Tải Game

HOẠT ĐỘNG LIÊN SERVER MÙA 8: CÔNG THẦN LẠC DƯƠNG

11/11/2020

HOẠT ĐỘNG LIÊN SERVER MÙA 8: CÔNG THẦN LẠC DƯƠNG

Chúa công thân mến,

Để tiếp thêm lửa cho anh em, BQT quyết định khởi tranh giải đấu Liên server mùa 8 để anh em có cơ hội giao lưu và cũng là bước đệm để đi tiếp các bước tiếp theo. Cụ thể chi tiết giải đấu như sau:

 

1. Danh sách các server tham gia hoạt động và các bảng đấu:

Bảng 1
Cụm 1

 

Bảng 2
C6S1
C6S18
C6S26


 

Bảng 3
C7S1
C7S2
C7S3

 

- Đối với cụm 1

Thời gian diễn ra : 12/11 - 14/11
Cơ chế phân tranh : Tính điểm ngoài

Cơ chế đánh nhau :
- Với mỗi Châu Thành chiếm được, bang hội sẽ được tính 100 điểm
- Bang hội nào chiếm được cả 3 Châu Thành sẽ nhận được thêm 200 điểm
- Bang hội chiếm được Lạc Dương tính đến 21h00 sẽ được cộng 200 điểm
và được coi như là Bang hội công thần, sẽ nhận được 1 phần quà riêng
- Bang hội chiếm lĩnh được Lạc Dương cuối cùng sẽ nhận được 500 điểm

Kết quả điểm sẽ được tổng kết và công bố vào ngày 16/11

 

2. Cơ chế gói tiếp tế

Hoạt động liên server lần này sẽ có những đặc quyền như sau : vào mỗi mùa, người chơi có thể được mua các gói tiếp tế với giá "siêu shock" tại Shop đặc biệt như sau :

Ngày mua Mua trong shop đặc biệt Gói tiếp tế Số lượt mua
13/11 200KC Gói 1 : Túi tài nguyên 10 vạn*100 1
13/11 200KC Gói 3 : Lệnh công thành*1000 1
14/11 200KC Gói 4 : Lúa*100.000.000 1
14/11 200KC Gói 5 : Tăng tốc hành quân*100 1

 

3. Mộ binh

- Mộ binh thông qua 3 hình thức , kéo dài 4 ngày liên server

Số lượt nạp/đổi Hình thức KC Số lính 6 nhận
  Tích nạp 5000 Lính cung :5000
  Tích tiêu 20000 Lính bộ :5000
4

Shop đặc biệt

2500 Lính kỵ :1000
1 Nạp đơn 2500 Lính thiết xa :5000

 

4. Phần thưởng có gì

- Quà dành cho các top 1 và các server khác trong mỗi bảng:

TOP Quà

Quà Công Thần

Mảnh Bộ Luyện Sư*20,Hộp vạn năng chí tôn*20, Rương hồn thạch Lv7*2 ,Tú nữ*2, Bảo vật*2, Bản vẽ đỏ*1

 

- Quà Top Bang:

TOP BANG

Quà

1

Hộp vạn năng chí tôn*50 + Mảnh Lục Kháng*30 + Bảo vật TC*3 + Tú nữ Nhậm Doanh Doanh*3 + Đá luân hồi*3000 + Khí hồn cao*30 + Bản vẽ đỏ*2

2

Hộp vạn năng chí tôn*30 +Mảnh Lục Kháng*30 + Bảo vật TC*2 + Tú nữ Nhậm Doanh Doanh*2 + Đá luân hồi*2000 + Khí hồn cao*20 + Bản vẽ đỏ*1

3

Hộp vạn năng chí tôn*10 +Mảnh Lục Kháng*10 Bảo vật TC*1 + Tú nữ Nhậm Doanh Doanh*1 + Đá luân hồi*1000 + Khí hồn cao*10 + Bản vẽ đỏ*1

Lưu ý :
- Phần quà sẽ được gửi dưới dạng giftcode, sau khi công bố kết quả, các vị bang chủ của 3 bang sẽ liên hệ tin nhắn fanpage để nhận giftcode
- Số thành viên bang nhận code là số thành viên được tính đến 20h59 ngày 14/11

 

- Đối với 2 bảng đấu

Thời gian diễn ra : 13/11 - 16/11
Cơ chế đánh nhau : Tính điểm tranh top

- Cơ chế : Cộng điểm liên chiến

+ Dựa trên điểm liên chiến tính hết 23h59 ngày mùa đông để phân thứ hạng

+ Server chiếm được Lạc Dương tính hết 23h59 ngày mùa đông được cộng thêm 200.000 điểm liên chiến - điểm thưởng cộng thêm ngoài bởi admin và không hiển thị trên hệ thống

+ Server chiếm được Lạc Dương tính đến 21h00 sẽ được cộng 100.000 điểm liên chiến và được coi như là Server công thần, sẽ nhận được 1 phần quà riêng

+ Tính hết 23h59 ngày mùa Đông, đổi với các server chiếm các Châu thành sẽ được cộng thêm 100.000 điểm liên chiến, Tối đa mỗi server được cộng điểm cho 2 thành chiếm được - điểm cộng thêm ngoài bằng tay

Phần thưởng: Quà dành cho các top 1 và các server khác trong mỗi bảng

  Gói Quà
Ngụy Vương Hộp vạn năng chí tôn*50 + Bảo vật TC*3 + Rương hồn thạch Lv7*5 + Tú nữ*3 + Đá luân hồi*3000 + Tam Sinh Thủy*6000 + Bản vẽ đỏ*2 + Túi gấm đen TC*1
Uy Vương Hộp vạn năng chí tôn*30 + Bảo vật TC*2 + Rương hồn thạch Lv7*3 + Tú nữ*2 + Đá luân hồi*2000 + Tam Sinh Thủy*4000 + Bản vẽ đỏ*1 + Túi gấm cam TC*2

2. Cơ chế gói tiếp tế

Hoạt động liên server lần này sẽ có những đặc quyền như sau : vào mỗi mùa, người chơi có thể được mua các gói tiếp tế với giá "siêu shock" tại Shop đặc biệt như sau :

Ngày mua Mua trong shop đặc biệt Gói tiếp tế Số lượt mua
Mùa xuân 200KC Gói 1 : Túi tài nguyên 10 vạn*100 1
Mùa hạ 200KC Gói 3 : Lệnh công thành*1000 1
Mùa thu 200KC Gói 4 : Lúa*100.000.000 1
Mùa đông 200KC Gói 5 : Tăng tốc hành quân*100 1

 

3. Mộ binh

- Mộ binh thông qua 3 hình thức , kéo dài 4 ngày liên server

Số lượt nạp/đổi Hình thức KC Số lính 6 nhận
  Tích nạp 5000 Lính cung :5000
  Tích tiêu 20000 Lính bộ :5000
4

Shop đặc biệt

2500 Lính kỵ :1000
1 Nạp đơn 2500 Lính thiết xa :5000

 

4. Phần thưởng có gì

- Quà Công Thần cho server chiếm lĩnh Lạc Dương tính đến 21h00

TOP Quà

Quà Công Thần

Hộp vạn năng chí tôn*20, Rương hồn thạch Lv7*2 ,Tú nữ*2, Bảo vật*2, Bản vẽ đỏ*1

 

- Quà dành cho Top cá nhân mỗi server

TOP  Quà
1

Mảnh Bộ Luyện Sư*30 , Đan cửu chuyển kim*20 , Tam sinh thủy*5000 , Túi gấm Tào Tháo*1 , Hộp vạn năng chí tôn*30

2

Mảnh Bộ Luyện Sư*20 , Đan cửu chuyển kim*15 , Tam sinh thủy*4000 , Túi gấm Lăng Thống*1 , Hộp vạn năng chí tôn*20

3

Mảnh Bộ Luyện Sư*10 , Đan cửu chuyển kim*10 , Tam sinh thủy*3000 , Túi gấm Tào Phi*1 , Hộp vạn năng chí tôn*10

 

BQT Tam Quốc Vương Giả

Trân trọng

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ