Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN 20 THÁNG 11 - NHÀ GIÁO VIỆT NAM

15/11/2020

 

CHUỖI SỰ KIỆN 20 THÁNG 11 - NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Kính thưa chư vị Chúa Công,

Dẫu đi khắp 4 phương trời, cũng không quên nổi lời thầy khắc ghi “tiên học lễ, hậu học văn”. Con không thầy con không lớn nổi thành người. Kính chúc thầy ngàn lời tốt đẹp, con mong thầy mạnh khỏe để chở thêm những chuyến đò sớm mai.

Và cũng xin kính chúc các chúa công của Tam Quốc Vương Giả có một ngày lễ tuyệt vời bên bộ sự kiện hot 20 tháng 11

 

1. TỤ BẢO BỒN PLUS

A. Tụ bảo bồn Alpha

- Thời gian: 0h00 đến 23h59 ngày 16/11

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Nội dung: Tích nạp 5k kim cương đổi chữ : Tam*5, Quốc*5, Vương*5, Giả*5 , Lao*2, Động*2 và đổi trong 4 ngày liên tiếp, ngày 1 và ngày 4 user có thể chọn 1 trong 2 cách

Ngày Vật phẩm Kim cương đổi được
Ngày 1 Tam*5 5000
  Tam*5 + Lao*2 6000
Ngày 2 Quốc*5 5000
Ngày 3 Vương*5 5000
Ngày 4 Giả*5 5000
  Giả*5 + Động*2 6000

 

B. Tụ bảo bồn Beta

- Thời gian: 0h00 đến 23h59 ngày 20/11

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Nội dung: Tích nạp 2k5 kim cương đổi chữ : Lao*3, Động*3 và đổi trong 2 ngày liên tiếp, mỗi ngày chúa công có 2 cách đổi

Ngày

Vật phẩm

Kim cương đổi được

Ngày 1

Lao*5 6000
  Lao*3 3000

Ngày 2

Động*5 6000
  Động*3 3000

 

2. X2 CÁC MỐC NẠP ĐƠN

- Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

- Thời gian:  16/11 -> 20/11

- Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, x2 các mốc nạp đơn

STT Mốc KC Số lần đổi
1 100 100 10
2 500 500 5
3 1000 1000 5
4 2500 2500 2
5 5000 5000 1
6 10000 10000 1
7 25000 25000 1
8 50000 50000 1

 

3. NHIỆM VỤ 20 THÁNG 11 - NHÀ GIÁO VIỆT NAM

- Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

- Thời gian: 18/11 - 24/11

- Nội dung:  tham gia các chuỗi nhiệm vụ dưới đây để nhận quà

Ngày Nhiệm vụ

Đèn Lồng

Ngày 1

Pb thường

10
 

Ngày 2

Tích tiêu 20k

10

Ngày 3

Tích nạp 2,5k

20

Ngày 4

Pb tinh anh

10

Ngày 5

Tích nạp 2,5k

20

Ngày 6

Tích tiêu 25k

10

Ngày 7

Đăng nhập

10

 

Ngày

Nhiệm vụ

Cờ Chiến Thắng

Ngày 1

Đấu trường

5

Ngày 2

Tích tiêu 20k

5

Ngày 3

Tích nạp 5k

5

Ngày 4

Tích nạp 10k

10

Ngày 5

Tích nạp 10k

10

Ngày 6

Tích tiêu 20k

5

Ngày 7

Đăng nhập

5

 

- Đổi phần quà

SL Đèn Lồng Phần thưởng Số lần đổi

10

Nhân sâm*2

4
20

KC*500

2
30

Nhẫn kim cương*1

2
40

Tú nữ*1

2
50 Bảo vật*1 1
60

Bản vẽ cam*1

1
80

Bản vẽ đỏ*1

1
90

Hộp vạn năng chí tôn*30

1
90

Mảnh Bộ Luyện Sư*10

1

 

SL Cờ Chiến Thắng

Phần thưởng

Số lần đổi

5

1000 KC

2
10

2000 KC

2
20

5000 KC

1
30

15000 KC

1
35

Túi gấm Bàng Đức*1

1
45

Thần cụ đen TC*1

1
45

Mảnh Bộ Luyện Sư*50

1

 

Cả Đèn Lồng và Cờ Chiến Thắng Phần thưởng Số lần đổi

Đèn Lồng*10 + Cờ Chiến Thắng*5

2000 KC

2

Đèn Lồng*20 + Cờ Chiến Thắng*10

5000 KC

1

Đèn Lồng*40 + Cờ Chiến Thắng*20

15000 KC

1

Đèn Lồng*60 + Cờ Chiến Thắng*30

Túi gấm cam TC*1

1

Đèn Lồng*80 + Cờ Chiến Thắng*40

Túi gấm đen TC*1

1

Đèn Lồng*90 + Cờ Chiến Thắng*45

Thần câu đen TC*1 + Túi Tào Tháo*1

1

Đèn Lồng*90 + Cờ Chiến Thắng*45

Bộ Luyện Sư*1

1

 

4. BẢNG XẾP HẠNG NẠP - BẢNG XẾP HẠNG NẠP LIÊN SERVER

- Thời gian: 16/11 -> 20/11

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và nằm trong TOP bảng xếp hạng sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh lục kháng, Hộp van năng chí tôn,..."

 

- Thời gian: 16/11 -> 20/11

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích nạp KC và năm trong TOP bảng xếp hạng trên toàn server sẽ nhận được những phần quà cực hot như: "Mảnh bộ luyện sư, Hộp vạn năng chí tôn,..."

 

5. ĐĂNG NHẬP TẶNG TIM THỦY TINH

- Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

- Thời gian: 16/11 -> 20/11

- Nội dung: Chỉ cần đăng nhập, nhận ngay tim thủy tinh

Đăng nhập Item

Ngày 1

Tim thủy tinh*3

Ngày 2

Tim thủy tinh*3

Ngày 3

Tim thủy tinh*3

Ngày 4

Tim thủy tinh*3

Ngày 5

Tim thủy tinh*3

5 ngày

Tim thủy tinh*5

 

6. ĐOẠT BẢO THẦN TƯỚNG - VÒNG QUAY MAY MẮN

Phạm vi: Tất cả các server đã đủ 14 ngày

Thời gian: 16/11 -> 20/11

Lưu ý: sự kiện đọat bảo với những phần quà hoàn toàn mới

Quy tắc

 

7. QUÀ CỨNG - QUÀ MỀM

Phạm vi: All server

Thời gian: 16/11 -> 20/11

Nội dung: - Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện

- Quà Cứng

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn .
Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là mảnh tướng Lục Kháng có thể liên hệ fanpage để đổi quà

- Chúa công vui lòng liên hệ đổi quà ngay khi hoàn thành nạp

Tích Nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*10 hoặc Mảnh Lục Kháng*5
2500 Hộp vạn năng chí tôn*30 hoặc Mảnh Lục Kháng*10
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50 hoặc Mảnh Lục Kháng*20
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 hoặc Mảnh Lục Kháng*30
25000 Hộp vạn năng chí tôn*200 hoặc Mảnh Lục Kháng*60
50000 Hộp vạn năng chí tôn*330 hoặc Mảnh Lục Kháng*120

 

- Quà mềm

Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau

Đổi

Item

Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Khí hồn cao*25 1
Trận pháp đăng cấp*50 1
Sách chiến thần*30 1
Ngũ kinh đại cương*25 1
Tứ thư*300 1
Đá luân hồi*1000 1
Nhân sâm*10 1
Đan thể lực*10 1
Tam sinh thủy*5000 1
Ngũ kinh*2000 1

 

- QUÀ SIÊU SIÊU CỨNG

Sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Item
Tích Nạp 3000 KC Lệnh thần võ cam*1 + Bảo vật*1
Tích Nạp 4000 KC Lệnh thần võ cam*1 + Bảo vật*2
Tích Nạp 7500 KC Lệnh thần võ đỏ*1 + Bảo vật*1
Tích Nạp 10000 KC  Lệnh thần võ đỏ*1 + Bảo vật*2 + Bản vẽ đỏ*1
Tích Nạp 15000 KC Lệnh thần võ đỏ*1 + Bảo vật*2 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 20000 KC Trang bị thái tử cam TC*1 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 30000 KC Siêu thần câu đỏ*1 + Vương Ngữ Yên*1 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 40000 KC Trang bị thái tử cam TC*2 + Vương Ngữ Yên*1 + Bản vẽ đỏ*2
Tích Nạp 75000 KC Thần binh đen*1 + Túi gấm Bàng Đức*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ TC*1 + Túi gấm Bàng Đức*1
Tích Nạp 100000 KC Thần binh đen*2 + Túi gấm Bàng Đức*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ TC*2 + Túi gấm Bàng Đức*1
Tích Nạp 150000 KC Siêu Thần binh đen*1 + Lục Kháng*1 + Bản vẽ đỏ*3

Tích Nạp 200000 KC

Siêu Thần binh đen*1 + Lục Kháng*1 + Trang bị thái tử đỏ*1

Tích Nạp 250000 KC

Siêu Thần binh đen*2 + Trang bị thái tử đỏ*1 + Bộ Luyện Sư*1

 

8. ĐẬP TRỨNG VÀNG

Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

Thời gian: 16/11 -> 20/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công có thể nhận được búa vàng và búa bạc

Búa Vàng: Nhận qua sự kiện Nạp Đơn và Đổi Thưởng Vàng. 

Búa Bạc: Nhận qua phụ bản cốt truyện, phụ bản tinh anh, tham gia thi đấu, đánh thổ phỉ.

 

9. PHONG HẦU BÁI TƯỚNG

- Thời gian: 20/11 -> 22/11

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Phần quà đạt được: Mảnh tướng lưu kim

 

LƯU Ý: CÁC CHÚA CÔNG LIÊN HỆ VỚI FANPAGE TAM QUỐC VƯƠNG GIẢ ĐỂ CHỌN QUÀ

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ