn*30

2

Mảnh Bộ Luyện Sư*20 , Đan cửu chuyển kim*15 , Tam sinh thủy*4000 , Túi gấm Lăng Thống*1 , Hộp vạn năng chí tôn*20

3

Mảnh Bộ Luyện Sư*10 , Đan cửu chuyển kim*10 , Tam sinh thủy*3000 , Túi gấm Tào Phi*1 , Hộp vạn năng chí tôn*10

- Quà đua top Giết địch

TOP QUÀ
Top 1 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Đan nghịch thiên*30 + Bản vẽ đỏ*3 + Nhâm sâm*10 + Thiên thạch*15000
2 - 3 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Đan nghịch thiên*20 + Bản vẽ đỏ*2 + Nhân sâm*7 + Thiên thạch*10000
4 - 5 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Đan nghịch thiên*10 + Bản vẽ đỏ*1 + Nhân sâm*5 + Thiên thạch*5000

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân trọng

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ