Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1 THÁNG 7

05/07/2021

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1 THÁNG 7

 


1. TỤ BẢO BỒN

Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 06/07

Phạm vi: All Server

Nội dung: Tích nạp 2k kim cương nhận chữ Tam*2,Quốc*2,Vương*2,Giả*2,Hộp vạn năng chí tôn*50

Đổi trong 4 ngày tiếp

Ngày 06/07 07/07 08/07 09/07
Đổi Tam*2 Quốc*2 Vương*2 Giả*2
Vật phẩm 2000 KC 2000 KC 2000 KC 2000 KC

Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 07/07

Phạm vi: All Server

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương nhận chữ Tam*5,Quốc*5,Vương*5,Giả*5,Mảnh Lục Kháng*40

Đổi trong 4 ngày tiếp

Ngày 07/07 08/07 09/07 10/07
Đổi Tam*5 Quốc* Vương*5 Giả*5
Vật phẩm 5000 KC 5000 KC 5000 KC 5000 KC

2. ĐUA TOP BỒNG LAI

- Phạm vi: All Server

- Thời gian: 06/07 -> 10/07

- Nội dung: Tích HP cá nhân thảo phạt, có thể nhận thưởng nhiệm vụ sự kiện, sự kiện kết thúc phát thưởng theo TOP cá nhân.

3. SIÊU TIÊU PHÍ

- Phạm vi: All Server

- Thời gian: 06/07 -> 10/07

- Trong 5 ngày tiêu phí 250k KC có thể liên hệ admin để chọn 1 các phần quà sau , lưu ý chúa công liên hệ chọn quà trong vòng 1 tuần từ sau khi kết thúc sự kiện, sau khi kết thúc sự kiện sẽ không thể nhận lại.

QUÀ
Trang bị thái tử đỏ TC*1+ Túi gấm Tào Tháo*1
Thần câu đen siêu*1+ Túi gấm Tào Tháo*1
Thần võ đen siêu*1+ Túi gấm Tào Tháo*1
Thần cụ đen siêu*1 + Túi gấm Tào Tháo*1
Bộ Luyện Sư*1 + Túi gấm Tào Tháo*1
Lục Kháng*1 + Túi gấm Tào Tháo*1

4. BẢNG XẾP HẠNG TIÊU 

- Thời gian: 06/07 -> 10/07

- Phạm vi: All Server

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và năm trong TOP bảng xếp hạng trên toàn server sẽ nhận được những phần quà cực hot.

5. ĐẠI TƯỚNG LƯU KIM

- Thời gian: 06/07 -> 10/07

- Phạm vi: All Server

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công tích nạp để có thể nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.

Tích nạp Nhận
500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Mảnh Lục Kháng*5
1000 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Mảnh Lục Kháng*10
2500 Tôn quyền*1 + Lục Tốn*1 + Mảnh Lục Kháng*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Mảnh Bộ Luyện Sư*50 + Mảnh Lục Kháng*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Mảnh Lục Kháng*150 + Mảnh Bộ Luyện Sư*150

6. TIÊU HOÀN LỢI

- Phạm vi: All Server

- Thời gian: 06/07 -> 10/07

- Nội dung: Chúa công tích tiêu đạt mốc sẽ hoàn lại kim cương đã tiêu kèm mẫu kim

KC Quà KC
300 100 KC + 50 Mẫu kim
680 200 KC + 100 Mẫu kim
1280 300 KC + 150 Mẫu kim
3280 400 KC + 200 Mẫu kim
6480 600 KC + 250 Mẫu kim
12800 800 KC + 300 Mẫu kim
19800 1000 KC + 350 Mẫu kim
32800 1500 KC + 400 Mẫu kim
64800 2000 KC + 500 Mẫu kim
80800 3000 KC + 600 Mẫu kim
108080 4000 KC + 700 Mẫu kim
140800 6000 KC + 800 Mẫu kim
160480 8000 KC + 1000 Mẫu kim
180880 10000 KC + 1200 Mẫu kim
208008 12000 KC + 1500 Mẫu kim
250008 15000 KC + 1800 Mẫu kim
300800 20000 KC + 2000 Mẫu kim

7. ĐẬP TRỨNG VÀNG

Phạm vi: All Server

Thời gian: 06/07 -> 10/07

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Chúa Công có thể nhận được búa vàng và búa bạc

Búa Vàng + Búa Bạc: Nhận qua sự kiện Nạp Đơn và Đổi Thưởng Vàng. 

8. QUÀ CỨNG

Thời gian: 06/07 -> 10/07

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là Bộ Luyện Sư có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*25 hoặc Mảnh Lục Kháng*20
3000 Hộp vạn năng chí tôn*60 hoặc Mảnh Lục Kháng*50
6000 Hộp vạn năng chí tôn*100 hoặc Mảnh Lục Kháng*70
10000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Lục Kháng*100
20000 Hộp vạn năng chí tôn*250 hoặc Mảnh Lục Kháng*150
25000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Lục Kháng*250
50000 Hộp vạn năng chí tôn*600 hoặc Mảnh Lục Kháng*300

9. QUÀ MỀM

Thời gian: 06/07 -> 10/07

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*2000
Tứ thư*300
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*40
Sách chiến thần*50
Ngũ kinh đại cương*30

10. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 06/07 -> 10/07

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Phần quà
5000 Thần Võ Đen*1
10000 Thần Cụ Đen*1 + Thần Câu Đen*1
20000 Trang bị thái tử đỏ*1 + Bộ Luyện Sư*1
30000 Bộ Luyện Sư*1 + Trang bị Thái tử đỏ*2
50000 Trang bị thái tử đỏ*2 + Bộ Luyện Sư*2 + Siêu Thần Binh Đen TC*1


11. NẠP ĐƠN X2 MỖI MỐC

- Phạm vi: All Server

- Thời gian: 06/07 -> 10/07

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, chúa công thực hiện nạp đơn sẽ nhận được x2 mỗi mốc nạp

STT Mốc KC Số lần nhận
1 100 100 10
2 500 500 5
3 1000 1000 5
4 2500 2500 2
5 5000 5000 1
6 10000 10000 1
7 25000 25000 1
8 50000 50000 2

12. SĂN SALE NGÀY VÀNG

- Phạm vi: All Server

- Thời gian: Duy nhất ngày 07/07

- Nội dung : Tích nạp đạt mốc nhận thêm phần quà siêu giá trị

Ngày Sự Kiện

07/07
Tích nạp
5000 Thần Võ Đen Siêu*1
15000 Đá sao sơ*250 + Đá sao cao*250 + Đá sao đỉnh*150 + Hoa tuyết liên*60 + Cỏ long diên*30 + Sâm huyền vương*50 + Gỗ bổ thiên*15 + Thần võ đen*1
25000 Tứ thư*6000 + Ngũ kinh*60000 + Tam sinh thủy*180000 + Đá luân hồi*30000 + Đan cửu chuyển kim*1200 + Mảnh Lục Kháng*300 + Mảnh Bộ Luyện Sư*300

 

BQT Tam Quốc Vương Giả kính báo 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ