Tải Game

[HOT] TĂNG CHIẾN LỰC TRỌN ĐỜI

15/07/2020

TĂNG CHIẾN LỰC TRỌN ĐỜI

1. Thời gian:

Từ 17h00 ngày 16/07/2020 đến vô thời hạn

2. Mốc thời gian lấy lực chiến

Thời gian lấy lực chiến tính từ 17h00 ngày 13/07/2020

3. Thể lệ

- Phạm vi: All server

- Nội dung:

+ Lực chiến mốc đầu tính từ 17h00 ngày 13/07/2020

+ Chúa công sẽ tiến hành tăng chiến lực theo từng bậc tính từ thời điểm trên và không có thời hạn kết thúc. Cứ đạt đến mốc nào sẽ được nhận thưởng mốc đó (ví dụ: đạt 2 mốc có thể báo danh 2 cả mốc đó trong tuần)

Mỗi chúa công sẽ được phép nhận thêm quà mốc lực chiến hiện tại.

Ví dụ : Lực chiến hiện tại 130.000.000 sẽ nhận ngay được phần quà mốc 100.000.000 nếu làm đúng yêu cầu nhận thưởng.

+ Chúa công chưa đạt đủ 3.000.000 lực chiến vẫn có thể tham gia.


- BQT TQVG xin thông cập nhật thể lệ sự kiện tăng lực chiến trọn đời như sau:

Mỗi id nhân vật chỉ được đăng bài nhận quà tăng lực chiến một lần một tuần. Có thể đăng nhiều mốc nếu đạt trong cùng 1 bài đăng.
Ảnh đăng bài cần phải rõ thông tin, không được che các thông tin quan trọng như tên, id, lực chiến, avatar,.....
Mỗi facebook chỉ được nhận quà cho 1-2 tài khoản.

Dưới đây là một ví dụ minh họa về thông tin đăng bài đầy đủ.
ID : 123456789
Server : c6s2
Đạt lực chiến mốc : 2
#hastag tanglucchien

4. Yêu cầu nhận thưởng hợp lệ

 Đăng thông tin lên group Hội chơi Tam Quốc Vương Giả với form như sau để nhận thưởng: Hình ảnh avatar có đủ thông tin chiến lực, ID, nhân vật.

Ví dụ: 

ID: 600105, Server: test

Đạt chiến lực mốc 19

Hasgtag: #tangchienluc

5. Các mốc và phần quà

Mốc Lực chiến Quà
1 15,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Bản vẽ cam*1 + Rương hồn thạch Lv7*1 + Tú nữ*1 + Tam tự kinh*100 + Nhân sâm*5
2 20,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*20 + Bản vẽ cam*2 + Rương hồn thạch Lv7*1 + Tú nữ*1 + Tam tự kinh*200 + Nhân sâm*7
3 40,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Bản vẽ cam*2 + Rương hồn thạch Lv7*2 + Tú nữ*2 + Tam tự kinh*300 + Nhân sâm*10
4 60,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Bản vẽ cam*2 + Rương hồn thạch Lv7*2 + Tú nữ*2 + Tam tự kinh*400 + Nhân sâm*15
5 100,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*70 + Bản vẽ cam*2 + Rương hồn thạch Lv7*3 + Tú nữ*3 + Tam tự kinh*500 + Nhân sâm*20
6 150,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Bản vẽ đỏ*1 + Rương hồn thạch Lv7*4 + Tú nữ*3 + Bảo vật*1 + Túi gấm Vu Cấm*1
7 200,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*120 + Bản vẽ đỏ*1 + Rương hồn thạch Lv7*5 + Tú nữ*3 + Bảo vật*1 + Túi gấm cam TC*1
8 250,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*150 + Bản vẽ đỏ*1 + Rương hồn thạch Lv7*6 + Tú nữ*3 + Bảo vật*2 + Túi gấm cam TC*2
9 300,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*170 + Bản vẽ đỏ*2 + Rương hồn thạch Lv7*7 + Tú nữ*3 + Bảo vật*2 Túi gấm cam TC*2
10 350,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*200 + Bản vẽ đỏ*2 + Rương hồn thạch Lv7*8 + Tú nữ*3 + Bảo vật*3 + Túi gấm cam TC*2
11 400,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*200 + Bản vẽ đỏ*2 + Rương hồn thạch Lv7*10 + Vương Ngữ Yên*3 + Túi gấm cam TC*2
12 450,000,000 Phi Long Tại Thiên vĩnh viễn*1 + Lưỡng Nghi*1 + Tứ Tượng*1
13 500,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*200 + Bản vẽ đỏ*2 + Vương Ngữ Yên*3 + Túi gấm Lăng Thống*1
14 550,000,000 Đá thiên công*20 + Tro thần hỏa*5 + Bản vẽ đỏ*2 + Vương Ngữ Yên*4 + Túi gấm Bàng Đức*1
15 600,000,000 Đá thiên công*40 + Tro thần hỏa*10 + Bản vẽ đỏ*2 + Vương Ngữ Yên*4 + Túi gấm Đen TC*1
16 650,000,000 Nhậm Doanh Doanh*1 + Trang bị thái tử cam TC*1
17 700,000,000 Nhậm Doanh Doanh*2 + Trang bị thái tử đỏ TC*1
18 750,000,000 Nhậm Doanh Doanh*3 + [Siêu] Thần binh đỏ TC*1
19 800,000,000 Nhậm Doanh Doanh*4 + Thần binh đen thường TC*1
20 850,000,000 Nhậm Doanh Doanh*5 + [Siêu] Thần binh hắc kim TC*1
21 900,000,000 Nhậm Doanh Doanh*7 + Giao diện Năm mới Canh Tý Vĩnh viên*1

6. Lưu ý

A. Kết quả sẽ được thu thập đến chủ nhật mỗi tuần và gửi quà trong 2 đến 3 ngày, bắt đầu thứ 3 tuần tiếp theo

B. Nếu đã nhận được quà 1 mốc đã báo danh rồi sẽ không nhận được mốc đó nữa vào tuần tiếp theo

C. Chỉ nhận quà 1 mốc lực chiến hiện tại, không nhận quà cộng dồn của các mốc dưới

 

BQT Tam Quốc Vương Giả kính bút !

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ