Tải Game

VALENTINE NGỌT NGÀO - YÊU THƯƠNG GỬI TRAO

13/02/2020

MỪNG NGÀY LỄ VALENTINE, BQT TAM QUỐC VƯƠNG GIẢ ĐƯA RA CHUỖI SỰ KIỆN CƯC HOT

- Thời gian: 14/2 ĐẾN 16/2

- Phạm vi: Tất cả các server

- Nội dung: 

+ Chặng 1: Làm quen (14/2)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

- Phần thưởng:

Tích nạp Phần thưởng
1000 Hộp vạn năng chí tôn*5 + Nhân sâm *2
2500 Hộp vạn năng chí tôn*10 + Nhân sâm*4
5000 Hộp vạn năng chí tôn*15 + Nhân sâm* 6
10000 Hộp vạn năng chí tôn*35 + Nhân sâm*10
25000 Hộp vạn năng chí tôn*65 + Nhân sâm*20 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*10
50000 Hộp vạn năng chí tôn*150+ Nhân sâm*40 hoặc Rương Hồn Thạch Lv7*15

+ Chặng 2 : Yêu (15/2)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

Tích nạp Phần thưởng
1000 Đá luân hồi*400 + Tam sinh thủy*3000
2500 Đá luân hồi*800 + Tam sinh thủy*6000
5000 Đá luân hồi*1200 + Tam sinh thủy*10000
10000 Đá luân hồi*2000 + Tam sinh thủy*15000
25000 Đá luân hồi*3000 + Tam sinh thủy*20000
50000 Đá luân hồi*5000 + Tam sinh thủy*40000

+ Chặng 3 : Cầu hôn (16/2)

Khi nạp đủ các mốc yêu cầu, chúa công sẽ được tặng thêm 1 phần quà của ngày hôm đó (Không nhận cộng dồn thêm quà của mốc dưới - Sự kiện reset hàng ngày - Nạp ngày nào nhận ngày đó).

Tích nạp Phần thưởng
1000 Bụi sao*4.000 + Đá bảo hộ sao tướng*40
2500 Bụi sao*8.000 + Đá bảo hộ sao tướng*60
5000 Bụi sao*12.000 + Đá bảo hộ sao tướng*80
10000 Bụi sao*20.000 + Đá bảo hộ sao tướng*100
25000 Bụi sao*30.000 + Đá bảo hộ sao tướng*150
50000

Bụi sao*50.000 + Đá bảo hộ sao tướng*200

- Kết quả tình yêu : Kết hôn

Sau 3 ngày, các chúa công nạp đủ các mốc dưới đây sẽ được nhận thêm phần quà sau :

Mốc tích nạp trong 3 ngày Phần thưởng
3000 Lệnh thần câu tím*1
7500 Lệnh thần câu cam*1
15000 Lệnh thần câu đỏ*1
30000 Lệnh thần binh đỏ*2 hoặc Trang bị thái tử cam*2
75000 Thần binh đen*1 hoặc Trang bị thái tử đỏ*1
150000 Thần binh đen*2 hoặc Trang bị thái tử đỏ*2

CHÚC CÁC CHÚA CÔNG VUI VẺ

CÁC CHÚA CÔNG LIÊN HỆ VỚI ADMIN TÀO VĂN THÁO HOẶC TÔN VĂN QUYỀN ĐỂ CHỌN QUÀ

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ