Tải Game

TĂNG LỰC CHIẾN TRỞ LẠI VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

11/06/2021

CHUỖI SỰ KIỆN : TĂNG LỰC CHIẾN TRỞ LẠI VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

 

1. TĂNG LỰC CHIẾN

Thời gian: 12/06 -> 22/06

Phạm vi: All Server

Thể lệ tham gia:

- Chúa công báo danh kèm lực chiến của mình duy nhất 1 lần trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện lên group :"Hội Chơi Tam Quốc Vương Giả - Funtap"

- Yêu cầu có đầy đủ thông tin: ID nhân vật, tên nhân vật, server đang chơi và hình ảnh tài khoản của mình.

- Phần quà không cộng dồn các mốc dưới ,chỉ nhận 1 mốc mà chúa công báo danh nhận thưởng.

- Mỗi tài khoản facebook chỉ báo danh cho tối đa là 2 nick

- Khi tổng kết sự kiện, chúa công đạt mốc lực chiến mà mình báo danh sẽ nhận được đúng quà mà chúa công đã báo danh, nếu không đạt mốc đã báo danh thì sẽ không nhận được quà. 

- Chúa công khi nào đã sở hữu giao diện tại mốc 7-8 có thể đổi thành giao diện khác.

Mốc Lực chiến Quà
1 50,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Tú nữ*1 + Bảo vật*1 + Vạn niên tham vương*1 + Đá luân hồi*1000
2 150,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Tú nữ*2 + Bảo vật*2 + Vạn niên tham vương*2 + Đá luân hồi*3000
3 300,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*150 + Tú nữ*3 + Bảo vật*3 + Vạn niên tham vương*3 + Đá luân hồi*5000
4 500,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*200 + Tú nữ*4 + Bảo vật*4 + Vạn niên tham vương*4 + Đá luân hồi*10000
5 600,000,000 Hộp vạn năng chí tôn*200 + Tú nữ*5 + Bảo vật*5 + Vạn niên tham vương*5 + Đá luân hồi*15000
6 700,000,000 Trang bị thái tử đỏ TC*1 + Hộp vạn năng chí tôn*250 + Chiến văn đen*1 + Đá luân hồi*20000
7 900,000,000 Siêu Thần Cụ Đen*1 + Hộp vạn năng chí tôn*300 + Phi long tại thiên vĩnh viễn*1 + Đá luân hồi*25000
8 1,200,000,000 Siêu Thần Võ Đen*1 + Siêu Thần Câu Đen*1 + Giao diện Năm mới Canh Tý Vĩnh viên*1 + Đá luân hồi*30000
9 1,390,000,000 Tứ Thư*5000 + Ngũ kinh*50000 + Đá luân hồi*50000 + Đan Cửu Chuyển Kim*5000 + Tam sinh thủy*100000 + Danh hiệu fan cứng vĩnh viễn*1

2. TỤ BẢO BỒN PLUS

Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 12/06

Phạm vi: All Server

Nội dung: Tích nạp 5k kim cương đổi chữ : Tam*5, Quốc*5, Vương*5, Giả*5 , Lao*2, Động*2 , Mảnh Bộ Luyện Sư*100 và đổi trong 4 ngày liên tiếp, ngày 1 và ngày 4 chúa công có thể chọn 1 trong 2 cách.

Ngày Vật phẩm Kim cương đổi được
Ngày 1 Tam*5 5000
Tam*5 + Lao*2 6000
Ngày 2 Quốc*5 5000
Ngày 3 Vương*5 5000
Ngày 4 Giả*5 5000
Giả*5 + Động*2 6000

Thời gian: 0h00 -> 23h59 ngày 16/06

Phạm vi: All Server

Nội dung: Tích nạp 2k5 kim cương đổi chữ : Lao*3, Động*3 , Mảnh Lục Kháng*50 và đổi trong 2 ngày liên tiếp, mỗi ngày chúa công có 2 cách đổi.

Ngày Vật phẩm Kim cương đổi được
Ngày 1 Lao*5 6000
Lao*3 3000
Ngày 2 Động*5 6000
Động*3 3000


3. BẢNG XẾP HẠNG NẠP

- Thời gian: 12/06 - 16/06

- Phạm vi: Các server đủ 14 ngày

- Nội dung: trong thời gian trên, chúa công tích tiêu KC và năm trong TOP bảng xếp hạng trên toàn server sẽ nhận được những phần quà cực hot.


4. ĐUA TOP BỒNG LAI

- Phạm vi: Server đủ 14 ngày kể từ khi mở server

- Thời gian: 12/06 - 16/06

- Nội dung: Tích HP cá nhân thảo phạt, có thể nhận thưởng nhiệm vụ sự kiện, sự kiện kết thúc phát thưởng theo TOP cá nhân.

 

5. CHỢ ZỜI

- Thời gian: 12/06 -> 16/06

- Phạm vi: All Server

Vật phẩm đổi Kim cương Vật phẩm nhận Lượt đổi
Mảnh vạn năng sử thi*150 20000 Tướng hắc kim thường 5
Mảnh vạn năng sử thi*200 25000 Tướng hắc kim cao 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Tôn Quyền*1 2
Trang bị thái tử cam*1 25000 Lục Tốn*1 2
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử đỏ*1 50000 Lục Kháng*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Bộ Luyện Sư*1 1
Trang bị thái tử cam*1 100000 Lục Kháng*1 1
Thần võ đen*1 150000 Siêu thần võ đen 1
Thần cụ đen*1 150000 Siêu thần cụ đen 1
Thần câu đen*1 150000 Siêu thần câu đen 1
Hộp vạn năng chí tôn*30 10000 Tinh hoa chiến văn đen*1 20
Tim thủy tinh*300 100000 Tinh hoa chiến văn đen*20 1
Tim thủy tinh*10 500 Mẫu kim*1000 50
Tim thủy tinh*50 10000 Tam sinh thủy*20000 5

6. ĐOẠT BẢO VÀ TÍCH NẠP ĐOẠT BẢO

Phạm vi: All Server

Thời gian: 12/06 -> 16/06

Lưu ý: Sự kiện đọat bảo với những phần quà siêu hot

Quy tắc:

ĐĂNG NHẬP TẶNG TIM THỦY TINH

Phạm vi: All Server

Thời gian: 12/06 -> 16/06

Nội dung: Chỉ cần đăng nhập, nhận ngay tim thủy tinh

Đăng nhập Item
Ngày 1 Tim thủy tinh*5
Ngày 2 Tim thủy tinh*5
Ngày 3 Tim thủy tinh*5
Ngày 4 Tim thủy tinh*5
Ngày 5 Tim thủy tinh*5
5 ngày Tim thủy tinh*10

 

7. ĐẠI TƯỚNG LƯU KIM

Thời gian: 12/06 -> 16/06

Phạm vi: All Server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chúa công tích nạp để có thể nhận được những phần quà vô cùng hấp dẫn.

Tích nạp Nhận
500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Mảnh Lục Kháng*5
1000 Hộp vạn năng chí tôn*30 + Mảnh Lục Kháng*10
2500 Tôn quyền*1 + Lục Tốn*1 + Mảnh Lục Kháng*20
5000 Hộp vạn năng chí tôn*50 + Mảnh Bộ Luyện Sư*50 + Mảnh Lục Kháng*50
10000 Hộp vạn năng chí tôn*100 + Mảnh Lục Kháng*150 + Bộ Luyện Sư*150

8. QUÀ CỨNG

Thời gian: 12/06 -> 16/06

Nội dung: Khi tích nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó). Mỗi ngày đều được reset sự kiện.

- Với phần quà cứng, sẽ mặc định gửi quà là Hộp vạn năng chí tôn.
- Nếu như chúa công có nhu cầu lựa chọn phần quà là Bộ Luyện Sư có thể liên hệ fanpage để đổi quà

Tích nạp Item
1000 Hộp vạn năng chí tôn*25 hoặc Mảnh Lục Kháng*20
3000 Hộp vạn năng chí tôn*60 hoặc Mảnh Lục Kháng*50
6000 Hộp vạn năng chí tôn*100 hoặc Mảnh Lục Kháng*70
10000 Hộp vạn năng chí tôn*150 hoặc Mảnh Lục Kháng*100
20000 Hộp vạn năng chí tôn*250 hoặc Mảnh Lục Kháng*150
25000 Hộp vạn năng chí tôn*350 hoặc Mảnh Lục Kháng*250
50000 Hộp vạn năng chí tôn*600 hoặc Mảnh Lục Kháng*300

9. QUÀ MỀM

Thời gian: 12/06 -> 16/06

Nội dung: Ngoài phần quà cứng nhận được, các chúa công sẽ nhận kèm 1 phần quà mềm là 1 phiếu bất ngờ đi kèm. Phiếu bất ngờ sẽ dùng đổi các phần quà trong game theo danh sách như sau:

Đổi Quà Số lần đổi
Phiếu bất ngờ Vạn niên tham vương*1 1
Ngũ kinh*2000
Tứ thư*300
Khí hồn cao*25
Đan thể lực*10
Đá luân hồi*1000
Tam sinh thủy*5000
Đan cửu chuyển kim*40
Sách chiến thần*50
Ngũ kinh đại cương*30

10. NẠP LIÊN TIẾP LÃNH THẦN BINH

Thời gian: 12/06 -> 16/06

Nội dung: Tích nạp 5 ngày, sau 5 ngày, các chúa công tích nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Tích nạp Phần quà
5000 Thần Võ Đen*1
10000 Thần Võ Đen*1 + Thần Câu Đen*1
25000 Trang bị thái tử đỏ*1 + Lục Kháng*1
50000 Siêu Thần Võ Đen*1 + Bộ Luyện Sư*1 + Trang bị Thái tử đỏ*1
100000 Trang bị thái tử đỏ*2 + Bộ Luyện Sư*1 + Lục Kháng*1

11. PHONG HẦU BÁI TƯỚNG

- Thời gian: 12/06 -> 16/06

- Phạm vi: All Server

- Phần quà đạt được: Mảnh tướng lưu kim

Nạp đơn Lệnh bài thần tướng nhận được Lượt mua
100 1 20
500 5 15
1000 10 10
2500 25 5
5000 50 3
10000 120 2

12. SÔI ĐỘNG CỔ VŨ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

- Thời gian: 15h00 ngày 11/06 - 00h30 ngày 12/06

- Phạm vi: All Server

- Trong thời gian trên tham gia dự đoán kết quả của đội tuyển Việt Nam như sau :

Tích nạp Nhận vật phẩm
1000 Kỷ niệm bóng đá*1
5000 Kỷ niệm bóng đá*5

Dự đoán :

Chọn VN thắng : 

Vật phẩm đổi Vật phẩm nhận
Kỷ niệm bóng đá*1 Phiếu chọn trận bóng*1
Kỷ niệm bóng đá*5 Phiếu chọn trận bóng*5

Chọn VN thua : 

Vật phẩm đổi Vật phẩm nhận
Kỷ niệm bóng đá*1 Phiếu NHM*1
Kỷ niệm bóng đá*5 Phiếu NHM*5

Nếu dự đoán chính xác , sẽ dùng Phiếu chọn trận bóng hoặc Phiếu NHM đổi được X5 kim cương

Ví dụ : Nếu VN thắng sẽ đổi như sau :

Vật phẩm đổi Kim cương nhận
Phiếu chọn trận bóng*1 5000
Phiếu chọn trận bóng*5 25000
Phiếu NHM*1 1000
Phiếu NHM*1 5000

Trường hợp hòa sẽ được đổi như sau :

Vật phẩm đổi Kim cương nhận
Phiếu chọn trận bóng*1 2000
Phiếu chọn trận bóng*5 10000
Phiếu NHM*1 2000
Phiếu NHM*5 10000

BQT Tam Quốc Vương Giả, kính báo !

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ