Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN : SIÊU ƯU ĐÃI CUỐI THÁNG 7

28/07/2021

CHUỖI SỰ KIỆN : SIÊU ƯU ĐÃI CUỐI THÁNG 7

1. SIÊU ƯU ĐÃI CUỐI THÁNG 7 ĐẦU THÁNG 8

Nội dung: Trong 5 ngày từ 29/07 - 02/08 , các chúa công sẽ nhận thêm ưu đãi khi nạp theo tỷ lệ như sau :

Lưu ý: 

- Ưu đãi sẽ áp dụng theo phương thức nạp liên tiếp , mỗi ngày nạp sẽ nhận ưu đãi của riêng ngày đó

- Ngày đầu tiên chúa công tham gia nạp trong 5 ngày sẽ được tính là ngày số 1 và nhận ưu đãi ngày 1

- Ví dụ :

+ Nếu chúa công nạp vào ngày 29/07 sẽ tính là ngày 1, nạp liên tiếp 5 ngày sẽ nhận đủ cả 5 ưu đãi

+ Nếu chúa công nạp ngày 30/07 tính là ngày 1, đến ngày 31/07 chúa công nạp tiếp sẽ tính là ngày 2

-> Tổng số nạp để nhận ưu đãi tối đa mỗi ngày ở mức 25k KC, nếu chúa công nạp nhiều hơn 25k KC cũng sẽ lấy mốc 25k KC làm cơ sở tặng ưu đãi

Ngày Ưu đãi
1 50% KC nạp
2 50% KC nạp
3 100% KC nạp
4 100% KC nạp
5 300% KC nạp

2. TỤ BẢO BỒN PLUS

Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 29/07

Phạm vi: All Server

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương đổi chữ : Tam*5, Quốc*5, Vương*5, Giả*5 , Lao*2, Động*2 , Mảnh Bộ Luyện Sư*100 và đổi trong 4 ngày liên tiếp, ngày 1 và ngày 4 chúa công có thể chọn 1 trong 2 cách.

Ngày Vật phẩm Kim cương đổi được
Ngày 1 Tam*5 5000
Tam*5 + Lao*2 6000
Ngày 2 Quốc*5 5000
Ngày 3 Vương*5 5000
Ngày 4 Giả*5 5000
Giả*5 + Động*2 6000

Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 02/08

Phạm vi: All Server

Nội dung: Tích nạp 2k5 kim cương đổi chữ : Lao*3, Động*3 , Mảnh Lục Kháng*50 và đổi trong 2 ngày liên tiếp, mỗi ngày chúa công có 2 cách đổi.

Ngày Vật phẩm Kim cương đổi được
Ngày 1 Lao*5 6000
  Lao*3 3000
Ngày 2 Động*5 6000
  Động*3 3000

 

3. ĐUA TOP BỒNG LAI

- Phạm vi: All Server

- Thời gian: 29/07 -> 02/08

- Nội dung: Tích HP cá nhân thảo phạt, có thể nhận thưởng nhiệm vụ sự kiện, sự kiện kết thúc phát thưởng theo TOP cá nhân.

4. SIÊU TIÊU PHÍ

- Phạm vi: All Server

- Thời gian: 29/07 -> 02/08

- Trong 4 ngày tiêu phí 250k KC có thể liên hệ admin để chọn 1 các phần quà sau , lưu ý chúa công liên hệ chọn quà trong vòng 1 tuần từ sau khi kết thúc sự kiện, sau khi kết thúc sự kiện sẽ không thể nhận lại.

QUÀ
Trang bị thái tử đỏ TC*1+ Túi gấm Gia Cát Lượng*1
Thần câu đen siêu*1+ Túi gấm Gia Cát Lượng*1
Thần võ đen siêu*1+ Túi gấm Gia Cát Lượng*1
Thần cụ đen siêu*1 + Túi gấm Gia Cát Lượng*1
Bộ Luyện Sư*1 + Túi gấm Bàng Đức*1
Lục Kháng*1 + Túi gấm Lăng Thống*1

5. BẢNG XẾP HẠNG NẠP

- Thời gian: 29/07 -> 02/08

- Phạm vi: All Server

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và năm trong TOP bảng xếp hạng trên toàn server sẽ nhận được những phần quà cực hot.

6. ĐẠI TƯỚNG LƯU KIM

- Thời gian: 29/07 -> 02/08

- Phạm vi: All Server

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công tích nạp để có thể nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.

Tích nạp Nhận
500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Mảnh Lục Kháng*5
1000 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Mảnh Lục Kháng*10
2500 Tôn Quyền*1 + Lục Tốn*1 + Mảnh Lục Kháng*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Mảnh Bộ Luyện Sư*50 + Mảnh Lục Kháng*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Mảnh Lục Kháng*150 + Bộ Luyện Sư*150


7. ĐOẠT BẢO VÀ TÍCH NẠP ĐOẠT BẢO

- Phạm vi: All Server

- Thời gian: 29/07 -> 02/08

- Lưu ý: Sự kiện đọat bảo với những phần quà siêu hot

Quy tắc:


8. PHONG HẦU BÁI TƯỚNG

- Thời gian: 31/07 -> 02/08

- Phạm vi: All Server

- Phần quà đạt được: Mảnh tướng lưu kim

Nạp đơn Lệnh bài thần tướng nhận được Lượt mua
100 1 20
500 5 15
1000 10 10
2500 25 5
5000 50 3
10000 120 2

- Thời gian nạp đơn phong hầu: 29/07 -> 02/08

09. QUÀ CỨNG

Thời gian: 29/07 -> 02/08

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là Bộ Luyện Sư có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*25 hoặc Mảnh Lục Kháng*20
3000 Hộp vạn năng chí tôn*60 hoặc Mảnh Lục Kháng*50
6000 Hộp vạn năng chí tôn*100 hoặc Mảnh Lục Kháng*70
10000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Lục Kháng*100
20000 Hộp vạn năng chí tôn*250 hoặc Mảnh Lục Kháng*150
25000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Lục Kháng*250
50000 Hộp vạn năng chí tôn*600 hoặc Mảnh Lục Kháng*300

10. QUÀ MỀM

Thời gian : 29/07 -> 02/08

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*2000
Tứ thư*300
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*40
Sách chiến thần*50
Ngũ kinh đại cương*30

11. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 29/07 -> 02/08

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Phần quà
5000 Thần Cụ Đen*1
10000 Thần Cụ Đen*1 + Thần Câu Đen*1
25000 Trang bị thái tử đỏ*1 + Bộ Luyện Sư*1
50000 Bộ Luyện Sư*1 + Trang bị Thái tử đỏ*2 + Lục Kháng*1
100000 Trang bị thái tử đỏ*2 + Bộ Luyện Sư*2 + Siêu Thần Binh Đen TC*2

12. GHÉP CHỮ SĂN SALE

- Thời gian: 29/07 - 03/08

Phạm vi: All Server

Tham gia các nhiệm vụ dưới đây để hoàn thành ghép chữ và quy đổi những vật phẩm giá trị :

Ghép chữ - Săn Sale
Ngày Nhiệm vụ Chữ cái
Ngày 29/07 Tích nạp 2000 KC F
Ngày 30/07 Tích nạp 5000 KC U
Ngày 31/07 Tích nạp 2000 KC N
Ngày 01/08 Tích tiêu 20000 KC T
Ngày 02/08 Đăng nhập A
Ngày 03/08 Tích nạp 2000 KC P

 

Đổi phần quà
Chữ ghép được Quà Số lượt đổi
FUN Hộp vạn năng chí tôn*150 1
FUN Mảnh Lục Kháng*80 1
TAP Hộp vạn năng chí tôn*50 1
TAP Mảnh Lục Kháng*40 1
FUNTAP Bộ Luyện Sư*1 1
FUNTAP Trang bị thái tử đỏ*1 1

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ