Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN THÁNG 8

17/08/2020

CHUỖI SỰ KIỆN THÁNG 8

1. TỤ BẢO BỒN

 

Thời gian: Ngày 18/08 đến 23h59 ngày 21/08

A. Tụ Bảo Bồn 2k

Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

Nội dung: Nạp đơn 1000 kim cương trong ngày 18/08 để đổi chữ: Nhận chữ Tam*1,Quốc*1,Vương*1,Giả*1 và đổi trong 4 ngày liên tiếp. Tối đa nạp 2 lần.

Ngày 18/8 19/8 20/8 21/8
Đổi Tam*2 Quốc*2 Vương*2 Giả*2
Vật phẩm 2000 KC 1000 KC 1000 KC 2000 KC

 

B. Tụ Bảo Bồn 5k
Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

Nội dung: Nạp đơn 5000 trong ngày 18/08 kim cương đổi chữ : Nhận chữ Tam*5,Quốc*5,Vương*5,Giả*5 và đổi trong 4 ngày liên tiếp

Ngày 18/8 19/8 20/8 21/8
Đổi Tam*5 Quốc*5 Vương*5 Giả*5
Vật phẩm 5000 KC 2500 KC 2500 KC 5000 KC


 

2. BẢNG XẾP HẠNG NẠP NHỎ ALL SERVER

- Phạm vi: All server

- Thời gian: Từ 0h00 ngày 18/08 đến 23h59 ngày 20/08

- Nội dung: trong khoảng thời gian trên, chúa công nằm trong top bảng xếp hạng nạp sẽ nhận được những phần quà như: Hộp Vạn Năng chí tôn TC, Bản vẽ cam, Hòa thị bích ,Nhân sâm, Khí hồn cao, Túi gấm Vu Cấm,...

3. BẢNG XẾP HẠNG TIÊU NHỎ ALL SERVER

- Phạm vi: All server

- Thời gian: Từ 0h00 ngày 18/08 đến 23h59 ngày 20/08

- Nội dung: trong khoảng thời gian trên, chúa công nằm trong top bảng xếp hạng tiêu sẽ nhận được những phần quà như: Rương Hồn Thạch lv5, Hộp Vạn Năng chí tôn TC, Bản vẽ cam ,Đá thiên công, Tro thần hỏa,...

4. CHUỖI NHIỆM VỤ MỪNG NGÀY 19/08

- Thời gian: Từ 0h00 ngày 18/08 đến 23h59 ngày 23/08

- Phạm vi: Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: Chúa công đăng nhập từ ngày 18/08 sẽ xuất hiện chuỗi nhiệm vụ in-game, hoàn thành để nhận các phần quà giá trị

 

5. TẶNG GẤP 2 KIM CƯƠNG DUY NHẤT TRONG NGÀY 18/08

BQT Tam Quốc Vương Giả đưa ra chương trình ưu đãi cực lớn, cực khủng dành cho các anh em trong tháng 8 như sau:

- Tặng đến gấp 2 KC tổng nạp trong duy nhất ngày 18/08 khi các chúa công nạp vào game thông qua trang playfun.vn, không giới hạn lần nạp trong ngày

- Thời gian duy nhất trong ngày 18/08

- Kim cương khuyễn mãi sẽ được gửi vào ngày 19/08 trở đi

 

4. NẠP TỰ CHỌN - KHAI BẢO HỘP

- Thời gian: 18/08 đến 20/08

- Phạm vi: Tất cả các server

- Nội dung: 

+ Tích nạp trong ngày (18/08)

Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó)

- Phần thưởng:

Tích nạp  Phần thưởng
1000  Hộp vạn năng chí tôn*5 + Nhân sâm*2
2500  Hộp vạn năng chí tôn*10 + Nhân sâm*4
5000  Hộp vạn năng chí tôn*15 + Nhân sâm* 6
10000  Hộp vạn năng chí tôn*35 + Nhân sâm*10
25000  Hộp vạn năng chí tôn*70 + Nhân sâm*20
50000  Hộp vạn năng chí tôn*150+ Nhân sâm*40

75000

Hộp vạn năng chí tôn*230 + Nhân sâm*40 + Rương hồn thạch Lv7*5
100000  Hộp vạn năng chí tôn*330 + Nhân sâm*40 + Rương hồn thạch Lv7*10

+ Tích nạp trong ngày (19/08)

Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó)

 

Tích nạp 

Phần thưởng
1000  Hộp vạn năng chí tôn*5 + Đá thiên công*5
2500

Hộp vạn năng chí tôn*10 + Đá thiên công*10

5000  Hộp vạn năng chí tôn*15 + Đá thiên công*15

10000

 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Đá thiên công*20 + Tro thần hỏa*5
25000  Hộp vạn năng chí tôn*70 + Đá thiên công*25 + Tro thần hỏa*7
50000  Hộp vạn năng chí tôn*150 + Đá thiên công*30 + Tro thần hỏa*10
75000  Hộp vạn năng chí tôn*230 + Đá thiên công*40 + Tro thần hỏa*15
100000  Hộp vạn năng chí tôn*330 + Đá thiên công*40 + Tro thần hỏa*20

 

+ Tích nạp ngày 20/08

Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó)Tích nạp Phần thưởng

Tích nạp 

Phần thưởng

1000 

Hộp vạn năng chí tôn*5 + Đan cải mệnh*10

2500 

Hộp vạn năng chí tôn*10 + Đan cải mệnh*30

5000

 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Đan cải mệnh*50

10000 

Hộp vạn năng chí tôn*35 + Đan nghịch thiên*20

25000

 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Đan nghịch thiên*50

50000

Hộp vạn năng chí tôn*150 + Đan nghịch thiên*100

- Đặc biệt: Sau 3 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Mốc tích nạp Phần thưởng
 

Mốc tích nạp
 

Phần thưởng
3000 Lệnh thần cụ cam*1

4000

Lệnh thần cụ cam*1 + Tú nữ*1

7500

Lệnh thần cụ cam*1 + Tú nữ*2

10000

Lệnh thần cụ đỏ*1 + Tú nữ*2

15000

Lệnh thần cụ đỏ*1 + Tú nữ*3

20000

Lệnh thần cụ đỏ*1 + Bản vẽ đỏ*1

30000

Trang bị thái tử cam TC*2 + Túi gấm cam*1

40000

Siêu thần cụ đỏ*1 + Vương Ngữ Yên*1 hoặc Trang bị thái tử cam TC*2 + Vương Ngữ Yên*1

75000

Thần binh đen*1 + Vương Ngữ Yên*2 hoặc Trang bị thái tử đỏ*1+ Vương Ngữ Yên*2

100000

Thần binh đen*1 + Túi gấm Lăng Thống*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ TC*1 + Túi gấm Lăng Thống*1

150000

Thần binh đen*2 + Túi gấm đen*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*2 + Túi gấm đen*1

200000

Thần binh đen*2 + Rương hồn thạch Lv7*10 + Túi gấm đen*2 hoặc Trang bị thái tử đỏ*2 + Rương hồn thạch Lv7*10+ Túi gấm đen*2

250000

Siêu Thần cụ đen*1 + Rương hồn thạch Lv7*15 + Túi gấm đen*3

 

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ